Service

Garantie van Centa

Leestijd 5 min.
Centa het merk | HORNBACH

Ontdek onze garantievoorwaarden van het merk Centa! Hoe lang is de garantieperiode? Wat valt er onder de garantie? Wij helpen jou verder!

Garantievoorwaarden voor spoelbakken van CENTA!

Artikelen van het merk Centa! worden geproduceerd volgens de modernste productiemethoden en zijn onderworpen aan een permanente kwaliteitscontrole.

HORNBACH-Baumarkt-AG, Hornbachstraße 11, 76879 Bornheim/Duitsland, (hierna garantieverlener), garandeert overeenkomstig de volgende voorwaarden de kwaliteit van spoelbakken van CENTA!

De garantieperiode bedraagt 7 jaar. De garantieperiode begint op de aankoopdatum. Bewaar als bewijs van de aankoopdatum de originele kassabon of de originele rekening.

De garantie geldt uitsluitend voor fabricage- of materiaalfouten. De garantie strekt zich uit tot het gebruikte materiaal en de foutloze productie onder de voorwaarde van een vakkundige montage en deskundig onderhoud. De garantie geldt uitsluitend bij privégebruik van het artikel.

Uitgesloten van de garantie zijn normale, constante slijtage en optredende gebreken als gevolg van ondeskundig onderhoud en niet-vakkundige montage.

Verder valt schade aan slijtagedelen, bijvoorbeeld pakkingen of draai-excenters als gevolg van normale slijtage, niet onder de garantie. De garantie dekt ook geen incidentele of gevolgschade of mogelijke montage- en demontagekosten in garantiegevallen.

Tijdens de garantieperiode controleert de garantieverlener het artikel om vast te stellen of het om een garantiegeval gaat. Gaat het om een garantiegeval, dan repareert of vervangt de garantieverlener het artikel op zijn kosten. Als het artikel op het tijdstip van het garantiegeval niet meer leverbaar is, dan heeft de garantieverlener het recht het artikel te vervangen door een vergelijkbaar product. Het vervangen artikel of delen daarvan worden het eigendom van de garantieverlener.

De onder de garantie vallende diensten (reparatie of vervanging) verlengen de garantieperiode niet. Door deze diensten ontstaat ook geen nieuwe garantie.

Wil je gebruikmaken van de garantie, neem dan contact op met jouw dichtstbijzijnde HORNBACH vestiging. Deze vind je op hier.

Of neem via het volgende e-mailadres contact op met de garantieverlener om afspraken te maken over het retourneren, afhalen of beoordelen van het defecte artikel: onlineshop@hornbach.nl.

Er kan alleen van de garantie gebruikgemaakt worden op vertoon van de originele kassabon of de originele factuur.

Je wettelijke rechten met betrekking tot de kwaliteitsgarantie en de productaansprakelijkheid worden niet beperkt door de garantie.

Garantievoorwaarden voor keukens van CENTA!

Artikelen van het merk Centa! worden geproduceerd volgens de modernste productiemethoden en zijn onderworpen aan een permanente kwaliteitscontrole.

HORNBACH-Baumarkt-AG, Hornbachstraße 11, 76879 Bornheim/Duitsland, (hierna garantieverlener), garandeert overeenkomstig de volgende voorwaarden de verwerking en de kwaliteit (weerstandsvermogen tegen schade door bij normaal gebruik optredende belastingen) van de CENTA!-keuken.

De garantieperiode bedraagt 7 jaar. De garantieperiode begint op de aankoopdatum. Bewaar als bewijs van de aankoopdatum de originele kassabon of de originele rekening.

De garantie geldt uitsluitend voor verwerkings- of materiaalfouten aan de hieronder genoemde onderdelen van de CENTA!-keuken:

  • Scharnieren
  • Kasten
  • Plinten
  • Schuifrails, ladefronts
  • Kastfronts

De garantie geldt uitsluitend bij privégebruik van het artikel.

De garantie geldt niet voor gebreken door

  • ondeskundig gebruik of verkeerd onderhoud;
  • gewelddadige gebeurtenissen of overmacht;
  • niet-naleven van de bedienings- of onderhoudshandleiding;
  • ondeskundige montage door anderen dan onze Montageservice;
  • of die door commercieel gebruik van de keukenonderdelen (bijvoorbeeld in de gastronomie) te wijten zijn.

Verder valt schade aan slijtagedelen als gevolg van normale slijtage (bijvoorbeeld gebruikssporen op het aanrechtblad) niet onder de garantie. De garantie dekt ook geen incidentele of gevolgschade of mogelijke montage- en demontagekosten in garantiegevallen.

Tijdens de garantieperiode controleert de garantieverlener het artikel om vast te stellen of het om een garantiegeval gaat. Gaat het om een garantiegeval, dan repareert of vervangt de garantieverlener het artikel op zijn kosten. Als het artikel op het tijdstip van het garantiegeval niet meer leverbaar is, dan heeft de garantieverlener het recht het artikel te vervangen door een vergelijkbaar product. Het vervangen artikel of delen daarvan worden het eigendom van de garantieverlener.

De onder de garantie vallende diensten (reparatie of vervanging) verlengen de garantieperiode niet. Door deze diensten ontstaat ook geen nieuwe garantie.

Wil je gebruikmaken van de garantie, neem dan contact op met jouw dichtstbijzijnde HORNBACH vestiging. Deze vind je op hier.

Of neem via het volgende e-mailadres contact op met de garantieverlener om afspraken te maken over het retourneren, afhalen of beoordelen van het defecte artikel: onlineshop@hornbach.nl.

Er kan alleen van de garantie gebruikgemaakt worden op vertoon van de originele kassabon of de originele factuur.

Je wettelijke rechten met betrekking tot de kwaliteitsgarantie en de productaansprakelijkheid worden niet beperkt door de garantie.

Ontdek andere garanties van HORNBACH