Konsta CoExtrusions-WPC-terrasdelen

Dit artikel van het merk Konsta is geproduceerd volgens de modernste productiemethoden en is onderworpen aan een permanente, strenge kwaliteitscontrole. HORNBACH Bouwmarkt (Nederland) BV, Grootslag 1-5, 3991 RA Houten, garandeert overeenkomstig de volgende voorwaarden de kwaliteit van Konsta CoExtrusions-WPC-terrasdelen. Hier kun je de garantievoorwaarden voor Konsta (PDF, 1.466 KB) downloaden en uitprinten.

De garantieperiode bedraagt 10 jaar. De garantieperiode begint op de aankoopdatum. Bewaar als bewijs van de aankoopdatum de originele kassabon of de originele rekening.

De garantie voor Konsta CoExtrusions-WPC-terrasdelen geldt uitsluitend voor uv-bestendigheid (geen verbleking/verkleu- ring als gevolg van uv-straling) en levensduur (geen verrot- ting) bij correcte montage en correct onderhoud bij privége- bruik. De garantie geldt alleen in het land waarin het artikel is gekocht.

De garantie geldt niet voor gebreken die aan

 • onjuiste montage
 • ondeskundig gebruik, mechanische inwerking
 • onjuist of ontoereikend onderhoud en/of onjuiste of ontoereikende reiniging
 • een gewelddadige gebeurtenis
 • mechanische invloed (krassen, breuken) of elektrostatische lading
 • het gebruik van niet originele reserveonderdelen
 • een niet voorziene chemische, elektrische of elektronische
  invloed
 • commercieel gebruik of verhuur van het artikel
te wijten zijn.

De garantie dekt geen neven- of gevolgschade of mogelijke montage- en demontagekosten in garantiegevallen.

Tijdens de garantieperiode controleert de garantieverlener het artikel om vast te stellen of het om een garantiegeval gaat. Gaat het om een garantiegeval, dan repareert de garantieverlener het artikel op zijn kosten of stelt een vervan- gend artikel ter beschikking. Als het artikel op het moment van het garantiegeval niet meer leverbaar is, dan heeft de garantieverlener het recht het artikel te vervangen door een vergelijkbaar product. Het vervangen artikel of delen daarvan worden het eigendom van de garantieverlener.

Tijdens de reparatie kan geen aanspraak op een vervangend artikel gemaakt worden. De onder de garantie vallende diensten (reparatie of vervanging) verlengen de garantieperiode niet. Door deze diensten ontstaat ook geen nieuwe garantie.

Wil je gebruikmaken van de garantie, neem dan contact op met de dichtstbijzijnde HORNBACH-bouwmarkt. Deze vind je op www.hornbach.nl. Of neem contact op met de garantieverlener via het e-mailadres " service@hornbach.nl".

Er kan alleen gebruik gemaakt worden van de garantie op vertoon van de originele kassabon of de originele factuur resp. de e-bon uit het klantaccount.

De rechten m.b.t. deze garantie bestaan naast de wettelijke rechten bij gebreken uit garantie en productaansprakelijkheid waar u kosteloos aanspraak op kunt maken. De wettelijke rechten worden niet beperkt door de garantie.

De Konsta CoExtrusions-WPC-terrasdelen hebben een multicolor-co-extrusie-oppervlak. De levendige kleurvariatie en kleurverschillen zorgen voor natuurlijkheid en zijn bedoeld en vormen dus in geen geval een reden tot reclamatie of garantiegeval. Ook breedtetoleranties als gevolg van de pro- ductie vallen niet onder deze garantie.

Konsta tuinhuisjes, gereedschapshuisjes, carports

Dit artikel van het merk Konsta werd volgens de modernste productiemethodes vervaardigd en is onderworpen aan een voortdurende strenge kwaliteitscontrole. HORNBACH Bouwmarkt (Nederland) B.V., Grootslag 1-5, 3991 RA Houten (hierna Garantiegever) garandeert overeenkomstig de navolgende kwaliteitsbepalingen van de Konsta tuinhuisjes, gereedschapshuisjes, carports, priëlen en modulaire WPC-schuttingsystemen. Hier kun je de garantievoorwaarden voor Konsta (PDF, 1.461 KB) downloaden en uitprinten.

De garantietijd bedraagt 5 jaar. De garantietijd begint met de koopdatum. S.v.p. als bewijs van de koopdatum de originele kassabon of de originele rekening goed bewaren.

De garantie voor tuinhuisjes, gereedschapshuisjes, carports, priëlen en modulaire WPC-schuttingsystemen van het merk Konsta is uitsluitend van toepassing op hout of hout-kunst- stof-composiet (WPC), constructie en stabiliteit bij correcte montage en correct onderhoud bij particulier gebruik. Voor alle keteldrukgeimpregneerde schuttingen, voortuinhekken en trellissen geldt een garantie van 5 jaar tegen houtaantas- tende schimmels.

De garantie geldt alleen in het land waarin het artikel is gekocht. De garantie geldt niet voor gebreken, die aan

 • foutieve montage
 • onjuist onderhoud of gebruik
 • onjuiste en onvoldoende reiniging
 • extreme omstandigheden
 • gebruik van niet originele onderdelen
 • onjuiste invloeden van chemische, elektrische of elektronische middelen
 • veranderingen ana het artikel door weersinvloeden en directe zonnenstraling
 • openbaar / professioneel gebruik of verhuur van het artikel
 • direct contact tussen houten palen en de bodem toegeschreven kunnen worden.

Niet door de garantie omvat zijn verdere schades zoals kleurafwijking, vergrijzing, scheurvorming of dergelijke veranderingen die op normale slijtage zijn terug te voeren. Verder valt schade aan slijtagegevoelige onderdelen als gevolg van normale slijtage niet onder de garantie. De garantie omvat ook geen nevenschade of gevolgschade.

Tijdens de garantietijd test de garantiegever het defecte artikel om vast te stellen, of het een garantiegeval betreft. Als dat zo is, dan repareert of ruilt de garantiegever het artikel op zijn kosten. Ingeval het artikel op het moment van het garantiegeval niet meer leverbaar is, is de garantiegever gerechtigd het artikel voor een soortgelijk product om te ruilen.

Het geruilde artikel of delen hiervan worden eigendom van de garantiegever. De garantievergoedingen (reparatie of ruil) verlengen de garantietijd niet. Door de garantievergoedingen ontstaat ook geen nieuwe garantie.

Wil je gebruikmaken van de garantie, neem dan contact op met de dichtstbijzijnde HORNBACH-bouwmarkt. Deze vind je op www.hornbach.nl. Of neem contact op met de garantieverlener via het e-mailadres " service@hornbach.nl".

Er kan alleen gebruik gemaakt worden van de garantie op vertoon van de originele kassabon of de originele factuur resp. de e-bon uit het klantaccount.

De rechten m.b.t. deze garantie bestaan naast de wettelijke rechten bij gebreken uit garantie en productaansprakelijkheid waar u kosteloos aanspraak op kunt maken. De wettelijke rechten worden niet beperkt door de garantie.

Ontdek andere garanties van HORNBACH