Service

Garantie van For_q

Garantie van For_q

Ontdek onze garantievoorwaarden van het merk For_q! Hoe lang is de garantieperiode? Wat valt er onder de garantie? Wij helpen jou verder!

Dit artikel van het merk for_q werd geproduceerd volgens de modernste productiemethoden en is onderworpen aan een strenge kwaliteitscontrole. HORNBACH Bouwmarkt (Nederland) BV, Grootslag 1-5, 3991 RA Houten (hierna garantieverlener) garandeert overeenkomstig de volgende voorwaarden de kwaliteit van for_q tuin- en bosbouwgereedschap, machines, slangen, pompen en besproeiingscomputers, for_q profiline tuin- en bosbouwgereedschap en slangen evenals for_q accu's. Hier kun je de garantievoorwaarden voor for_q (PDF, 1.462 KB) downloaden en uitprinten.

1. Garantieperiode

De garantieperiode bedraagt 10 jaar op for_q tuin- en bosbouwgereedschap, machines, slangen, pompen en besproeiingscomputers. De garantieperiode voor for_q profiline tuin- en bosbouwgereedschap en slangen bedraagt 30 jaar. De garantieperiode voor for_q accu's bedraagt 3 jaar. De garantieperiode begint op de aankoopdatum. Bewaar als bewijs van de aankoopdatum de originele kassabon of de originele factuur.

2. Omvang van de garantie

De garantie geldt uitsluitend voor fabricage- of materiaalfouten. De garantie geldt alleen in het land waarin het artikel is gekocht.

De garantie geldt niet voor gebreken die aan

 • een verkeerde montage of aansluiting
 • ondeskundig gebruik
 • onjuist of ontoereikend onderhoud of reiniging
 • een gewelddadige gebeurtenis,
 • het gebruik van niet originele reserveonderdelen
 • een niet voorziene chemische, elektrische of elektronische
  invloed
 • veranderingen aan het artikel door weersinvloeden en invloed
  van direct zonlicht
 • commercieel gebruik of verhuur van het artikel
te wijten zijn.

Kleine onderdelen van de besproeiiingssystemen en handschoenen vallen niet onder de garantie. Verder valt schade aan slijtagegevoelige onderdelen als gevolg van normale slijtage niet onder de garantie. De garantie omvat ook geen nevenschade of gevolgschade.

3. Onder de garantie vallende diensten

Tijdens de garantieperiode controleert de garantieverlener het artikel om vast te stellen of het om een garantiegeval gaat. Als dat zo is, dan repareert of ruilt de garantieverlener het artikel op zijn kosten. De keuze van de onder de garantie vallende diensten (reparatie of vervanging) vindt naar eigen goeddunken van de garantieverlener plaats. Als het artikel op het moment van het garantiegeval niet meer leverbaar is, dan heeft de garantieverlener het recht het artikel te vervangen door een vergelijkbaar product. Het vervangen artikel of delen daarvan worden het eigendom van de garantieverlener. Tijdens de reparatie kan geen aanspraak op een vervangend artikel gemaakt worden.

De onder de garantie vallende diensten (reparatie of vervanging) verlengen de garantieperiode niet. Door deze diensten ontstaat ook geen nieuwe garantie.

4. Gebruikmaking van de garantie

Wil je gebruikmaken van de garantie, neem dan contact op met de dichtstbijzijnde HORNBACH-bouwmarkt. Deze vind je op www. hornbach.nl. Of neem via het volgende e-mailadres contact op met de garantieverlener: service@hornbach.nl.

Er kan alleen gebruik gemaakt worden van de garantie op vertoon van de originele kassabon of de originele factuur resp. de e-bon uit het klantaccount.

5. Wettelijke rechten

De rechten m.b.t. deze garantie bestaan naast de wettelijke rechten bij gebreken uit garantie en productaansprakelijkheid waar u kosteloos aanspraak op kunt maken. De wettelijke rechten worden niet beperkt door de garantie.

Ontdek andere garanties van HORNBACH