Privacy en recht

Algemene Voorwaarden DHZ-Branche

Algemene Voorwaarden DHZ-Branche

Hier vind je alle info over onze algemene voorwaarden DHZ-Branche.


Hornbach streeft naar tevreden klanten. Daarvoor bieden wij o.a. een uitgebreid service-pakket aan, waarmee wij je zo goed mogelijk van dienst willen zijn. Mocht je desondanks niet tevreden zijn over de aankoop, dan kun je aanspraak maken op de Algemene Voorwaarden voor de doe-het-zelf branche van de VWDHZ. die in deze folder zijn opgenomen.

Let op: De Algemene Voorwaarden DHZ-Branche zijn niet van toepassing op de HORNBACH Onlineshop. Hiervoor gelden de Algemene voorwaarden HORNBACH Onlineshop. Een uitzondering hierop geldt voor de bevoegdheid van de Geschillencommissie DHZ, zoals opgenomen in de Algemene Voorwaarden DHZ-Branche. Deze is bevoegd kennis te nemen van geschillen terzake van overeenkomsten op afstand, met uitzondering van geschillen die hoofdzakelijk de methode van verkoop of dienstverlening op afstand betreffen. Deze laatste kunnen worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Thuiswinkel.

Klik hier voor de folder met Algemene voorwaarden DHZ-Branche. (PDF, 276 KB)

Klik hier voor de Algemene voorwaarden HORNBACH Onlineshop.

Bekijk alle privacy en recht onderwerpen!