SOLUNA Raamdecoratie voor binnen

Dit artikel van het merk SOLUNA is geproduceerd volgens de modernste productiemethoden en is onderworpen aan een permanente, strenge kwaliteitscontrole. HORNBACH Bouwmarkt (Nederland) B.V., Grootslag 1-5, 3991 RA Houten (hierna garantieverlener) garandeert overeenkomstig de volgende voorwaarden de kwaliteit van de raamdecoratie-producten voor binnen van het merk SOLUNA. Hier kun je de garantievoorwaarden voor SOLUNA (PDF, 1.496 KB) downloaden en uitprinten.

De garantieperiode bedraagt 8 jaar. De garantieperiode begint op de aankoopdatum. Bewaar als bewijs van de aankoopdatum de originele kassabon of de originele rekening.

De garantie geldt uitsluitend voor fabricage- of materiaalfouten van de mechanische bouwelementen voor het openen, sluiten en keren (mechanische duurzaamheid wikkelsysteem/kettingoptreksysteem) bij complete producten en niet voor toebehoren of reserveonderdelen. De garantie geldt alleen in het land waarin het artikel is gekocht.

De garantie geldt niet voor gebreken die te wijten zijn aan

 • een verkeerde montage,
 • ondeskundig gebruik,
 • een onjuiste of ontoereikende reiniging,
 • een gewelddadige gebeurtenis of opzettelijke beschadiging.
De garantie dekt geen incidentele of gevolgschade.

Tijdens de garantieperiode controleert de garantieverlener het defecte artikel om vast te stellen of het om een garantiegeval gaat. Als dat zo is, dan repareert of ruilt de garantieverlener het artikel op zijn kosten. Als het artikel op het moment van het garantiegeval niet meer leverbaar is, dan heeft de garantieverlener het recht het artikel te vervangen door een vergelijkbaar product. Het vervangen ar- tikel of delen daarvan worden het eigendom van de garantieverlener.

De onder de garantie vallende diensten (reparatie of vervanging) verlengen de garantieperiode niet. Door deze diensten ontstaat ook geen nieuwe garantie.

Wil je gebruikmaken van de garantie, neem dan contact op met de dichtstbijzijnde HORNBACH-bouwmarkt. Deze vind je op www.hornbach.nl.

Of neem via het e-mailadres " service@hornbach.nl" contact op met de garantieverlener.

Er kan alleen gebruik gemaakt worden van de garantie op vertoon van de originele kassabon of de originele factuur resp. de e-bon uit het klantaccount.

De rechten m.b.t. deze garantie bestaan naast de wettelijke rechten bij gebreken uit garantie en productaansprakelijkheid waar u kosteloos aanspraak op kunt maken. De wettelijke rechten worden niet beperkt door de garantie.

SOLUNA zonneschermen

Dit artikel van het merk SOLUNA is geproduceerd volgens de modernste productiemethoden en is onderworpen aan een permanente kwaliteitscontrole. HORNBACH Bouwmarkt (Nederland) BV, Grootslag 1-5, 3991 RA Houten, (hierna garantieverlener) garandeert overeenkomstig de volgende voorwaarden de kwaliteit van de SOLUNA Zonneschermen. Hier kun je de garantievoorwaarden voor SOLUNA (PDF, 1.496 KB) downloaden en uitprinten.

De garantieperiode bedraagt 5 jaar. De garantieperiode begint op de aankoopdatum. Bewaar als bewijs van de aankoopdatum de originele kassabon of de originele factuur.

De garantie op het product van het merk SOLUNA (zonneschermen) geldt uitsluitend voor fabricage-, constructie- of materiaalfouten bij gebruik volgens de voorschriften en bij vakkundige en correcte montage volgens de geldende richtlijnen en normen. De garantie geldt alleen in het land waarin het artikel is gekocht.

De garantie geldt niet voor gebreken die aan

 • een verkeerde montage of aansluiting
 • ondeskundig gebruik
 • onjuist of ontoereikend onderhoud of reiniging
 • een gewelddadige gebeurtenis,
 • het gebruik van niet originele reserveonderdelen
 • niet vermijdbare veranderingen aan het artikel door weersinvloeden en invloed van direct zonlicht
 • kreukels, krijteffecten, plooien in de stof van het zonnescherm
 • commercieel gebruik
te wijten zijn.

Verder valt schade aan slijtagegevoelige onderdelen als gevolg van normale slijtage niet onder de garantie. De garantie dekt geen nevenschade of gevolgschade of mogelijke montage- en demontagekosten in garantiegevallen.

Tijdens de garantieperiode controleert de garantieverlener het artikel om vast te stellen of het om een garantiegeval gaat. Gaat het om een garantiegeval dan repareert de garantieverlener het artikel op zijn kosten of vervangt deze op zijn kosten. De keuze van de garantiediensten (reparatie of vervanging) is ter beoordeling van de garantieverstrekker. Als het artikel op het moment van het garantiegeval niet meer leverbaar is, dan heeft de garantieverlener het recht het artikel te vervangen door een vergelijkbaar product. Het vervangen artikel of delen daarvan worden het eigendom van de garantieverlener. Tijdens de reparatie kan geen aanspraak op een vervangend artikel gemaakt worden.

De onder de garantie vallende diensten (reparatie of vervanging) verlengen de garantieperiode niet. Door deze diensten ontstaat ook geen nieuwe garantie.

Wil je gebruikmaken van de garantie, neem dan contact op met de dichtstbijzijnde HORNBACH-bouwmarkt. Deze vind je op www.hornbach.nl.

Of neem via het e-mailadres " service@hornbach.nl" contact op met de garantieverlener.

Er kan alleen gebruik gemaakt worden van de garantie op vertoon van de originele kassabon of de originele factuur resp. de e-bon uit het klantaccount.

De rechten m.b.t. deze garantie bestaan naast de wettelijke rechten bij gebreken uit garantie en productaansprakelijkheid waar u kosteloos aanspraak op kunt maken. De wettelijke rechten worden niet beperkt door de garantie.

Ontdek andere garanties van HORNBACH