Service

Garantie van Avital

Garantie van Avital

Ontdek onze garantievoorwaarden van het merk Avital! Hoe lang is de garantieperiode? Wat valt er onder de garantie? Wij helpen jou verder!

AVITAL douchekoppen en douchesets

DIt artikel van het merk AVITAL werd geproduceerd volgens de modernste productiemethoden en is onderworpen aan een permanente kwaliteitscontrole. HORNBACH Bouwmarkt (Nederland) BV, Grootslag 1-5, 3991 RA Houten, (hierna garantieverlener), garandeert overeenkomstig de volgende voorwaarden de kwaliteit van de handdouches, douchekoppen en douchesets van het merk AVITAL. Hier kun je de garantievoorwaarden voor AVITAL (PDF, 1.469 KB) downloaden en uitprinten.

1. Garantieperiode

De garantieperiode bedraagt 5 jaar. De garantieperiode begint op de aankoopdatum. Bewaar als bewijs van de aankoopdatum de originele kassabon of de originele factuur.

2. Omvang van de garantie

De garantie geldt uitsluitend voor fabricage- of materiaalfouten van de douchekop. De garantie geldt alleen in het land waarin het artikel is gekocht.

De garantie geldt niet voor gebreken die aan

 • een verkeerde montage of aansluiting,
 • ondeskundig gebruik,
 • onjuist of ontoereikend onderhoud en/of onjuiste of ontoereikende reiniging,
 • een gewelddadige gebeurtenis of opzettelijke beschadiging,
 • het gebruik van niet originele reserveonderdelen of
 • invloeden door het gebruik van niet toegestane chemische materialen te wijten zijn.

Verder valt schade aan slijtagegevoelige onderdelen, bijv. pakkingen, als gevolg van normale slijtage niet onder de garantie. De garantie omvat ook geen nevenschade of gevolgschade.

3. Onder de garantie vallende diensten

Tijdens de garantieperiode controleert de garantieverlener het artikel om vast te stellen of het om een garantiegeval gaat. Als dat zo is, dan repareert of ruilt de garantieverlener het artikel op zijn kosten. Als het artikel op het moment van het garantiegeval niet meer leverbaar is, dan heeft de garantieverlener het recht het artikel te vervangen door een vergelijkbaar product. Het vervangen artikel of delen daarvan worden het eigendom van de garantieverlener.

De onder de garantie vallende diensten (reparatie of vervanging) verlengen de garantieperiode niet. Door deze diensten ontstaat ook geen nieuwe garantie.

4. Gebruikmaking van de garantie

Wil je gebruikmaken van de garantie, neem dan contact op met de dichtstbijzijnde HORNBACH-bouwmarkt. Deze vind je op www.hornbach.nl. Of neem via het volgende e-mailadres contact op met de garantieverlener om afspraken te maken over het retourneren of ophalen van het defecte artikel: service@hornbach.nl. Er kan alleen gebruik gemaakt worden van de garantie op vertoon van de originele kassabon of de originele factuur resp. de e-bon uit het klantaccount.

5. Wettelijke rechten

De rechten m.b.t. deze garantie bestaan naast de wettelijke rechten bij gebreken uit garantie en productaansprakelijkheid waar u kosteloos aanspraak op kunt maken. De wettelijke rechten worden niet beperkt door de garantie.

AVITAL kranen en thermostaten

Dit artikel van het merk AVITAL werd geproduceerd volgens de modernste productiemethoden en is onderworpen aan een permanente kwaliteitscontrole. HORNBACH Bouwmarkt (Nederland) BV, Grootslag 1-5, 3991 RA Houten, (hierna garantieverlener), verleent overeenkomstig de volgende voorwaarden garanties voor sanitaire kranen, keukenkranen en thermostaten van het merk AVITAL. Hier kun je de garantievoorwaarden voor AVITAL (PDF, 1.470 KB) downloaden en uitprinten.

1. Garantieperiode

De garantieperiode bedraagt

 • 10 jaar op de kwaliteit inclusief 2 jaar op aan slijtage onderhevige onderdelen
 • 30 jaar op de beschikbaarheid van aan slijtage onderhevige onderdelen.
De betreffende garantieperiode begint op de aankoopdatum. Bewaar als bewijs van de aankoopdatum de originele kassabon of de originele factuur.

2. Omvang van de garantie

a. Kwaliteitsgarantie
De kwaliteitsgarantie geldt uitsluitend voor fabricage- of materiaalfouten van de kranen en thermostaten op het moment van levering. De garantie geldt alleen in het land waarin het artikel is gekocht.

De garantie geldt niet voor gebreken die aan

 • een verkeerde montage of aansluiting,
 • ondeskundig gebruik,
 • onjuist of ontoereikend onderhoud en/of een onjuiste of ontoereikende reiniging,
 • een gewelddadige gebeurtenis of opzettelijke beschadiging,
 • het gebruik van niet originele reserveonderdelen of
 • invloeden door het gebruik van niet toegestane chemische materialen
te wijten zijn. Verder valt schade aan aan slijtage onderhevige onderdelen als gevolg van normale slijtage binnen de eerste twee jaar na aankoop onder de kwaliteitsgarantie. Fouten of defecten aan elektrische componenten (bijvoorbeeld leds of sensortechniek) evenals schade aan aan slijtage onderhevige onderdelen vallen na afloop van de hierbovengenoemde twee jaar niet onder de garantie. De garantie dekt geen nevenschade of gevolgschade of mogelijke montage- en demontagekosten in garantiegevallen.

b. Beschikbaarheidsgarantie
De garantieverlener garandeert dat de koper van AVITAL-kranen gedurende een periode van 30 jaar vanaf de aankoopdatum van het betreffende artikel compatibele c.q. passende reserveonderdelen voor aan slijtage onderhevige onderdelen van de kranen kan kopen bij de garantieverlener. De beschikbaarheidsgarantie dekt geen incidentele of gevolgschade of mogelijke montage- en demontagekosten in garantiegevallen.

3. Onder de garantie vallende diensten

a. Kwaliteitsgarantie
Tijdens de garantieperiode controleert de garantieverlener het artikel om vast te stellen of het om een garantiegeval gaat. Gaat het om een garantiegeval dan repareert de garantieverlener het artikel op zijn kosten of vervangt deze op zijn kosten. Als het artikel op het moment van het garantiegeval niet meer leverbaar is, dan heeft de garantieverlener het recht het artikel te vervangen door een vergelijkbaar product. Het vervangen artikel of delen daarvan worden het eigendom van de garantieverlener.
De onder de kwaliteitsgarantie vallende diensten verlengen de garantieperiode niet. Door deze diensten ontstaat ook geen nieuwe garantie. Als na de controle blijkt dat de garantieclaim ongegrond is, heeft de garantieverlener het recht om de eiser de gemaakte kosten in rekening te brengen.

b. Beschikbaarheidsgarantie
Gedurende de garantieperiode zorgt de garantieverlener ervoor dat er compatibele c.q. passende vervangende producten beschikbaar zijn tegen een marktconforme prijs. In het geval dat een vervangend product ten tijde van de garantieclaim niet meer leverbaar is, is de garantieverlener gerechtigd een gelijkwaardig vervangend product aan te bieden tegen een marktconforme prijs.

4. Gebruikmaking van de garantie

Wil je gebruikmaken van de garantie, neem dan contact op met de dichtstbijzijnde HORNBACH-bouwmarkt. Deze vind je op www.hornbach.nl. Of neem via het volgende e-mailadres contact op met de garantieverlener om afspraken te maken over het retourneren of ophalen van het defecte artikel: service@hornbach.nl. Er kan alleen gebruik gemaakt worden van de garantie op vertoon van de originele kassabon of de originele factuur resp. de e-bon uit het klantaccount.

5. Wettelijke rechten

De rechten m.b.t. deze garantie bestaan naast de wettelijke rechten bij gebreken uit garantie en productaansprakelijkheid waar u kosteloos aanspraak op kunt maken. De wettelijke rechten worden niet beperkt door de garantie.

Ontdek andere garanties van HORNBACH