Service

Garantie van Aron

Leestijd 16 min.
ARON het merk | HORNBACH

Ontdek onze garantievoorwaarden van het merk Aron! Hoe lang is de garantieperiode? Wat valt er onder de garantie? Wij helpen jou verder!

ARON dakramen

Dit artikel van het merk ARON is geproduceerd volgens de modernste productiemethoden en is onderworpen aan een permanente, strenge kwaliteitscontrole. HORNBACH Bouwmarkt (Nederland) BV, Grootslag 1-5, 3991 RA Houten, garandeert overeenkomstig de volgende voorwaarden de kwaliteit van de ARON dakramen. Hier kun je de garantievoorwaarden voor ARON (PDF, 1.459 KB) downloaden en uitprinten.

De garantieperiode voor de ARON dakramen bedraagt 10 jaar. De garantieperiode begint op de aankoopdatum. Bewaar als bewijs van de aankoopdatum de originele kassabon of de originele factuur.

De garantie voor ARON producten geldt uitsluitend voor fabricage- of materiaalfouten en alleen bij vakkundige, correcte montage volgens de geldende richtlijnen en normen. Een voorwaarde is ook het correcte onderhoud van de producten, zoals het onderhoud van het beslagwerk, een regelmatige nabehandeling van de houten onderdelen van de houten kozijnen enz.).
De garantie geldt alleen in het land waarin het artikel is gekocht.

De garantie geldt niet voor gebreken die aan

 • een buitengewone chemische of mechanische belasting
 • ondeskundig gebruik
 • onjuiste of ontoereikende reiniging/onderhoud
 • een gewelddadige gebeurtenis of opzettelijke beschadiging
 • het gebruik van niet originele reserveonderdelen
 • ongevallen
 • Aanvreten door insecten
 • kleurveranderingen door lichtinwerking
 • gebreken door het binnenklimaat
 • veranderingen, wijzigingen of aanvullingen zonder schriftelijke toestemming van de fabrikant
 • vochtinwerking als gevolg van onjuiste montage van de ramen
te wijten zijn.

Verder valt schade aan slijtagegevoelige onderdelen als gevolg van normale slijtage niet onder de garantie. De garantie dekt geen nevenschade of gevolgschade of mogelijke montage- en demontagekosten in garantiegevallen.

Tijdens de garantieperiode controleert de garantieverlener het artikel om vast te stellen of het om een garantiegeval gaat. Gaat het om een garantiegeval dan repareert de garantieverlener het artikel op zijn kosten of vervangt deze op zijn kosten. De keuze van de garantiediensten (reparatie of vervanging) is ter beoordeling van de garantieverstrekker. Als het artikel op het moment van het garantiegeval niet meer leverbaar is, dan heeft de garantieverlener het recht het artikel te vervangen door een vergelijkbaar product. Het vervangen artikel of delen daarvan worden het eigendom van de garantieverlener. Tijdens de reparatie kan geen aanspraak op een vervangend artikel gemaakt worden.

De onder de garantie vallende diensten (reparatie of vervanging) verlengen de garantieperiode niet. Door deze diensten ontstaat ook geen nieuwe garantie.

Wil je gebruikmaken van de garantie, neem dan contact op met de dichtstbijzijnde HORNBACH-bouwmarkt. Deze vind je op www.hornbach.nl.

Of neem via het e-mailadres " service@hornbach.nl" contact op met de garantieverlener.

Er kan alleen gebruik gemaakt worden van de garantie op vertoon van de originele kassabon of de originele factuur resp. de e-bon uit het klantaccount.

De rechten m.b.t. deze garantie bestaan naast de wettelijke rechten bij gebreken uit garantie en productaansprakelijkheid waar u kosteloos aanspraak op kunt maken. De wettelijke rechten worden niet beperkt door de garantie

ARON garagedeuren

Dit artikel van het merk ARON is geproduceerd volgens de modernste productiemethoden en is onderworpen aan een permanente, strenge kwaliteitscontrole. HORNBACH Bouwmarkt (Nederland) BV, Grootslag 1-5, 3991 RA Houten, (hierna garantieverlener) garandeert overeenkomstig de volgende voorwaarden de kwaliteit van de ARON garagedeuren. Hier kun je de garantievoorwaarden voor ARON (PDF, 1.467 KB) downloaden en uitprinten.

De garantieperiode bedraagt 5 jaar.

De garantieperiode begint op de aankoopdatum. Bewaar als bewijs van de aankoopdatum de originele kassabon of de originele factuur.

De garantie geldt uitsluitend voor fabricage- of materiaalfouten aan veren, draadkabels, looprollen, scharnieren en omkeerrollen. De garantie geldt alleen bij een vakkundige, correcte montage
volgens de geldende richtlijnen en normen. De garantie alleen in het land waarin het artikel is gekocht en alleen bij normaal gebruik (max. 5 keer per dag de deur openen en sluiten).

De garantie geldt niet voor gebreken die aan

 • onjuiste montage en nalatig onderhoud
 • onjuiste ingebruikname en bediening
 • nalatige of moedwillige vernieling
 • externe invloeden zoals vuur, water, zout, logen, zuren, abnormale omgevingsinvloeden
 • mechanische beschadiging door onjuist transport of onjuiste montage
 • grondverf met andere oppervlaktebescherming
 • onjuiste of niet op tijd aangebrachte beschermlagen
 • reparatie door niet gekwalificeerde personen
 • gebruik van onderdelen van derden zonder toestemming van de fabrikant
 • het verwijderen of onherkenbaar maken van het productnummer te wijten zijn.

Verder valt schade als gevolg van normale slijtage niet onder de garantie. De garantie dekt geen nevenschade of gevolgschade of mogelijke montage- en demontagekosten in garantiegevallen.

Tijdens de garantieperiode controleert de garantieverlener het artikel om vast te stellen of het om een garantiegeval gaat. Gaat het om een garantiegeval dan repareert de garantieverlener het artikel op zijn kosten of vervangt deze op zijn kosten. De keuze van de garantiediensten (reparatie of vervanging) is ter beoordeling van de garantieverstrekker. Als het artikel op het moment van het garantiegeval niet meer leverbaar is, dan heeft de garantieverlener het recht het artikel te vervangen door een vergelijkbaar product. Het vervangen artikel of delen daarvan worden het eigendom van de garantieverlener. Tijdens de reparatie kan geen aanspraak op een vervangend artikel gemaakt worden.

De onder de garantie vallende diensten (reparatie of vervanging) verlengen de garantieperiode niet. Door deze diensten ontstaat ook geen nieuwe garantie.

Wil je gebruikmaken van de garantie, neem dan contact op met de dichtstbijzijnde HORNBACH-bouwmarkt. Deze vind je op www.hornbach.nl.

Of neem via het e-mailadres " service@hornbach.nl" contact op met de garantieverlener.

Er kan alleen gebruik gemaakt worden van de garantie op vertoon van de originele kassabon of de originele factuur resp. de e-bon uit het klantaccount.

De rechten m.b.t. deze garantie bestaan naast de wettelijke rechten bij gebreken uit garantie en productaansprakelijkheid waar u kosteloos aanspraak op kunt maken. De wettelijke rechten worden niet beperkt door de garantie

ARON ramen en balkondeuren van hout en aluminium

Dit artikel van het merk ARON is geproduceerd volgens de modernste productiemethoden en is onderworpen aan een permanente, strenge kwaliteitscontrole. HORNBACH Bouwmarkt (Nederland) BV, Grootslag 1-5, 3991 RA Houten, garandeert overeenkomstig de volgende voorwaarden de kwaliteit van de ARON ramen en balkondeuren van hout en aluminium. Hier kun je de garantievoorwaarden voor ARON (PDF, 1.460 KB) downloaden en uitprinten.

De garantieperiode bedraagt voor de ramen en balkondeuren van hout en aluminium:

ARON Basic - 6 jaar

ARON Renova - 8 jaar

ARON Novum - 8 jaar

ARON Passiv - 10 jaar

ARON Design - 10 jaar

De garantieperiode begint op de aankoopdatum. Bewaar als bewijs van de aankoopdatum de originele kassabon of de originele factuur.

De garantie voor ARON producten geldt uitsluitend voor fabricage- of materiaalfouten en alleen bij vakkundige, correcte montage volgens de geldende richtlijnen en normen. De garantie geldt alleen in het land waarin het artikel is gekocht.

De garantie geldt niet voor gebreken die aan

 • een buitengewone chemische of mechanische belasting
 • ondeskundig gebruik
 • onjuiste of ontoereikende reiniging/onderhoud (bijvoorbeeld geen onderhoud van het beslagwerk, geen regelmatige nabehandeling van dehouten onderdelen) een gewelddadige gebeurtenis of opzettelijke beschadiging
 • het gebruik van niet originele reserveonderdelen
 • ongevallen
 • Aanvreten door insecten
 • kleurveranderingen door lichtinwerking
 • gebreken door het binnenklimaat
 • veranderingen, wijzigingen of aanvullingen zonder schriftelijke toestemming van de fabrikant
 • vochtinwerking als gevolg van onjuiste montage van de ramen te wijten zijn.
Verder valt schade aan slijtagegevoelige onderdelen als gevolg van normale slijtage niet onder de garantie. De garantie dekt geen nevenschade of gevolgschade of mogelijke montage- en demontagekosten in garantiegevallen.

Tijdens de garantieperiode controleert de garantieverlener het artikel om vast te stellen of het om een garantiegeval gaat. Gaat het om een garantiegeval dan repareert de garantieverlener het artikel op zijn kosten of vervangt deze op zijn kosten. De keuze van de garantiediensten (reparatie of vervanging) is ter beoordeling van de garantieverstrekker. Als het artikel op het moment van het garantiegeval niet meer leverbaar is, dan heeft de garantieverlener het recht het artikel te vervangen door een vergelijkbaar product. Het vervangen artikel of delen daarvan worden het eigendom van de garantieverlener. Tijdens de reparatie kan geen aanspraak op een vervangend artikel gemaakt worden.

De onder de garantie vallende diensten (reparatie of vervanging) verlengen de garantieperiode niet. Door deze diensten ontstaat ook geen nieuwe garantie.

Wil je gebruikmaken van de garantie, neem dan contact op met de dichtstbijzijnde HORNBACH-bouwmarkt. Deze vind je op www.hornbach.nl.

Of neem via het e-mailadres " service@hornbach.nl" contact op met de garantieverlener.

Er kan alleen gebruik gemaakt worden van de garantie op vertoon van de originele kassabon of de originele factuur resp. de e-bon uit het klantaccount.

De rechten m.b.t. deze garantie bestaan naast de wettelijke rechten bij gebreken uit garantie en productaansprakelijkheid waar u kosteloos aanspraak op kunt maken. De wettelijke rechten worden niet beperkt door de garantie

ARON voordeuren

Dit artikel van het merk ARON is geproduceerd volgens de modernste productiemethoden en is onderworpen aan een permanente, strenge kwaliteitscontrole. HORNBACH Bouwmarkt (Nederland) BV, Grootslag 1-5, 3991 RA Houten, garandeert overeenkomstig de volgende voorwaarden de kwaliteit van de ARON voordeuren. Hier kun je de garantievoorwaarden voor ARON (PDF, 1.467 KB) downloaden en uitprinten.

De garantieperiode bedraagt voor de voordeuren:

ARON Basic - 6 jaar

ARON Renova - 8 jaar

ARON Novum - 8 jaar

ARON Passiv - 10 jaar

ARON Design - 10 jaar

De garantieperiode begint op de aankoopdatum. Bewaar als bewijs van de aankoopdatum de originele kassabon of de originele factuur.

De garantie voor ARON producten geldt uitsluitend voor fabricage of materiaalfouten en alleen bij vakkundige, correcte montage volgens de geldende richtlijnen en normen. De garantie geldt alleen in het land waarin het artikel is gekocht.

De garantie geldt niet voor gebreken die aan

 • een buitengewone chemische of mechanische belasting
 • ondeskundig gebruik
 • onjuiste of ontoereikende reiniging/onderhoud (bijvoorbeeld geen onderhoud van het beslagwerk, geen regelmatige nabehandeling van dehouten onderdelen) een gewelddadige gebeurtenis of opzettelijke beschadiging
 • het gebruik van niet originele reserveonderdelen
 • ongevallen
 • Aanvreten door insecten
 • kleurveranderingen door lichtinwerking
 • gebreken door het binnenklimaat
 • veranderingen, wijzigingen of aanvullingen zonder schriftelijke toestemming van de fabrikant
 • vochtinwerking als gevolg van onjuiste montage van de ramen te wijten zijn.
Verder valt schade aan slijtagegevoelige onderdelen als gevolg van normale slijtage niet onder de garantie. De garantie dekt geen nevenschade of gevolgschade of mogelijke montage- en demontagekosten in garantiegevallen.

Tijdens de garantieperiode controleert de garantieverlener het artikel om vast te stellen of het om een garantiegeval gaat. Gaat het om een garantiegeval dan repareert de garantieverlener het artikel op zijn kosten of vervangt deze op zijn kosten. De keuze van de garantiediensten (reparatie of vervanging) is ter beoordeling van de garantieverstrekker. Als het artikel op het moment van het garantiegeval niet meer leverbaar is, dan heeft de garantieverlener het recht het artikel te vervangen door een vergelijkbaar product. Het vervangen artikel of delen daarvan worden het eigendom van de garantieverlener. Tijdens de reparatie kan geen aanspraak op een vervangend artikel gemaakt worden.

De onder de garantie vallende diensten (reparatie of vervanging) verlengen de garantieperiode niet. Door deze diensten ontstaat ook geen nieuwe garantie.

Wil je gebruikmaken van de garantie, neem dan contact op met de dichtstbijzijnde HORNBACH-bouwmarkt. Deze vind je op www.hornbach.nl.

Of neem via het e-mailadres " service@hornbach.nl" contact op met de garantieverlener.

Er kan alleen gebruik gemaakt worden van de garantie op vertoon van de originele kassabon of de originele factuur resp. de e-bon uit het klantaccount.

De rechten m.b.t. deze garantie bestaan naast de wettelijke rechten bij gebreken uit garantie en productaansprakelijkheid waar u kosteloos aanspraak op kunt maken. De wettelijke rechten worden niet beperkt door de garantie

ARON ramen en balkondeuren van kunststof en aluminium

Dit artikel van het merk ARON is geproduceerd volgens de modernste productiemethoden en is onderworpen aan een permanente, strenge kwaliteitscontrole. HORNBACH Bouwmarkt (Nederland) BV, Grootslag 1-5, 3991 RA Houten, garandeert overeenkomstig de volgende voorwaarden de kwaliteit van de ARON ramen en balkondeuren van kunststof en van kunststof en aluminium. Hier kun je de garantievoorwaarden voor ARON (PDF, 1.461 KB) downloaden en uitprinten.

De garantieperiode bedraagt voor de ARON ramen en balkondeuren van kunststof en van kunststof en aluminium:

ARON Basic - 6 jaar

ARON Comfort - 6 jaar

ARON Renova - 8 jaar

ARON Novum - 8 jaar

ARON Passiv - 10 jaar

ARON Design - 10 jaar

De garantieperiode begint op de aankoopdatum. Bewaar als bewijs van de aankoopdatum de originele kassabon of de originele factuur.

De garantie voor ARON geldt alleen bij een vakkundige, correcte montage volgens de geldende richtlijnen en normen en uitsluitend voor fabricage- en materiaalfouten. De garantie geldt alleen in het land waarin het artikel is gekocht.

De garantie geldt niet voor gebreken die aan

 • een onjuiste montage (niet volgens de geldende richtlijnen en normen)
 • een buitengewone chemische of mechanische belasting
 • ondeskundig gebruik
 • onjuiste of ontoereikende reiniging of onderhoud
 • een gewelddadige gebeurtenis of opzettelijke beschadiging
 • het gebruik van niet originele reserveonderdelen
 • ongevallen
 • Aanvreten door insecten
 • kleurveranderingen door lichtinwerking
 • gebreken door het binnenklimaat
 • veranderingen, wijzigingen of aanvullingen zonder schriftelijke toestemming van de fabrikant
 • vochtinwerking als gevolg van onjuiste montage van de ramen te wijten zijn.

Verder valt schade aan slijtagegevoelige onderdelen als gevolg van normale slijtage niet onder de garantie. De garantie dekt geen nevenschade of gevolgschade of mogelijke montage- en demontagekosten in garantiegevallen.

Tijdens de garantieperiode controleert de garantieverlener het artikel om vast te stellen of het om een garantiegeval gaat. Gaat het om een garantiegeval dan repareert de garantieverlener het artikel op zijn kosten of vervangt deze op zijn kosten. De keuze van de garantiediensten (reparatie of vervanging) is ter beoordeling van de garantieverstrekker. Als het artikel op het moment van het garantiegeval niet meer leverbaar is, dan heeft de garantieverlener het recht het artikel te vervangen door een vergelijkbaar product. Het vervangen artikel of delen daarvan worden het eigendom van de garantieverlener. Tijdens de reparatie kan geen aanspraak op een vervangend artikel gemaakt worden. De onder de garantie vallende diensten (reparatie of vervanging) verlengen de garantieperiode niet. Door deze diensten ontstaat ook geen nieuwe garantie.

Wil je gebruikmaken van de garantie, neem dan contact op met de dichtstbijzijnde HORNBACH-bouwmarkt. Deze vind je op www.hornbach.nl.

Of neem via het e-mailadres " service@hornbach.nl" contact op met de garantieverlener.

Er kan alleen gebruik gemaakt worden van de garantie op vertoon van de originele kassabon of de originele factuur resp. de e-bon uit het klantaccount.

De rechten m.b.t. deze garantie bestaan naast de wettelijke rechten bij gebreken uit garantie en productaansprakelijkheid waar u kosteloos aanspraak op kunt maken. De wettelijke rechten worden niet beperkt door de garantie.

Onderhoudsinstructies:

 • Om het product goed te onderhouden, zijn jaarlijks de volgende maatregelen nodig:
 • Controleer de functie werking van alle bewegende onderdelen en sluitingen
 • Smeer alle bewegende onderdelen en sluitingen en gebruik hierbij enkel zuurvrije oliën en vetten
 • Als de Raam/deuren niet juist werken, bijv. ze sluiten niet meer correct, pas dan het beslag aan, vooral de hoeklagers en scharen

Gebruik voor de ramen uitsluitend reinigings- en onderhoudsmiddelen die de Corrosiebescherming van het beslag niet beschadigen.

Ontdek andere garanties van HORNBACH