Service

Garantie van Skandor

Leestijd 13 min.
Skandor het merk | HORNBACH!

Ontdek onze garantievoorwaarden van het merk Skandor! Hoe lang is de garantieperiode? Wat valt er onder de garantie? Wij helpen jou verder!

SKANDOR laminaatvloeren

Dit artikel van het merk SKANDOR is geproduceerd volgens de modernste productiemethoden en is onderworpen aan een permanente kwaliteitscontrole. HORNBACH Bouwmarkt Nederland) BV, Grootslag 1-5, 3991 RA Houten (hierna garantieverlener) garandeert overeenkomstig de volgende voorwaarden de kwaliteit van de laminaatvloeren van het merk SKANDOR. Hier kun je de garantievoorwaarden voor SKANDOR (PDF, 1.469 KB) downloaden en uitprinten.

De garantieperiode bedraagt voor

laminaatvloeren met de aangetoonde gebruiksklasse 31 conform EN 685 15 jaar bij gebruik in woningen, 7 jaar bok gebruik in openbare/commerciële ruimtes.

laminaatvloeren vanaf de aangetoonde gebruiksklasse 32 conform EN 685 30 jaar bij gebruik in woningen, 15 jaar bij gebruik in openbare/commerciële ruimtes.

De garantieperiode begint op de aankoopdatum. Bewaar als bewijs van de aankoopdatum de originele kassabon of de originele factuur.De garantie geldt alleen in het land waarin het artikel is gekocht. De garantie geldt uitsluitend voor

Slijtvastheid
Er kan aanspraak op de garantie gemaakt worden zodra de decorlaag ten minste één vierkante centimeter volledig verwijderd is.

Vlekbestendigheid
Vlekbestendigheid wordt alleen gegarandeerd bij de inwerking van de volgende stoffen: aceton, handcrème, alcoholische dranken, natuurlijke vruchten- en groentesappen, vetten, koffie, coladranken, nagellak en vergelijkbare stoffen.

en lichtechtheid
Lichtechtheid wordt gegarandeerd volgens de eisen conform EN 13329.

De garantie geldt niet voor gebreken die aan

 • een buitengewone chemische of mechanische belasting
 • ondeskundig gebruik,
 • onjuiste of ontoereikende reiniging/onderhoud
 • een gewelddadige gebeurtenis of opzettelijke beschadiging
 • verkeerde legging (legging moet geschieden volgens de SKANDOR-leginstructies en de algemene regels van de techniek) te wijten zijn.

Verder valt schade aan slijtagedelen, bijvoorbeeld slijtplekken op de paneelranden, als gevolg van normale slijtage niet onder de garantie. De garantie dekt geen nevenschade of gevolgschade of mogelijke montage- en demontagekosten in garantiegevallen.

Tijdens de garantieperiode controleert de garantieverlener het artikel om vast te stellen of het om een garantiegeval gaat. Als dat zo is, dan repa- reert of ruilt de garantieverlener het artikel op zijn kosten. Als het artikel op het moment van het garantiegeval niet meer lever-baar is, dan heeft de garantieverlener het recht het artikel te vervangen door een vergelijkbaar product.

Het vervangen artikel of delen daarvan worden het eigendom van de garantieverlener. De vervanging omvat niet de montage- en demontagekosten van de vloerbedekking.

De onder de garantie vallende diensten (reparatie of vervanging) verlengen de garantieperiode niet. Door deze diensten ontstaat ook geen nieuwe garantie.

Wil je gebruikmaken van de garantie, neem dan contact op met de dichtstbijzijnde HORNBACH-bouwmarkt. Deze vind je op www.hornbach.nl.

Of neem via het e-mailadres " service@hornbach.nl" contact op met de garantieverlener.

Er kan alleen gebruik gemaakt worden van de garantie op vertoon van de originele kassabon of de originele factuur resp. de e-bon uit het klantaccount.

De rechten m.b.t. deze garantie bestaan naast de wettelijke rechten bij gebreken uit garantie en productaansprakelijkheid waar u kosteloos aanspraak op kunt maken. De wettelijke rechten worden niet beperkt door de garantie.

SKANDOR watervast laminaat

Dit artikel van het merk SKANDOR is geproduceerd volgens de modernste productiemethoden en is onderworpen aan een permanente kwaliteitscontrole. HORNBACH Bouwmarkt (Nederland) BV, Grootslag 1-5, 3991 RA Houten, (hierna garantieverlener) garandeert overeenkomstig de volgende voorwaarden de kwaliteit van watervast laminaat het merk SKANDOR. Hier kun je de garantievoorwaarden voor SKANDOR (PDF, 1.470 KB) downloaden en uitprinten.

De garantieperiode bedraagt voor watervast laminaat met de aan- getoonde gebruiksklasse 32 conform EN 685 30 jaar bij gebruik in woningen, 15 jaar bij gebruik in openbare en commerciële ruimtes. De garantieperiode begint op de aankoopdatum. Bewaar als bewijs van de aankoopdatum de originele kassabon of de originele factuur.

De garantie geldt uitsluitend voor de

 • Slijtvastheid. Er kan aanspraak op de garantie gemaakt worden zodra de decorlaag ten minste één vierkante centimeter volledig verwijderd is.
 • Vlekbestendigheid. De vlekbestendigheid wordt alleen gegaran- deerd bij inwerking van de volgende stoffen: aceton, handcrème, alcoholische dranken, natuurlijke vruchten- en groentesappen, vetten, koffie, coladranken en vergelijkbare stoffen.
 • Lichtechtheid. De lichtechtheid wordt gegarandeerd volgens de ei- sen conform EN 13329.
 • Waterbestendigheid
  1. De garantie op waterbestendigheid geldt voor het leggen in voch- tige ruimtes zoals badkamers, keukens en ingangen. De ga-rantie is van toepassing op productgebreken die in deze ruimtes optreden wanneer alle leginstructies opgevolgd zijn.
  2. De vloer mag niet in zeer vochtige ruimtes, extreem droge ruim- tes of ruimtes met extreem hoge temperatuurschommelingen ge- legd worden (bijvoorbeeld sauna’s, zwembaden en ruimtes met ingebouwde afvoerleidingen zoals douches).
  3. Natheid op de vloer en op de plinten of profielen moet binnen 24 uur worden verwijderd. Alle dilatatievoegen moeten met een zeer comprimeerbaar PE-schuim worden gevuld en met een elas- tische waterdichte transparante pasta volgens de instructies in de handleiding worden verzegeld. Plinten, profielen en deurkozijnen moeten langs de rand van de muur en de vloer worden verzegeld. 4. De garantie op waterbestendigheid geldt niet voor schade bij na- tuurrampen (bijv. overstromingen), natuurlijk voorkomende ge-beur- tenissen/incidenten (bijv. onjuist uitgevoerd loodgieterswerk, urine van dieren, lekkend water uit de vaatwasser etc.) of wa-ter/vocht tussen de ondervloer en het laminaat.

De garantie geldt alleen in het land waarin het artikel is gekocht. De garantie geldt niet voor gebreken die aan

 • het onjuist leggen
 • ondeskundig gebruik
 • onjuiste of ontoereikende reiniging/onderhoud
 • een gewelddadige gebeurtenis of opzettelijke beschadiging
 • een buitengewone chemische of mechanische belasting
te wijten zijn.

Verder valt schade aan slijtagedelen, bijvoorbeeld slijtplekken op de paneelranden, als gevolg van normale slijtage niet onder de garantie. De garantie dekt geen nevenschade of gevolgschade of mogelijke montage- en demontagekosten in garantiegevallen.
Tijdens de garantieperiode controleert de garantieverlener het artikel om vast te stellen of het om een garantiegeval gaat. Als dat zo is, dan repareert of ruilt de garantieverlener het artikel op zijn kosten. De keuze van de onder de garantie vallende diensten (reparatie of vervanging) vindt naar eigen goeddunken van de garantieverlener plaats.

Als het artikel op het moment van het garantiegeval niet meer leverbaar is, dan heeft de garantieverlener het recht het artikel te vervangen door een vergelijkbaar product. Het vervangen artikel of delen daarvan worden het eigendom van de garantieverlener.

Tijdens de reparatie kan geen aanspraak op een vervangend artikel gemaakt worden. De onder de garantie vallende diensten (reparatie of vervan- ging) verlengen de garantieperiode niet. Door deze diensten ontstaat ook geen nieuwe garantie.

Wil je gebruikmaken van de garantie, neem dan contact op met de dichtstbijzijnde HORNBACH-bouwmarkt. Deze vind je op www.hornbach.nl.

Of neem via het e-mailadres " service@hornbach.nl" contact op met de garantieverlener.

Er kan alleen gebruik gemaakt worden van de garantie op vertoon van de originele kassabon of de originele factuur resp. de e-bon uit het klantaccount.

De rechten m.b.t. deze garantie bestaan naast de wettelijke rechten bij gebreken uit garantie en productaansprakelijkheid waar u kosteloos aanspraak op kunt maken. De wettelijke rechten worden niet beperkt door de garantie.

SKANDOR parketvloeren

Dit artikel van het merk SKANDOR is geproduceerd volgens de modernste productiemethoden en is onderworpen aan een permanente kwaliteitscontrole. HORNBACH Bouwmarkt Nederland) BV, Grootslag 1-5, 3991 RA Houten (hierna garantieverlener) garandeert overeenkomstig de volgende voorwaarden de kwaliteit van de parketvloeren van het merk SKANDOR. Hier kun je de garantievoorwaarden voor SKANDOR (PDF, 1.468 KB) downloaden en uitprinten.

De garantieperiode bedraagt voor

 • parketvloeren tot 11,99 mm dik 15 jaar bij gebruik in woningen, 7 jaar bij gebruik in openbare/commerciële ruimtes,
 • parketvloeren vanaf 12 mm dik 30 jaar bij gebruik in woningen, 15 jaar bij gebruik in openbare/commerciële ruimtes.
De garantieperiode begint op de aankoopdatum. Bewaar als bewijs van de aankoopdatum de originele kassabon of de originele factuur.

De garantie geldt uitsluitend voor de slijtvastheid van de bovenlaag van het parket bij normaal, correct gebruik en de constructieve bestendigheid van de afzonderlijke onderdelen. De garantie geldt alleen in het land waarin het artikel is gekocht.

De garantie geldt niet voor gebreken die aan

  • een buitengewone chemische of mechanische belasting
  • ondeskundig gebruik,
  • onjuiste of ontoereikende reiniging/onderhoud,
  • een gewelddadige gebeurtenis of opzettelijke beschadiging
  • verkeerde legging (legging moet geschieden volgens de SKANDOR-leginstructies en de algemene regels van de techniek)
  • schade door vocht te wijten zijn.

Verder vallen

  • slijtplekken op de randen van de planken als gevolg van normale slijtage niet onder de garantie.
  • Voegvorming van de vloer

De garantie dekt geen nevenschade of gevolgschade of mogelijke montage en demontagekosten in garantiegevallen.

Tijdens de garantieperiode controleert de garantieverlener het artikel om vast te stellen of het om een garantiegeval gaat. Als dat zo is, dan repareert of ruilt de garantieverlener het artikel op zijn kosten. Als het artikel op het moment van het garantiegeval niet meer leverbaar is, dan heeft de garantieverlener het recht het artikel te vervangen door een vergelijkbaar product. Het vervangen artikel of delen daarvan worden het eigendom van de garantieverlener. De vervanging omvat niet de montage- en demontagekosten van de vloerbedekking.

De onder de garantie vallende diensten (reparatie of vervanging) verlengen de garantieperiode niet. Door deze diensten ontstaat ook geen nieuwe garantie.

Wil je gebruikmaken van de garantie, neem dan contact op met de dichtstbijzijnde HORNBACH-bouwmarkt. Deze vind je op www.hornbach.nl.

Of neem via het e-mailadres " service@hornbach.nl" contact op met de garantieverlener.

Er kan alleen gebruik gemaakt worden van de garantie op vertoon van de originele kassabon of de originele factuur resp. de e-bon uit het klantaccount.

De rechten m.b.t. deze garantie bestaan naast de wettelijke rechten bij gebreken uit garantie en productaansprakelijkheid waar u kosteloos aanspraak op kunt maken. De wettelijke rechten worden niet beperkt door de garantie.

SKANDOR PVC vloeren

Dit artikel van het merk SKANDOR is geproduceerd volgens de modernste productiemethoden en is onderworpen aan een permanente kwaliteitscontrole. HORNBACH Bouwmarkt (Nederland) BV, Grootslag 1-5, 3991 RA Houten, (hierna garantieverlener) garandeert overeenkomstig de volgende voorwaarden de kwaliteit van PVC vloeren het merk SKANDOR. Hier kun je de garantievoorwaarden voor SKANDOR (PDF, 1.469 KB) downloaden en uitprinten.

De garantieperiode bedraagt voor

 • Green Vinyl met de aangetoonde gebruiksklasse 32 con- form EN 685 30 jaar bij gebruik in woningen, 15 jaar bij gebruik in openbare en commerciële ruimtes.
De garantieperiode begint op de aankoopdatum. Bewaar als bewijs van de aankoopdatum de originele kassabon of de ori- ginele factuur.

De garantie geldt uitsluitend voor de slijtvastheid. Er kan aan- spraak op de garantie gemaakt worden zodra de decorlaag ten minste één vierkante centimeter volledig verwijderd is. De garantie geldt alleen in het land waarin het artikel is gekocht.

De garantie geldt niet voor gebreken die aan

 • het onjuist leggen
 • ondeskundig gebruik
 • onjuiste of ontoereikende reiniging/onderhoud
 • een gewelddadige gebeurtenis of opzettelijke beschadiging
 • een buitengewone chemische of mechanische belasting te wijten zijn.

Verder valt schade aan slijtagedelen, bijvoorbeeld slijtplekken op de paneelranden, als gevolg van normale slijtage niet onder de garantie. De garantie dekt geen nevenschade of gevolgschade of mogelijke montage- en demontagekosten in garantiegevallen.

Tijdens de garantieperiode controleert de garantieverlener het artikel om vast te stellen of het om een garantiegeval gaat. Als dat zo is, dan repareert of ruilt de garantieverlener het artikel op zijn kosten. De keuze van de onder de garantie vallende diensten (reparatie of vervanging) vindt naar eigen goeddunken van de garantieverlener plaats. Als het artikel op het moment van het garantiegeval niet meer leverbaar is, dan heeft de garantieverlener het recht het artikel te vervangen door een vergelijkbaar product. Het vervangen artikel of delen daarvan worden het eigendom van de garantieverlener.

Tijdens de reparatie kan geen aanspraak op een vervangend artikel gemaakt worden. De onder de garantie vallende diensten (reparatie of vervanging) verlengen de garantieperiode niet. Door deze diensten ontstaat ook geen nieuwe garantie.

Wil je gebruikmaken van de garantie, neem dan contact op met de dichtstbijzijnde HORNBACH-bouwmarkt. Deze vind je op www.hornbach.nl.

Of neem via het volgende e-mailadres contact op met de garantieverlener om een afspraak te maken voor de beoordeling van het defecte artikel: service@hornbach.nl.

Er kan alleen gebruik gemaakt worden van de garantie op ver- toon van de originele kassabon of de originele factuur resp. de e-bon uit het klantaccount.

De rechten m.b.t. deze garantie bestaan naast de wettelijke rechten bij gebreken uit garantie en productaansprakelijkheid waar u kosteloos aanspraak op kunt maken. De wettelijke rechten worden niet beperkt door de garantie.

Ontdek andere garanties van HORNBACH