Service

Garantie van Piccante

Leestijd 7 min.
Piccante het merk | HORNBACH

Ontdek onze garantievoorwaarden van het merk Piccante! Hoe lang is de garantieperiode? Wat valt er onder de garantie? Wij helpen jou verder!

PICCANTE-keuken

PICCANTE-keukens worden geproduceerd volgens de modernste productiemethoden en zijn onderworpen aan een permanente kwaliteitscontrole. HORNBACH Bouwmarkt (Nederland) BV, Grootslag 1-5, 3991 RA Houten, (hierna garantieverlener), garandeert overeenkomstig de volgende voorwaarden de verwerking en de kwaliteit (weerstandsvermogen tegen schade door bij normaal gebruik optredende belastingen) van de PICCANTE-keuken. Hier kun je de garantievoorwaarden voor PICCANTE (PDF, 1.483 KB) downloaden en uitprinten.

De garantieperiode bedraagt 10 jaar. De garantieperiode begint op de aankoopdatum. Bewaar als bewijs van de aankoopdatum de originele kassabon of de originele factuur.

De garantie geldt uitsluitend voor verwerkings- of materiaalfouten aan de hieronder genoemde onderdelen van de PICCANTE-keuken:

 • afsluitelementen, flessen- en bordenrekken,
 • vloerbescherming voor onderkasten,
 • bedekkingspanelen,
 • sier-/kroonlijsten,
 • draadmanden,
 • legplanken van gehard glas of melamine,
 • gelamineerde aanrechtbladen met een minimale dikte van 38 mm,
 • scharnieren,
 • kasten,
 • lades onder ovens,
 • plintlades,
 • plinten,
 • spoelbakken,
 • ladegeleiders (volledig of gedeeltelijk uittrekbaar), ladefronten en ladedempers of
 • poten van onderkasten.

De garantie geldt uitsluitend bij privégebruik van het artikel en uitsluitend in het land waarin het artikel is gekocht. Er kan daarom geen aanspraak worden gemaakt op de garantie als de schade is ontstaan bij professioneel gebruik van de PICCANTE-keukenonderdelen.

De garantie geldt niet voor gebreken die aan

 • ondeskundig gebruik of verkeerd onderhoud,
 • gewelddadige gebeurtenissen of overmacht,
 • niet-naleven van de bedienings- of onderhoudshandleiding of
 • ondeskundige montage door anderen dan onze montageservice
te wijten zijn.

Verder valt schade aan slijtagegevoelige onderdelen als gevolg van normale slijtage (bijvoorbeeld gebruikssporen op het aanrechtblad) niet onder de garantie. De garantie omvat ook geen nevenschade of gevolgschade.

Tijdens de garantieperiode controleert de garantieverlener het artikel om vast te stellen of het om een garantiegeval gaat. Als dat zo is, dan repareert of ruilt de garantieverlener het artikel op zijn kosten. Het vervangen artikel of delen daarvan worden het eigendom van de garantieverlener. De kosten voor reparatie, reserveonderdelen en de arbeids- en reiskosten van de monteur worden gedragen door de garantieverlener.

Als het artikel op het moment van het garantiegeval niet meer leverbaar is, dan heeft de garantieverlener naar eigen goeddunken het recht het artikel te vervangen door een vergelijkbaar product of een vergoeding aan te bieden. De garantieverlener beslist, op basis van uitvoering, functie en kwaliteit, wat als passend vervangend product wordt aangeboden. Bij een vergoeding wordt een berekening gemaakt op basis van de aanschafprijs en de gebruiksduur van het defecte of beschadigde product.

De onder de garantie vallende diensten (reparatie of vervanging) verlengen de garantieperiode niet. Door deze diensten ontstaat ook geen nieuwe garantie.

Wil je gebruikmaken van de garantie, neem dan contact op met de dichtstbijzijnde HORNBACH-bouwmarkt. Deze vind je op www.hornbach.nl.

Of neem via het volgende e-mailadres contact op met de garantieverlener om afspraken te maken over het beoordelen van het defecte artikel: service@hornbach.nl.

Er kan alleen gebruik gemaakt worden van de garantie op vertoon van de originele kassabon of de originele factuur resp. de e-bon uit het klantaccount.

De rechten m.b.t. deze garantie bestaan naast de wettelijke rechten bij gebreken uit garantie en productaansprakelijkheid waar u kosteloos aanspraak op kunt maken. De wettelijke rechten worden niet beperkt door de garantie.

Spoelbakken van PICCANTE

Dit artikel van het merk PICCANTE werd geproduceerd volgens de modernste productiemethoden en is onderworpen aan een permanente kwaliteitscontrole. HORNBACH Bouwmarkt (Nederland) BV, Grootslag 1-5, 3991 RA Houten, (hierna garantieverlener), garandeert overeenkomstig de volgende voorwaarden de kwaliteit van de spoelbakken van PICCANTE. Hier kun je de garantievoorwaarden voor PICCANTE (PDF, 1.481 KB) downloaden en uitprinten.

De garantieperiode bedraagt 10 jaar. De garantieperiode begint op de aankoopdatum. Bewaar als bewijs van de aankoopdatum de originele kassabon of de originele factuur.

De garantie geldt uitsluitend voor fabricage- of materiaalfouten en strekt zich uit tot het gebruikte materiaal en foutvrije productie. De garantie geldt alleen in het land waarin het artikel is gekocht.

Uitgesloten van de garantie zijn optredende gebreken als gevolg van ondeskundig onderhoud en niet-vakkundige montage. Bovendien valt schade als gevolg van normale slijtage en schades aan slijtagedelen, bijvoorbeeld pakkingen of draai-excenters als gevolg van naar normale slijtage, niet onder de garantie. De garantie dekt geen nevenschade of gevolgschade of mogelijke montage- en demontagekosten in garantiegevallen.

Tijdens de garantieperiode controleert de garantieverlener het artikel om vast te stellen of het om een garantiegeval gaat. Als dat zo is, dan repareert of ruilt de garantieverlener het artikel op zijn kosten. De keuze van de onder de garantie vallende diensten (reparatie of vervanging) vindt naar eigen goeddunken van de garantieverlener plaats. Als het artikel op het moment van het garantiegeval niet meer leverbaar is, dan heeft de garantieverlener het recht het artikel te vervangen door een vergelijkbaar product. Het vervangen artikel of delen daarvan worden het eigendom van de garantieverlener. Tijdens de reparatie kan geen aanspraak op een vervangend artikel gemaakt worden.

De onder de garantie vallende diensten (reparatie of vervanging) verlengen de garantieperiode niet. Door deze diensten ontstaat ook geen nieuwe garantie.

Wil je gebruikmaken van de garantie, neem dan contact op met de dichtstbijzijnde HORNBACH-bouwmarkt. Deze vind je op www.hornbach.nl.

Of neem via het volgende e-mailadres contact op met de garantieverlener om afspraken te maken over het beoordelen van het defecte artikel: service@hornbach.nl.

Er kan alleen gebruik gemaakt worden van de garantie op vertoon van de originele kassabon of de originele factuur resp. de e-bon uit het klantaccount.

De rechten m.b.t. deze garantie bestaan naast de wettelijke rechten bij gebreken uit garantie en productaansprakelijkheid waar u kosteloos aanspraak op kunt maken. De wettelijke rechten worden niet beperkt door de garantie.

Ontdek andere garanties van HORNBACH