Handleiding

Droge dekvloer leggen

Droge dekvloer leggen

Een droge dekvloer is een praktisch alternatief voor een natte dekvloer en kan eenvoudig zelf gelegd worden. Wil je dat het resultaat jarenlang optimaal blijft, houd dan rekening met een aantal dingen. In deze stap-voor-stap handleiding lees je precies hoe het leggen van de platen werkt en waar je op moet letten. Lees de handleiding door en ga aan de slag!

Een droge dekvloer is een praktisch alternatief voor een natte dekvloer en kan eenvoudig zelf gelegd worden. Wil je dat het resultaat jarenlang optimaal blijft, houd dan rekening met een aantal dingen. In deze stap-voor-stap handleiding lees je precies hoe het leggen van de platen werkt en waar je op moet letten. Lees de handleiding door en ga aan de slag!

Dit heb je nodig voor je project

Stap-voor-stap

Voorbereiding

01

Het egaliseren van een oneffen ondergrond kan in veel gevallen noodzakelijk zijn. Bij een zolderverbouwing is een oude plankenvloer met struikelgevaar mogelijk een storende factor. Of omdat de hele vloer van de ene naar de andere kant van de ruimte afloopt. Egalisatiekorrels met dekvloerelementen is hiervoor de oplossing. Lukt het niet om de vloeroppervlak niet in één keer te bewerken? Verdeel het oppervlak dan in stukken. Ook het veranderen van richting is bij het leggen van dekvloerelementen mogelijk. Op deze manier kunnen kleinere vloergedeelten naadloos in elkaar overgaan. Maak voordat je begint een schets met alle afmetingen en neem deze mee naar de vestiging. Naast het berekende oppervlak, moet je de verwachte opbouwhoogte weten. Zo kan je de benodigde hoeveelheid egalisatiekorrels exact berekenen.

 Stap 1 . Droge dekvloer leggen
02

Om ervoor te zorgen dat de nieuwe vloer egaal wordt, moet je met één-metermarkering werken. Deze markering ligt precies 1 meter boven de toekomstige nieuwe vloer. Uitgangspunt voor de meting is het hoogste punt van de bestaande vloer: tel hier minstens 1 cm voor de laag egalisatiekorrels plus de dikte van de dekvloerelementen bij op. Brneg vanuit dit punt de één-metermarkering naar boven aan. Let er op dat je de minimale afmetingen, zoals de borstweringshoogte van het dakraam, aanhoudt.

 Stap 2 . Droge dekvloer leggen
03

Markeer met de kruislijnlaser de één-metermarkering op alle muren van de ruimte. Stel deze daarvoor in op de één-metermarkering en draai hem vervolgens om de markering ook op de andere muren over te dragen. Je kunt ook gewoon 1 meter naar beneden meten en de geplande hoogte van de nieuwe vloer markeren. Ga bij deze markering weer 1 cm naar boven en trek van daaruit rondom een lijn. Hier wordt later een randisolatiestrook aangebracht.

 Stap 3 . Droge dekvloer leggen
04

Wil je een gedeelte van de vloer vrijhouden, omdat bijvoorbeeld een deur naar binnen toe opent? Plan daarvoor dan een opstapje in. Zaag hiervoor een kanthout en een metalen hoekprofiel in de benodigde breedte. Het hoekprofiel stabiliseert later de rand van het opstapje. Boor bevestigingsgaten in het metalen hoekprofiel en schroef deze vast op de buitenste rand van het hout. Het hoekprofiel moet later gelijk komen te liggen met de bovenkant van de dekvloerelementen. Het opstapje kun je later van buitenaf met een strook dekvloerelement bekleden.

 Stap 4 . Droge dekvloer leggen
05

Plak de randisolatiestrook zo op de rondomlopende markeringslijn dat deze 1 cm boven de nieuwe vloer zal uitsteken. Snijd deze tot slot netjes af. De randisolatiestrook zorgt ervoor dat de dekvloerelementen en de vloer niet in contact komen met de muur; dit vermindert de overdracht van contactgeluid.

 Stap 5 . Droge dekvloer leggen
06

Bij een houten vloer moet je een beschermfolie leggen, zodat de egalisatiekorrels niet in de voegen van de planken verdwijnen. Klap de beschermfolie aan de randen een paar centimeter omhoog en bevestig deze met een nietapparaat aan de muur. Laat de afzonderlijke banen elkaar 10 cm overlappen.

 Stap 6 . Droge dekvloer leggen
07

Als de vloer is voorbereid, is het tijd voor de egalisatiekorrels. Maak eerst een dam langs de lange zijde. De dam moet een paar centimeter hoger zijn dan nodig is, zodat je de laag egalisatiekorrels bij het uitlijnen eenvoudiger op de uiteindelijke hoogte kunt brengen.

 Stap 7 . Droge dekvloer leggen
08

Gebruik aluminium U-profielen om de juiste hoogte te creëren en de laag egalisatiekorrels af te reien. Druk het eerste profiel in de dam en lijn deze horizontaal op de benodigde hoogte van de laag egalisatiekorrels uit. Maak daarna een tweede dam en afhankelijk van de grootte van de ruimte eventueel meerdere dammen. De afstand tussen de dammen hangt af van de lengte van de rei. De lengte daarvan moet op zijn beurt weer op de grootte van de ruimte afgestemd zijn. Druk in elke dam een U-profiel en lijn deze horizontaal uit met het eerste U-profiel. Let erop dat de profielen ook zelf waterpas zijn. De uitgelijnde dammen mag je niet meer betreden.

 Stap 8 . Droge dekvloer leggen
09

Vul nu de tussenruimten op met egalisatiekorrels. Strijk met een lange rei de egalisatiekorrels over de U-profielen glad. Alle eventuele gaten of verdiepingen moeten opgevuld worden en het oppervlak moet gelijkmatig gladgestreken zijn. Maak van restjes platen een paar loopeilandjes zodat je over het gladgestreken oppervlak kunt lopen. Verwijder de U-profielen door deze voorzichtig naar boven te trekken. Vul de hierdoor ontstane gaten op met egalisatiekorrels en strijk vervolgens glad met de troffel.

 Stap 9 . Droge dekvloer leggen

Dekvloerelementen leggen

10

Bij het op maat zagen van dekvloerelementen moet je absoluut gehoorbescherming, een veiligheidsbril en een stofmasker dragen! Van de dekvloerelementen van de eerste rij moet de liplas afgezaagd worden – en wel van de kant die later tegen de muur aan komt te liggen. Gebruik hiervoor een invalzaag. Deze kun je precies op de plaatdikte instellen. Zo kun je direct op de stapel platen werken, zonder de daaronder liggende platen te beschadigen.

 Stap 10 . Droge dekvloer leggen
11

Werk met z’n tweeën bij het leggen van de platen en betreed de laag egalisatiekorrels alleen op de loopeilandjes. Let op: de laag egalisatiekorrels mag niet ingedrukt worden. Begin met het leggen in de linkerhoek en leg de eerste plaat tegen de isolatiestrook aan, de strook daarbij niet indrukken.

 Stap 11 . Droge dekvloer leggen
12

Breng op de liplas aan de smalle zijde van de eerste plaat speciale dekvloerlijm aan. De lijmfles heeft 2 spuitmonden waarmee je 2 parallelle lijnen lijm kunt aanbrengen.

 Stap 12 . Droge dekvloer leggen
13

Plaats de volgende plaat heel strak op de liplas en schroef beide platen na uiterlijk 10 minuten met snelbouwschroeven vast aan de liplas. Breng de schroeven om de 20 cm aan. Wacht niet langer dan 10 minuten, omdat de lijm anders uitzet en de plaat omhoog drukt.

 Stap 13 . Droge dekvloer leggen
14

Zaag de laatste plaat van de rij op maat en leg deze op dezelfde manier als de andere platen. Het reststuk kun je als eerste plaat van de volgende rij gebruiken. Zorg daarbij dat de voegen minstens 20 cm verspringen.

 Stap 14 . Droge dekvloer leggen
15

Om het eerste deel volledig te kunnen voltooien, moet het egalisatieoppervlak vlak gemaakt worden. Zorg ervoor dat de twee oppervlakken identiek in hoogte zijn. Maak dan het eerste oppervlakgedeelte af. Verander nu van legrichting, op deze manier krijg je een compleet leggebied.

 Stap 15 . Droge dekvloer leggen

Van legrichting veranderen

16

Zaag van het dekvloerelement waarmee je van legrichting gaat veranderen de liplas af. Markeer nu daarop het gedeelte dat met de vorige plaat verbonden moet worden en teken hier een 5 cm brede strook op de plaat af. Zaag dit gedeelte met de invalzaag van bovenaf tot halverwege de plaat in. Omdat het dekvloerelement uit twee lagen platen bestaat, kun je de bovenste laag er nu met de steekbeitel makkelijk afhalen.

 Stap 16 . Droge dekvloer leggen
17

Plaats het dekvloerelement tegen het vorige element aan. Zaag vervolgens een 10 cm brede verbindingsstrook uit een dekvloerelement die de beide elementen bij de overgang verbindt. Halveer de strook door één laag te verwijderen. Je kunt de strook ook langer laten en een hoek uitzagen. Op die manier is de verbinding nog beter.

 Stap 17 . Droge dekvloer leggen
18

Leg de verbindingsstrook over de beide dekvloerelementen. Teken op het vorige element de buitenste contouren af en zaag het element met een multitool tot de helft van de plaatdikte in. Verwijder dit gedeelte met de steekbeitel en plak de verbindingsstrook hier met dekvloerlijm vast. Schroef de elementen vervolgens vast met snelbouwschroeven – klaar is de verbinding.

 Stap 18 . Droge dekvloer leggen
19

Nu kunnen de platen in dit gedeelte weer in rijen gelegd worden.

 Stap 19 . Droge dekvloer leggen

Tips & trucs

Leg nadat je de lijm hebt aangebracht de lijmfles horizontaal op een stuk karton om te voorkomen dat er lijm uitloopt.

Projecten die ook interessant kunnen zijn