Service

Garantie van basano

Leestijd 7 min.
Basano het merk | HORNBACH

Ontdek onze garantievoorwaarden van het merk Basano! Hoe lang is de garantieperiode? Wat valt er onder de garantie? Wij helpen jou verder!

basano badkamermeubels

Dit artikel van het merk “basano” werd geproduceerd volgens de modernste productiemethoden en is onderworpen aan een permanente kwaliteitscontrole. HORNBACH Bouwmarkt (Nederland) BV, Grootslag 1-5, 3991 RA Houten (hierna garantieverlener) garandeert overeenkomstig de volgende voorwaarden de kwaliteit van de badkamermeubels van het merk “basano”. Hier kun je de garantievoorwaarden voor basano (PDF, 1.472 KB) downloaden en uitprinten.

De garantieperiode bedraagt 5 jaar. De garantieperiode begint op de aankoopdatum. Bewaar als bewijs van de aankoopdatum de originele kassabon of de originele factuur.

De garantie geldt uitsluitend voor fabricage- of materiaalfouten in de badkamermeubels van basano. De garantie geldt alleen in het land waarin het artikel is gekocht.

De garantie geldt niet voor gebreken die aan

 • een verkeerde montage of aansluiting,
 • ondeskundig gebruik,
 • onjuist of ontoereikend onderhoud en/of een onjuiste of ontoereikende reiniging,
 • een gewelddadige gebeurtenis,
 • het gebruik van niet originele reserveonderdelen,
 • invloeden door het gebruik van niet toegestane chemische materialen,
 • natuurlijke slijtage of slijtage door normaal gebruik,
 • schade door onjuist gebruik of onjuiste omgang (bijv. stoten, vallen) of schade door het niet naleven van de gebruiks- en onderhoudsaanwijzingen.
te wijten zijn.

De garantie dekt geen nevenschade of gevolgschade of mogelijke montage- en demontagekosten in garantiegevallen.

Tijdens de garantieperiode controleert de garantieverlener het artikel om vast te stellen of het om een garantiegeval gaat. Als dat zo is, dan repareert of ruilt de garantieverlener het artikel op zijn kosten. De keuze van de onder de garantie vallende diensten (reparatie of vervanging) vindt naar eigen goeddunken van de garantieverlener plaats. Als het artikel op het moment van het garantiegeval niet meer leverbaar is, dan heeft de garantieverlener het recht het artikel te vervangen door een vergelijkbaar product. Het vervangen artikel of delen daarvan worden het eigendom van de garantieverlener. Tijdens de reparatie kan geen aanspraak op een vervangend artikel gemaakt worden.

Wil je gebruikmaken van de garantie, neem dan contact op met de dichtstbijzijnde HORNBACH-bouwmarkt. Deze vind je op www.hornbach.nl. Of neem via het volgende e-mailadres contact op met de garantieverlener om afspraken te maken over het retourneren of afhalen van het defecte artikel: service@hornbach.nl.

Er kan alleen gebruik gemaakt worden van de garantie op vertoon van de originele kassabon of de originele factuur resp. de e-bon uit het klantaccount.

De rechten m.b.t. deze garantie bestaan naast de wettelijke rechten bij gebreken uit garantie en productaansprakelijkheid waar u kosteloos aanspraak op kunt maken. De wettelijke rechten worden niet beperkt door de garantie.

basano douchecabines

Dit artikel van het merk “basano” werd geproduceerd volgens de modernste productiemethoden en is onderworpen aan een permanente kwaliteitscontrole. HORNBACH Bouwmarkt (Nederland) BV, Grootslag 1-5, 3991 RA Houten (hierna garantieverlener) garandeert overeenkomstig de volgende voorwaarden de kwaliteit van de douchecabines (hoekinstap, ronde douches, vrijstaande zijwanden) en badvouwwanden van het merk “basano”. Hier kun je de garantievoorwaarden voor basano (PDF, 1.473 KB) downloaden en uitprinten.

De garantieverlener garandeert een garantie van 10 jaar op de kwaliteit en een beschikbaarheidsgarantie van 10 jaar voor aan slijtage onderhevige onderdelen. De betreffende garantieperiode begint op de aankoopdatum. Bewaar als bewijs van de aankoopdatum de originele kassabon of de originele factuur.

a. Kwaliteitsgarantie
De kwaliteitsgarantie geldt uitsluitend voor fabricage- of materiaalfouten van de douchecabines op het moment van levering. De garantie geldt alleen in het land waarin het artikel is gekocht. De garantie geldt niet voor gebreken die aan

 • een verkeerde montage of aansluiting,
 • ondeskundig gebruik,
 • onjuist of ontoereikend onderhoud en/of een onjuiste of ontoereikende reiniging, een gewelddadige gebeurtenis,
 • het gebruik van niet originele reserveonderdelen,
 • invloeden door het gebruik van niet toegestane chemische materialen, natuurlijke slijtage of slijtage door normaal gebruik,
 • schade door onjuist gebruik of onjuiste omgang (bijv. stoten, vallen) of
 • schade door het niet naleven van de gebruiks- en onderhoudsaanwijzingen.

te wijten zijn. Verder valt schade aan slijtagedelen als gevolg van normale slijtage niet onder de kwaliteitsgarantie. De garantie dekt geen nevenschade of gevolgschade of mogelijke montage- en demontagekosten in garantiegevallen.

b. Beschikbaarheidsgarantie
De garantieverlener garandeert dat de koper van basano-douchecabines gedurende een periode van 10 jaar vanaf de aankoopdatum van de betreffende douchecabine compatibele c.q. passende reserveonderdelen kan kopen bij de garantieverlener De beschikbaarheidsgarantie dekt geen incidentele of gevolgschade of mogelijke montage- en demontagekosten in garantiegevallen.a. Kwaliteitsgarantie

Tijdens de garantieperiode controleert de garantieverlener het artikel om vast te stellen of het om een garantiegeval gaat. Gaat het om een garantiegeval dan repareert de garantieverlener het artikel op zijn kosten of vervangt deze op zijn kosten. Als het artikel op het moment van het garantiegeval niet meer leverbaar is, dan heeft de garantieverlener het recht het artikel te vervangen door een vergelijkbaar product. Het vervangen artikel of delen daarvan worden het eigendom van de garantieverlener. De onder de kwaliteitsgarantie vallende diensten verlengen de garantieperiode niet. Door deze diensten ontstaat ook geen nieuwe garantie. Als na de controle blijkt dat de garantieclaim ongegrond is, heeft de garantieverlener het recht om de eiser de gemaakte kosten in rekening te brengen.

b. Beschikbaarheidsgarantie

Gedurende de garantieperiode zorgt de garantieverlener ervoor dat er compatibele c.q. passende vervangende producten beschikbaar zijn tegen een marktconforme prijs. In het geval dat een vervangend product ten tijde van de garantieclaim niet meer leverbaar is, is de garantieverlener gerechtigd een gelijkwaardig vervangend product aan te bieden tegen een marktconforme prijs. De onder de garantie vallende dienst verlengt de garantieperiode niet. Door de garantieverlening ontstaat ook geen nieuwe garantie.

Wil je gebruikmaken van de garantie, neem dan contact op met de dichtstbijzijnde HORNBACH-bouwmarkt. Deze vind je op www.hornbach.nl. Gebruik maken van de garantie kan alleen op vertoon van de originele bon met daarop de aankoop- en leverdatum vermeld. Of neem contact op met de garantieverlener om afspraken te maken over het retourneren of ophalen van het defecte artikel: service@hornbach.nl.

Er kan alleen gebruik gemaakt worden van de garantie op vertoon van de originele kassabon of de originele factuur resp. de e-bon uit het klantaccount.

De rechten m.b.t. deze garantie bestaan naast de wettelijke rechten bij gebreken uit garantie en productaansprakelijkheid waar u kosteloos aanspraak op kunt maken. De wettelijke rechten worden niet beperkt door de garantie.

Ontdek andere garanties van HORNBACH