Service

Garantie van Veporit

Leestijd 4 min.
VEPORIT hét merk voor toilet en sanitair installatie.. HORNBACH

Ontdek onze garantievoorwaarden van het merk Veporit! Hoe lang is de garantieperiode? Wat valt er onder de garantie? Wij helpen jou verder!

Dit artikel van het merk veporit werd geproduceerd volgens de modernste productiemethoden en is onderworpen aan een permanente kwaliteitscontrole. HORNBACH Bouwmarkt (Nederland) B.V., Grootslag 1-5, 3991 RA, Houten (hierna garantieverlener) garandeert overeenkomstig de volgende voorwaarden een kwaliteits- en levergarantie voor de Veporit. inbouwreservoirs. Hier kun je de garantievoorwaarden voor Veporit (PDF, 1.496 KB) downloaden en uitprinten.

De garantieperiode bedraagt 30 jaar. De garantieperiode begint op de aankoopdatum. Bewaar als bewijs van de aankoopdatum de originele kassabon of de originele factuur.

a. Kwaliteitsgarantie

De kwaliteitsgarantie geldt uitsluitend voor fabricage- of materiaalfouten van de frames en reservoirs bij inbouwreservoirs op het moment van levering. De garantie geldt alleen in het land waarin het artikel is gekocht.

De garantie geldt niet voor gebreken die aan

  • eenverkeerdemontageofaansluiting
  • ondeskundiggebruik
  • eengewelddadigegebeurtenisofopzettelijkebeschadiging
  • transport-,opslag-of montageschade.
te wijten zijn.

Verder valt schade aan slijtagedelen als gevolg van normale slijtage niet onder de kwaliteitsgarantie. De garantie dekt geen nevenschade of gevolgschade of mogelijke montage- en demontagekosten in garantiegevallen.

b. Beschikbaarheidsgarantie

De garantieverlener garandeert dat de koper van Veporit. inbouwreservoirs gedurende een periode van 30 jaar vanaf de aankoopdatum van het betreffende inbouwreservoirs compatibele c.q. passende reserveonderdelen voor aan slijtage onderhevige onderdelen van de inbouwreservoirs kan kopen bij de garantieverlener. De beschikbaarheidsgarantie dekt geen incidentele of gevolgschade of mogelijke montage- en demontagekosten in garantiegevallen.

a. Kwaliteitsgarantie

Tijdens de garantieperiode controleert de garantieverlener het artikel om vast te stellen of het om een garantiegeval gaat. Gaat het om een garantiegeval dan repareert de garantieverlener het artikel op zijn kosten of vervangt deze op zijn kosten. Als het artikel op het moment van het garantiegeval niet meer leverbaar is, dan heeft de garantieverlener het recht het artikel te vervangen door een vergelijkbaar product. Het vervangen artikel of delen daarvan worden het eigendom van de garantieverlener. De onder de kwaliteitsgarantie vallende diensten verlengen de garantieperiode niet. Door deze diensten ontstaat ook geen nieuwe garantie. Als na de controle blijkt dat de garantieclaim ongegrond is, heeft de garantieverlener het recht om de eiser de gemaakte kosten in rekening te brengen.

b. Beschikbaarheidsgarantie

Gedurende de garantieperiode zorgt de garantieverlener ervoor dat er compatibele c.q. passende vervangende producten beschikbaar zijn tegen een marktconforme prijs. In het geval dat een vervangend product ten tijde van de garantieclaim niet meer leverbaar is, is de garantieverlener gerechtigd een gelijkwaardig vervangend product aan te bieden tegen een marktconforme prijs. De onder de garantie vallende dienst verlengt de garantieperiode niet. Door de garantieverlening ontstaat ook geen nieuwe garantie.

Wil je gebruikmaken van de garantie, neem dan contact op met de dichtstbijzijnde HORNBACH-bouwmarkt.
Deze vind je op www.hornbach.nl.

Of neem via het volgende e-mailadres contact op met de garantieverlener om afspraken te maken over het retourneren, afhalen of beoordelen van het defecte artikel: service@hornbach.nl.

Er kan alleen gebruik gemaakt worden van de garantie op vertoon van de originele kassabon of de originele factuur resp. de e-bon uit het klantaccount.

De rechten m.b.t. deze garantie bestaan naast de wettelijke rechten bij gebreken uit garantie en productaansprakelijkheid waar u kosteloos aanspraak op kunt maken. De wettelijke rechten worden niet beperkt door de garantie

Ontdek andere garanties van HORNBACH