Service

Garantie van Jungborn

Leestijd 3 min.
Jungborn het merk | HORNBACH

Ontdek onze garantievoorwaarden van het merk Jungborn! Hoe lang is de garantieperiode? Wat valt er onder de garantie? Wij helpen jou verder!

Dit artikel van het merk Jungborn werd geproduceerd volgens de modernste productiemethoden en is onderworpen aan een permanente kwaliteitscontrole. HORNBACH Bouwmarkt (Nederland) BV, Grootslag 1-5, 3991 RA Houten (hierna garantieverlener) garandeert overeenkomstig de volgende voorwaarden de kwaliteit van het acryl / keramisch sanitair van het merk Jungborn. Hier kun je de garantievoorwaarden voor Jungborn (PDF, 1.465 KB) downloaden en uitprinten.

De garantieperiode voor het keramiek en de baden en douchebakken bedraagt 30 jaar en voor de toiletzittingen 10 jaar. De garantieperiode begint op de aankoopdatum. Bewaar als bewijs van de aankoopdatum de originele kassabon of de originele factuur.

De garantie op het keramisch sanitair geldt uitsluitend voor fabricage- en materiaalfouten van de oppervlaktecoating (glazuur bij keramisch sanitair). De garantie geldt alleen in het land waarin het artikel is gekocht. De garantie geldt niet voor gebreken die aan

  • een verkeerde montage of aansluiting,
  • ondeskundig gebruik,
  • onjuist of ontoereikend onderhoud en/of een onjuiste of ontoereikende reiniging,
  • een gewelddadige gebeurtenis,
  • het gebruik van niet originele reserveonderdelen of
  • invloeden door het gebruik van niet toegestane
    chemische materialen
te wijten zijn.

Verder valt schade aan slijtagegevoelige onderdelen als gevolg van normale slijtage niet onder de garantie. De garantie dekt geen nevenschade of gevolgschade of mogelijke montage- en demontagekosten in garantiegevallen.

Tijdens de garantieperiode controleert de garantieverlener het artikel om vast te stellen of het om een garantiegeval gaat. Als dat zo is, dan repareert of ruilt de garantieverlener het artikel op zijn kosten. De keuze van de onder de garantie vallende diensten (reparatie of vervanging) vindt naar eigen goeddunken van de garantieverlener plaats. Als het artikel op het moment van het garantiegeval niet meer leverbaar is, dan heeft de garantieverlener het recht het artikel te vervangen door een vergelijkbaar product. Het vervangen artikel of delen daarvan worden het eigendom van de garantieverlener. Tijdens de reparatie kan geen aanspraak op een vervangend artikel gemaakt worden.

De onder de garantie vallende diensten (reparatie of vervanging) verlengen de garantieperiode niet. Door deze diensten ontstaat ook geen nieuwe garantie.

Wil je gebruikmaken van de garantie, neem dan contact op met de dichtstbijzijnde HORNBACH-bouwmarkt. Deze vind je op www.hornbach.nl.

Of neem via het volgende e-mailadres contact op met de garantieverlener om afspraken te maken over het retourneren, afhalen of beoordelen van het defecte artikel: service@hornbach.nl.

Er kan alleen gebruik gemaakt worden van de garantie op vertoon van de originele kassabon of de originele factuur resp. de e-bon uit het klantaccount.

De rechten m.b.t. deze garantie bestaan naast de wettelijke rechten bij gebreken uit garantie en productaansprakelijkheid waar u kosteloos aanspraak opkuntmaken. De wettelijke rechten worden niet beperkt door de garantie.

Ontdek andere garanties van HORNBACH