Privacy en recht

Privacyverklaring

Privacyverklaring

Lees hier, wat waarom met jouw persoonsgebonden gegevens bij HORNBACH gebeurd.

Deze privacyverklaring is van toepassing op de gegevens die worden verzameld via de website www.hornbach.nl door Hornbach Bouwmarkt (Nederland) B.V. (hierna: HORNBACH). De privacyverklaring heeft als doel u te informeren op welke wijze HORNBACH omgaat met persoonsgegevens die zij via haar website en diensten verkrijgt. HORNBACH respecteert en beschermt uw privacy en gaat zorgvuldig om met uw persoonlijke gegevens. Door aanmelding via deze internetsite worden uw gegevens gebruikt zoals beschreven in deze privacyverklaring.

Onze interne richtlijnen ter bescherming van persoonsgegevens – het klantgegevensbeleid van HORNBACH – zijn in overeenstemming met de relevante wettelijke bepalingen, waaronder de Nederlandse Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet. HORNBACH behoudt zich te allen tijde het recht voor om wijzigingen aan te brengen in haar privacyverklaring. Een actuele versie van de privacyverklaring wordt op het moment van ingang van de wijzigingen gepubliceerd op de website.

Onze (externe) medewerkers zijn verplicht de regels voor gegevensbescherming na te leven conform de wettelijke vereisten.

Wie verwerkt uw gegevens?

Verantwoordelijk voor de gegevensverwerking in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming is de vennootschap HORNBACH bouwmarkt (Nederland) BV, Grootslag 1-5, 3991 RA Houten.

Wat zijn uw rechten en waar kunt u deze doen gelden?

 • Recht van opzegging
  U hebt het recht om uw toestemming voor het verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens te allen tijde weer in te trekken met werking voor de toekomst.
 • Recht van inzage
  U hebt het recht om inzage te verlangen in de gegevens die zijn opgeslagen onder uw naam of pseudoniem. Op uw verzoek kunnen deze gegevens ook elektronisch worden verstrekt.
 • Recht op verwijdering, afscherming, verbetering of aanvulling
  U hebt het recht om verwijdering, afscherming, verbetering of aanvulling te verlangen van uw persoonlijke gegevens. Indien wettelijke voorschriften verwijdering in de weg staan, worden deze gegevens afgeschermd, zodat ze uitsluitend nog toegankelijk zijn uit hoofde van dwingende wettelijke voorschriften.
 • Aanspreekpunt
  Om uw bovengenoemd recht van opzegging of uw recht op informatie, verwijdering, afscherming of rechtzetting uit te oefenen, kunt u schriftelijk contact opnemen met HORNBACH bouwmarkt (Nederland) BV, Grootslag 1-5, 3991 RA Houten of een e-mail sturen aan privacy-NL@hornbach.com . Met het uitoefenen van uw bovengenoemde rechten zijn voor u geen kosten verbonden.

Welke gegevens worden door HORNBACH verzameld?

 • Het verzamelen en gebruiken van niet-persoonsgebonden (anonieme) gegevens voor systeem-interne en statistische doeleinden
  Bij het openen van onze website verzendt uw internet-browser aan onze server om technische redenen automatisch gegevens (bijv. datum en tijdstip van de toegang, URL (adres) van de verwijzende website, opgeroepen bestanden, hoeveelheid verzonden data, type en versie browser, besturingssysteem, IP-adres).

  Voor zover u bij het gebruik van onze website geen gegevens invoert, is de door onze website verzamelde informatie over u anoniem.

 • Het verzamelen en gebruiken van persoonlijke gegevens
  • Gegevens voor de uitvoering van de overeenkomst
   Wij verzamelen en gebruiken slechts die persoonlijke gegevens (bijv. naam, e-mailadres) die u per e-mail aan ons toestuurt of die door u worden ingevoerd in een invoerveld op onze website.

   De opgeslagen persoonlijke gegevens worden gebruikt voor de uitvoering van de overeenkomst en de bewerking van uw verzoeken. Wanneer de overeenkomst volledig is afgewikkeld en de koopprijs volledig is betaald, worden uw gegevens opgeslagen in overeenstemming met de fiscaal- en civielrechtelijke bewaartermijnen en na afloop van deze termijnen weer verwijderd. Dit geldt niet indien u uitdrukkelijk ermee hebt ingestemd dat uw gegevens voor andere doeleinden worden gebruikt.
  • Gegevens voor de newsletter-service
   Bij inschrijving voor onze nieuwsbrief gebruiken we de door u opgegeven gegevens om ude nieuwsbrief toe te zenden. U kunt zich na inschrijving te allen tijde afmelden voor (het ontvangen van) de nieuwsbrief door het sturen van een e-mail aan newsletter-nl@hornbach.com of via een link in de nieuwsbrief.
  • Gegevens voor klantenaccount
   Bij het openen van een klantenaccount door middel van de functie „klantregistratie“ worden uw gegevens duurzaam opgeslagen in de klantendatabank van HORNBACH. U kunt te allen tijde verlangen dat uw klantgegevens en uw klantenaccount worden verwijderd. Meer informatie vindt u onder „Wat zijn uw rechten en waar kunt u deze doen gelden?“

   Indien u bij het openen van uw klantenaccount ook uw toestemming heeft gegeven voor de toezending van promotionele informatie, zal HORNBACH de door u opgegeven gegevens gebruiken voor reclamedoeleinden. Deze toestemming is vrijwillig en kan door u te allen tijde worden ingetrokken met betrekking tot de toekomst.
  • Klantbeoordelingen
   Hornbach biedt u de mogelijkheid de artikelen te beoordelen die op de website worden aangeboden (klantbeoordelingen). De publicatie van uw klantbeoordeling vindt anoniem plaats resp. onder de naam die u in het daarvoor bestemde veld heeft opgegeven (resp. schuilnaam). Voor het plaatsen van een klantbeoordeling dient u een geldig e-mailadres op te geven. Hornbach stuurt na een aankoop eenmalig een e-mail voor een klantbeoordeling. Dit e-mailadres wordt uitsluitend gebruikt om contact met u op te nemen met betrekking tot uw beoordeling. Dit e-mailadres wordt niet gepubliceerd en ook niet doorgegeven aan derden.

   Wanneer u zich bij HORNBACH voor een klantenaccount heeft geregistreerd, kunt u uw beoordeling in uw klantenaccount te allen tijde weer verwijderen. U moet dan wel voor de plaatsing van uw beoordeling zijn ingelogd bij uw klantenaccount.

   Deze klantenbeoordeling kan worden gepubliceerd in alle onlineshops van het HORNBACH concern, bestaand uit HORNBACH Baumarkt AG en haar dochterondernemingen, waaronder Hornbach Bouwmarkt (Nederland) B.V.
  • Contact door middel van contactformulier
   De door jou aangereikte informatie en contactgegevens worden alleen gebruikt om met jou uitsluitend in contact te treden, hierover te communiceren en je vragen af te handelen.
 • Geo-lokalisering
  Door middel van geo-lokalisering is het technisch mogelijk met het IP-adres de locatie van de internetgebruiker in kaart te brengen. Uw IP-adres wordt opgeslagen en gebruikt voor geo-lokalisering, zodat u direct de informatie en artikelen kunt zien van de HORNBACH Bouwmarkt die het dichtst bij u in de buurt ligt. Uw IP-adres wordt na de aanvraagprocedure niet langer opgeslagen ten behoeve van de geo-lokalisering.

In welke gevallen hebben derden toegang tot uw gegevens?

 • Doorgeven voor de orderafhandeling
  Voor zover nodig om het contract met u uit te voeren, geven wij ook andere ondernemingen en individuele personen de opdracht om taken uit te voeren voor HORNBACH. Een voorbeeld hiervan is een transportonderneming die naast uw bestelinformatie uw contactgegevens (bijv. naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres) krijgt.

  We bieden u nog steeds de mogelijkheid om uw zending te volgen, waarmee u op elk moment de actuele status van uw zending kunt controleren.

  Bovendien zetten wij dienstverleners in voor zogenaamde fulfillment-diensten. Hieronder vallen bijvoorbeeld de bestellingaanname, orderpicken, verpakking, verzending, storno-afhandeling of het retourenmanagement. Ook deze dienstverleners krijgen uw bestel- en contactgegevens.

  Als u naast uw aankoop ook opdracht heeft gegeven voor een montage, dan geven wij uw bestel- en contactgegevens door aan de desbetreffende montagepartner resp. de fabrikant, die dan voor ons de coördinatie van de montageafspraken en de levering van de producten overneemt.

  In sommige gevallen zetten we ook dienstverleners in voor hardware-onderhoud, software-onderhoud en het verlenen van technische diensten, die dan in contact kunnen komen met uw gegevens.
 • Doorgeven voor de betalingsafhandeling
  Wij geven uw betalingsgegevens als onderdeel van de verwerking van betalingen door aan de kredietinstelling of de desbetreffende betalingsdienstverlener. Als u zich als klant geregistreerd heeft met u klantaccount, dan heeft u de mogelijkheid om een betaalmethode vast te leggen voor verdere aankopen (activering van de Express betaling) en daarmee toekomstige bestelprocessen te versnellen. De betalingsdienstverlener slaat uw gegevens in dit geval versleuteld op voor toekomstige bestellingen, zodat er bij volgende bestellingen niet opnieuw gegevens ingevoerd hoeven te worden.

  U kunt deze instelling in uw klantaccount onder "Mijn gegevens" op ieder moment weer ongedaan maken of wijzigen.
 • Doorgifte voor het verzenden van reclamemiddelen
  Voor het verzenden van de reclamemiddelen van HORNBACH geven wij uw gegevens door aan externe dienstverleners. Uw gegevens worden niet doorgegeven aan derden voor externe reclamedoeleinden.
 • Doorgifte aan overheidsinstanties resp. op gerechtelijk bevel
  Op verzoek van de bevoegde instanties moeten wij in individuele gevallen persoonlijke gegevens (bestandsgegevens) doorgeven, voor zover dit noodzakelijk is voor strafvervolging, beveiliging, voor het vervullen van de wettelijke taken van de Binnenlandse Veiligheidsdienst of de militaire inlichtingendienst, of voor handhaving van intellectuele eigendomsrechten.
 • Social Plugins
  Om uw privacy te beschermen maakt onze website geen gebruik social plugins als u onze website bezoekt. Wij maken op onze website slechts gebruik van grafische links van sociale netwerkaanbieders (bijv. www.facebook.com). Daarmee is het niet mogelijk dat uw browser direct contact maakt met de server van de sociale netwerkaanbieder. HORNBACH is niet aansprakelijk voor de privacyrichtlijnen en procedures van de gelinkte sites.
 • Webanalyse
  Om de inhoud van onze website en de gebruiksvriendelijkheid steeds te verbeteren en te optimaliseren gebruiken wij analyse-technologieën van Webtrends Inc. met het product „Webtrends Analytics“ en van Google Inc. met het product „AdWords Conversion Tracking“. Daarbij worden de sessie- en interactiegegevens van de websitebezoekers verzameld en statistisch geanalyseerd. Voor dit doel worden cookies gebruikt. De sessie- en interactiegegevens worden nooit persoonsgebonden verwerkt maar uitsluitend anoniem.

  Voor een deel worden analysegegevens doorgestuurd naar een server van het betreffende analysebedrijf in een lidstaat van de EU of buiten de EU (bijvoorbeeld in de Verenigde Staten) en opgeslagen. In voorkomende gevallen worden de gegevens doorgestuurd naar derden, voor zover de wet het toelaat of voor zover derden deze gegevens verwerken in opdracht van onze dienstverlener. Noch wij noch de webanalysedienst zullen uw IP-adres combineren met andere gegevens die door ons of door de dienstverlener zijn opgeslagen. De website gebruikt de volgende analisten:
  • Webtrends Analytics
   Onze website gebruikt de webanalist „Webtrends Analytics“ van de firma Webtrends Inc. voor statistische doeleinden en om onze webaanbiedingen op de behoeften van de gebruiker te kunnen afstemmen. Tegen het verzamelen en opslaan van gegevens kan te allen tijde via de volgende Opt-Out-Link https://ondemand.webtrends.com/support/optout.asp bezwaar worden gemaakt met werking voor de toekomst.
  • Webtrekk Analytics
   Onze website gebruikt de diensten van Webtrekk GmbH. Webtrekk GmbH is een in Duitsland, Robert-Koch-Platz 4, 10115 Berlijn, gevestigde onderneming die gebruiksgegevens verzamelt, opslaat en analyseert. Webtrekk is gecertificeerd voor de bescherming van persoonsgegevens op het gebied van webcontrolling in Duitsland, nadat hun gegevensverwerking is gecontroleerd op gegevensbeschermingsconformiteit en gegevensveiligheid. Als u de websites van HORNBACH Baumarkt AG gebruikt, plaats Webtrekk GmbH een cookie. Dit maakt het verzamelen, opslaan en evalueren van de gebruiksgegevens mogelijk door Webtrekk GmbH. De verzamelde gebruiksgegevens worden geanonimiseerd door het IP-adres te verkorten. Het is daarom ook bij Webtrekk niet mogelijk om u te identificeren als bezoeker van onze websites. Het verkorte IP-adres is uitsluitend nodig voor de identificatie van de sessie en voor de geolocalisering (tot op stadsniveau). Meer informatie over de bescherming van persoonsgegevens bij Webtrekk vindt u op https://www.webtrekk.com/nl/legal/opt-out-webtrekk/. Om Webtrekk te deactiveren en het verzamelen van gebruiksgegevens uit te sluiten, moet een cookie ("webTrekkOptOut" genaamd) geplaatst worden. Is de cookie geplaatst, dan worden de gebruiksgegevens niet verzameld.

   U kunt op elk moment in de toekomst bezwaar maken tegen deze gegevensverzameling en -opslag door de software van Webtrekk GmbH. Roep hiervoor de volgende link "Ik wil uitgesloten worden van de tracking door Webtrekk!" op. Door het bevestigen van deze link wordt op uw gegevensdrager een zogenaamde opt-out-cookie geplaatst. Deze cookie heeft een geldigheid van 5 jaar. Houd er rekening mee dat bij het verwijderen van alle cookies op uw computer ook deze opt-out-cookie verwijderd wordt, wat betekent dat als u bezwaar wilt blijven maken tegen de geanonimiseerde gegevensverzameling door Webtrekk, u de opt-out-cookie opnieuw moet instellen. De opt-outcookie wordt geplaatst per browser en computer. Als u onze websites bezoekt vanuit huis en op het werk of met verschillende browsers, moet u de opt-out-cookie activeren in de verschillende browsers resp. op de verschillende computers.
  • Google
   Google Adwords Conversion Tracking gebruikt cookies die de analyse mogelijk maken van het gebruik van de website. Google zal deze gegevens gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten op te stellen voor de eigenaren van website met betrekking tot de activiteiten op de website en om andere diensten te kunnen verlenen met betrekking tot het gebruik van de website en het internet.

   Met het gebruik van deze website worden uw gegevens die Google over u heeft verzameld in de hierboven beschreven wijze verwerkt en voor de hierboven genoemde doeleinden toegepast. Indien u Google Analytics zou willen deactiveren op uw browser kunt u hier de betreffende Add-on downloaden: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl
  • Iridion Optimization Suite
   Onze website maakt gebruik van de software "Iridion Optimization Suite" van de firma Web Arts AG, Seifgrundstraße 2, 61348 Bad Homburg voor de gebruikersgerichte vormgeving en optimalisatie van onze websites. Met behulp van de software worden statistische analyses van het gebruikersgedrag uitgevoerd en op basis hiervan wordt de inhoud en weergave van de websites veranderd. De verzamelde gebruiksgegevens worden geanonimiseerd door het IPadres te verkorten. Het is daarom niet mogelijk om u te identificeren als bezoeker van onze websites.

   De gegevensverzameling en -opslag kan op elk gewenst moment in de toekomst ingetrokken worden via deze optout-link. De opt-out wordt in de actuele browser opgeslagen in de vorm van een cookie. Al de cookie verwijderd wordt of u wisselt van browser of eindapparaat, moet de opt-outlink daar opnieuw worden geactiveerd.
  • Google AdWords en Conversion Tracking
   We gebruiken het online advertentieprogramma "Google AdWords" en in het kader van Google AdWords het Conversion-Tracking. Het Google Conversion Tracking is een analysedienst van Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; "Google"):

   Om te wijzen op onze services, voeren we Google Adwords-advertenties uit met Google Conversion Tracking voor gepersonaliseerde, op interesses gebaseerde en locatiegebaseerde online advertenties. De optie om de IP-adresssen te anonimiseren, wordt bij Google Tag Manager geregeld via een interne instelling, die in de source van deze site niet zichtbaar wordt. Deze interne instelling is zo ingesteld dat een anonimisering van de IP-adressen wordt bereikt. Advertenties verschijnen na zoekopdrachten op websites van het Google advertentienetwerk. Wij hebben de mogelijkheid om onze advertenties te combineren met bepaalde zoekbegrippen. Met behulp van cookies kunnen we advertenties weergeven op basis van eerdere bezoeken van een gebruiker aan onze website.

   Bij het klikken op een advertentie wordt op de computer van de gebruiker een cookie geplaatst door Google. Meer informatie over de gebruikte cookie technologie, vindt u in de handleiding van Google over websitestatistieken en in de bepalingen voor gegevensbescherming.

   Met behulp van deze technologie krijgen Google en wij als klant informatie dat een gebruiker op een advertentie heeft geklikt en is doorgestuurd naar onze websites. De hierbij verkregen informatie wordt uitsluitend gebruikt voor een statistische evaluatie voor de optimalisatie van advertenties. Wij krijgen geen informatie waarmee de bezoeker persoonlijk geïdentificeerd kan worden. De statistieken die Google ons verstrekt, omvatten het totale aantal gebruikers dat op een van onze advertenties heeft geklikt en eventueel, of ze zijn doorgestuurd naar een site van onze website die voorzien is van een Conversion-Tag. Aan de hand van deze statistieken kunnen we volgen bij welke zoekbegrippen vaak op onze advertentie geklikt werd en welke advertenties leiden tot contact via het contactformulier door de gebruiker.

   Als u dit niet wilt, kunt u de opslag van de cookies die voor deze technologieën zijn vereist, bijvoorbeeld voorkomen via de instellingen van uw browser. In dit geval wordt uw bezoek niet opgenomen in de gebruikersstatistieken.

   Ook heeft u de mogelijkheid om via de advertentie-instelling de soorten Google advertenties te selecteren resp. op interesses gebaseerde advertenties op Google te deactiveren. U kunt ook het gebruik van cookies door derden deactiveren, door de deactiveringshulp van het netwerkadvertentie-initiatief op te roepen.

   Google en wij blijven echter statistische informatie ontvangen over hoeveel gebruikers wanneer deze pagina bezocht hebben. Als u ook niet wilt worden opgenomen in deze statistieken, kunt u dit voorkomen met behulp van extra programma's voor uw browser (bijvoorbeeld met de Add-On Ghostery).
  • Bing Universal Event Tracking (UET)
   Onze website maakt gebruik van Bing Ads technologieën om gegevens te verzamelen en op te slaan die worden gebruikt om gebruiksprofielen te maken met behulp van pseudoniemen. Hierbij gaat het om een dienst van Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, VS. Met deze dienst kunnen we de activiteiten van gebruikers op onze website bijhouden wanneer deze op onze website zijn gekomen via advertenties van Bing Ads. Komt u via een dergelijke advertentie op onze website, dan wordt er een cookie geplaatst op onze computer. Op onze website is een Bing UET-Tag geïntegreerd. Hierbij gaat het om een code die in verbinding met de cookie wordt gebruikt om bepaalde niet-persoonsgebonden gegevens over het gebruik van de website op te slaan. Daarbij horen onder ander de verblijfsduur op de website, welke delen van de website opgeroepen werden en via welke advertentie de gebruikers op de website zijn gekomen. Informatie over uw identiteit wordt niet verzameld.

   De verzamelde informatie wordt verzonden naar de server van Microsoft in de VS en daar in principe maximaal 180 dagen opgeslagen. U kunt het verzamelen en verwerken van de door de cookie gegenereerde gegevens en gegevens met betrekking tot het gebruik van de website voorkomen door het plaatsen van cookies in uw browser te deactiveren in de beveiligings- of privacy-instellingen. Dit kan de functionaliteit van de website beperken.

   Daarnaast kan Microsoft door zogenaamd Cross-Device-Tracking uw gebruiksgedrag volgen op meerdere van uw elektronische apparaten en is daardoor in staat gepersonaliseerde advertenties op of in Microsoft-websites en - apps weer te geven. U kunt dit deactiveren op http://choice.microsoft.com/nl-nl/opt-out . U kunt ook het gebruik van cookies door derden deactiveren, door de deactiveringshulp van het netwerkadvertentie-initiatief op www.networkadvertising.org/choices/ op te roepen.

   Meer informatie over de analysediensten van Bing vindt u op de website van Bing Ads ( https://help.bingads.microsoft.com/#apex/3/de/53056/2). Meer informatie over de bescherming van persoonsgegevens bij Microsoft en Bing vindt u in de bepalingen voor gegevensbescherming van Microsoft ( https://privacy.microsoft.com/nl-nl/privacystatement).
  • Channel Pilot Solutions
   Om de performance van prijszoekmachines te evalueren, gebruiken we cookies van de firma Channel Pilot Solutions GmbH. Om klikfraude en bots te herkennen, wordt uw IP-adres verwerkt door Channel Pilot Solutions GmbH en daarna direct geanonimiseerd. Er worden op geen enkel moment andere persoonlijke gegevens doorgegeven.
  • Google reCAPTCHA
   Voor de bescherming van internetformulieren gebruiken wij ook de reCAPTCHA service van de firma Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; "Google") uit de VS. Deze service omvat het verzenden van uw IP-adres en eventueel andere gegevens naar Google die nodig zijn voor de reCAPTCHA-service. Voor deze gegevens worden de divergente bepalingen voor gegevensbescherming van Google toegepast. Meer informatie over de privacyverklaring van Google Captcha vindt u hier: https://policies.google.com/privacy?hl=nl .
  • DataDome
   DataDome, uitgever van een SaaS Software Solution voor het volgen en beheren van webverkeer om robotverkeer te volgen en, waar van toepassing, om toegangsrechten te beheren en, waar nodig, om kwaadaardig verkeer te blokkeren.
   De DataDome-softwareoplossing analyseert webverkeer dat toegang zoekt tot de sites en API's van de klant om het te classificeren, Bot-verkeer te identificeren en, waar nodig, te blokkeren.
   • IP-adressen voor het verbinden van bezoekers met de site.
   • Cookie sessie Identifiers voor bezoekers van de site.
  • Project Budget
   Het Project Budget betreft een niet-doorlopend geldkrediet via Hornbach. Hornbach treedt op als verbonden bemiddelaar van Santander Consumer Finance Benelux B.V. Toetsing en registratie bij BKR. Bij een aanvraag ontvangt u automatisch de van toeapassing zijnde standaard informatie en algemene voorwaarden. Hornbach en Santander geven geen advies. U dient zelf te bepalen of het door u gewenste financieel product aansluit bij uw wensen, behoeften en persoonlijke informatie.
 • Integratie van de Trusted Shops Trustbadge
  Om ons Trusted Shops-keurmerk, de eventueel verzamelde beoordelingen en het productaanbod van Trusted Shops na een bestelling te kunnen tonen, is op deze webpagina de Trusted Shops Trustbadge geïntegreerd.Na afweging van onze verschillende belangen, beschermt dit de legitieme heersende belangen voor optimale marketing van ons aanbod. De Trustbadge en de daarmee geadverteerde diensten zijn een product van TRUSTED SHOPS GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Keulen, Duitsland. Wanneer een Trustbadge wordt opgevraagd slaat de webserver automatisch een zogenaamde server-logfile op waarin uw verzoek met bijvoorbeeld uw IP-adres, de datum en tijd van het verzoek, de verzonden hoeveelheid gegevens en de naam van uw internetprovider (toegangsgegevens) wordt gedocumenteerd. Deze toegangsgegevens worden niet verwerkt en uiterlijk 7 dagen na uw laatste bezoek aan de pagina automatisch overschreven. Andere persoonsgerelateerde gegevens worden uitsluitend aan Trusted Shops doorgegeven wanneer u na het plaatsen van een bestelling ervoor kiest om de Trusted Shops-producten te gebruiken of al bent aangemeld voor het gebruik daarvan. In dat geval geldt de tussen u en Trusted Shops contractuele overeenkomst.

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door uw browser worden opgeslagen en ervoor zorgen dat het gebruik van de website over het algemeen gebruikersvriendelijker, effectiever en veiliger wordt. Cookies richten geen schade aan op uw computer en bevatten ook geen virussen. Door middel van een bepaalde instelling van uw browsersoftware kunt u voorkomen dat cookies worden geïnstalleerd.

Onze website maakt gebruik van dergelijke cookies. Door de gebruikte cookies worden geen persoonlijke gegevens over u verzameld. De cookies slaan met name de door u gekozen instellingen op zoals bijvoorbeeld de door u gekozen dichtstbijzijnde HORNBACH-markt, de actieve gebruikersaccount, het winkelwagentje of de merkenlijst. Verder gebruiken wij cookies ook voor statistische doeleinden. Wij wijzen erop dat u bepaalde functies van onze website eventueel niet kunt gebruiken indien u de cookies uitschakelt. Hier vind u meer informatie over Cookies.

Wat doet HORNBACH aan databeveiliging?

Onze website en de andere computersystemen zijn beveiligd door middel van technische en organisatorische maatregelen tegen toegang, verandering of verspreiding van uw gegevens door onbevoegde personen en ook tegen verlies en beschadiging.

U dient uw inloggegevens altijd vertrouwelijk te behandelen en na uw bezoek aan onze website het browservenster te sluiten.

Bij het verzenden van persoonlijke gegevens gebruiken wij technische encryptieprocedures. Indien gecodeerde gegevens worden verzonden, kunt u dit in de statusbalk van uw browser herkennen aan een gesloten symbool bijvoorbeeld een sleutel of een slot.

Bij de betaling met een creditcard wordt als extra veiligheidsmaatregel de CVC-code gevraagd. Wij gebruiken de 3–D-Secure Code. Verdere informatie over 3-D-Secure kunt u opvragen bij uw bank.

Wij hechten veel waarde aan de beveiliging van ons platform en houden ons al tijdens de ontwikkeling intensief bezig met beveiligingskwesties.

Mocht je desondanks op potentiële veiligheidslekken stuiten, deel ons dat dan zo snel mogelijk mede. Stuur ons alstublieft een zo nauwkeurig mogelijke beschrijving van de kwetsbare punten aan privacy-NL@hornbach.com .

Welke gegevens gebruikt de HORNBACH app?

Binnen de app leggen we je actueel ingestelde markt vast. Hierbij wordt de markt-ID opgeslagen en aan HORNBACH overgedragen, om op de achtergrond een klantensessie automatisch aan te passen en de marktspecifieke gegevens van de server te kunnen laden.

Voor zover je de tracking binnen de app vooraf vrijgegeven hebt, worden de positiegegevens van de app voor zogenoemde marktbegroeting vastgelegd. De lokalisatie kun je op ieder moment in de instellingen deactiveren.
De positiegegevens worden niet opgeslagen, maar alleen tijdens de sessie gebruikt voor bovengenoemde functies en daarna definitief verwijderd.

Het bedrijf Webtrends Inc. 55 SW Oak Street, Suite 300, Portland, OR, 97204 verwerkt voor ons voor analysedoeleinden het door ons geanonimiseerde IP-adres om onze activiteiten te kunnen optimaliseren.

De gegevensbescherming verantwoordelijke

Mocht u nog vragen hebben over het thema gegevensbescherming, neem dan contact met ons op. Bij vragen over het verzamelen, verwerken of gebruiken van uw persoonsgegevens, bij informatie, correctie, blokkering of verwijdering van gegevens evenals het herroepen van gegeven toestemmingen kunt u contact opnemen met:

Verantwoordelijke functie/instantie
Hornbach Bouwmarkt (Nederland) B.V.
Grootslag 1-5
3991 RA Houten

Wettelijke vertegenwoordiger
E.A.H.M. de Goede
S. Smits

Functionaris voor gegevensbescherming
Mr. drs. Mw. F. (Francisca) Boel, CIPP/E, PSPO
Syntyche
Louis Braillelaan 80
2719 EK Zoetermeer, Nederland
E-mail: FGHornbach@syntyche.eu

Heb je nog vragen?

Voor alle vragen over uw gegevens of over gegevensbescherming bij HORNBACH kunt u contact opnemen met HORNBACH bouwmarkt (Nederland) BV, Grootslag 1-5, 3991 RA Houten. Of stuur een e-mail naar privacy-NL@hornbach.com.

Versie privacyverklaring: 01-07-2022

HORNBACH Bouwmarkt (Nederland) BV
Grootslag 1-5
3991 RA Houten

Bekijk alle privacy en recht onderwerpen!