Service

Garantie van Flair

Leestijd 3 min.
Flair het merk | HORNBACH

Ontdek onze garantievoorwaarden van het merk Flair! Hoe lang is de garantieperiode? Wat valt er onder de garantie? Wij helpen jou verder!

Dit artikel van het merk FLAIR is geproduceerd volgens de modernste productiemethoden en is onderwor- pen aan een permanente, strenge kwaliteitscontrole. HORNBACH Bouwmarkt (Nederland) BV, Grootslag 1-5, 3991 RA Houten (hierna garantieverlener) garandeert overeenkomstig de volgende voorwaarden een garantie voor de bij de garantieverlener gekochte lampen/verlichting van het merk FLAIR. Hier kun je de garantievoorwaarden voor FLAIR (PDF, 56 KB) downloaden en uitprinten.

De garantieperiode bedraagt 5 jaar.
De garantieperiode begint op de aankoopdatum. Bewaar als bewijs van de aankoopdatum de originele kassabon of de originele factuur.

De garantie geldt uitsluitend voor fabricage- of materiaalfouten. Deze garantie geldt bij gebruik van het artikel in de Europese Unie en Zwitserland. De garantie geldt niet voor gebreken die aan

  • transportschade,
  • misbruik of ondeskundig gebruik,
  • geweld of invloeden van buiten,
  • schade door het niet inachtnemen van de montage- of gebruikshandleiding,
  • het aansluiten op een verkeerde netspanning of stroomsoort,
  • niet-vakkundige installatie of,
  • gebruik van niet-toegestane accessoi- res,
te wijten zijn.

Verder valt schade aan slijtagedelen als gevolg van normale slijtage niet onder de garantie. De garantie dekt ook geen neven- of gevolgschade of mogelijke montage- en demontagekosten in garantiegevallen.

Tijdens de garantieperiode controleert de garantieverlener het artikel om vast te stellen of het om een garantiegeval gaat. Gaat het om een garantiegeval, dan vervangt de garantieverlener het artikel. Als het artikel op het moment van het garantiegeval niet meer leverbaar is, dan heeft de garantieverlener het recht het artikel te vervan- gen door een vergelijkbaar product. Het vervangen artikel wordt het eigendom van de garantieverlener. De onder de garantie vallende dienst verlengt de garantieperiode niet. Door de garantieverlening ontstaat ook geen nieuwe garantie.

Wil je gebruikmaken van de garantie, neem dan contact op met de dichtstbijzijnde HORNBACH bouwmarkt. Deze vind je op www.hornbach.nl. Of neem via het volgende telefoonnummer of e-mailadres contact op met de garantieverlener om afspraken te maken over het retourneren of ophalen van het defecte artikel: 088 505 11 11 of onlineshop@hornbach.nl. Er kan alleen gebruik gemaakt worden van de garantie op vertoon van de originele kassabon of de originele factuur.

Je wettelijke rechten m.b.t. de kwaliteitsgarantie en de productaansprakelijkheid worden niet beperkt door de garantie.

Ontdek andere garanties van HORNBACH