Service

Garantie van Rotheigner

Garantie van Rotheigner

Ontdek onze garantievoorwaarden van het merk Rotheigner! Hoe lang is de garantieperiode? Wat valt er onder de garantie? Wij helpen jou verder!

Dit artikel van het merk Rotheigner werd geproduceerd volgens de modernste productiemethoden en is onderworpen aan een permanente kwaliteitscontrole. HORNBACH Bouwmarkt (Nederland) BV, Grootslag 1-5, 3991 RA Houten (hierna garantieverlener) garandeert overeenkomstig de volgende voorwaarden de kwaliteit van de Rotheigner radiatoren. Hier kun je de garantievoorwaarden voor Rotheigner (PDF, 1.484 KB) downloaden en uitprinten.

1. Garantieperiode

De garantieperiode bedraagt 10 jaar op de dichtheid en oppervlaktecoating van de radiator. De garantieperiode begint op de aankoopdatum. Bewaar als bewijs van de aankoopdatum de originele kassabon of de originele factuur.

2. Omvang van de garantie

De garantie geldt uitsluitend voor fabricage- of materiaalfouten bij radiatoren op het moment van levering. De garantie geldt alleen in het land waarin het artikel is gekocht.

De garantie geldt niet voor gebreken die aan

  • het gebruik van een Rotheigner-radiator zonder constant gevuld warmwatersysteem, waarbij de gebruiksvoorwaarden (max. 10 bar werkdruk en max. 110°C bedrijfstemperatuur) worden nageleefd.
  • een verkeerde montage (bijv. door niet gekwalificeerd personeel)
  • het niet in acht nemen van de montage- en gebruiksaanwijzing evenals de typegoedkeuring
  • transport-, opslag- of montageschade
  • het niet uitvoeren van de voorgeschreven jaarlijkse controles en onderhoudsbeurten
te wijten zijn.

Verder valt schade aan slijtagegevoelige onderdelen als gevolg van normale slijtage niet onder de garantie. De garantie dekt geen nevenschade of gevolgschade of mogelijke montage- en demontagekosten in garantiegevallen.

3. Onder de garantie vallende diensten

Tijdens de garantieperiode controleert de garantieverlener het artikel om vast te stellen of het om een garantiegeval gaat. Als dat zo is, dan repareert of ruilt de garantieverlener het artikel op zijn kosten. De keuze van de onder de garantie vallende diensten (reparatie of vervanging) vindt naar eigen goeddunken van de garantieverlener plaats. Als het artikel op het moment van het garantiegeval niet meer leverbaar is, dan heeft de garantieverlener het recht het artikel te vervangen door een vergelijkbaar product. Het vervangen artikel of delen daarvan worden het eigendom van de garantieverlener.

Tijdens de reparatie kan geen aanspraak op een vervangend artikel gemaakt worden. De onder de garantie vallende diensten (reparatie of vervanging) verlengen de garantieperiode niet. Door deze diensten ontstaat ook geen nieuwe garantie.

4. Gebruikmaking van de garantie

Wil je gebruikmaken van de garantie, neem dan contact op met de dichtstbijzijnde HORNBACH-bouwmarkt.
Deze vind je op www.hornbach.nl. Of neem via het volgende e-mailadres contact op met de garantieverlener om afspraken te maken over het retourneren, afhalen of beoordelen van het defecte artikel: service@hornbach.nl. Er kan alleen gebruik gemaakt worden van de garantie op vertoon van de originele kassabon of de originele factuur resp. de e-bon uit het klantaccount.

5. Wettelijke rechten

De rechten m.b.t. deze garantie bestaan naast de wettelijke rechten bij gebreken uit garantie en productaansprakelijkheid waar u kosteloos aanspraak op kunt maken. De wettelijke rechten worden niet beperkt door de garantie.

Ontdek andere garanties van HORNBACH