Handleiding

Zithoek maken

Zithoek maken

Creëer een heerlijke plek onder de zon.

uitdaging
tijd
3 dag(en)

Zithoek maken: stap voor stap

01

Leg twee panelen vlak naast elkaar met een tussenruimte van ongeveer 4 mm. Leg een frame-element met de brede kant gelijkliggend met de boven- en buitenkant van onderen tegen de linker korte kant. Bevestig het frame-element met twee universele schroeven aan elk afdekpaneel. Leg nu een verbindingslijst van het zijdeel gelijkliggend met de bovenkant tegen het frame-element aan, de buitenkant gelijkliggend met het bovenste afdekpaneel. Schroef de verbindingslijst met vier universele schroeven ongeveer om de 40 cm aan het afdekpaneel. Uitsteken van de verbindingslijst van de zijdelen is gewenst, deze wordt later tot de benodigde lengte ingekort. Nu leg je een zijdeel van het frame met de brede kant gelijkliggend met de buitenkant van onderen tegen de rechter korte kant van de afdekpanelen, op één lijn liggend tegen de verbindingslijst van de zijdelen. Schroef het zijdeel van het frame met twee universele schroeven aan elk afdekpaneel.

 Zithoek maken - stap 1 . HORNBACH
02

Leg nu een kort verticaal zijdeel van het frame met de smalle kant gelijkliggend met de buiten- en onderkant van onderen aan de linkerkant op een lang zijdeel. Verplaats het frame-element ongeveer 1 cm, zodat het aan de korte kant boven het zijdeel uitsteekt. Schroef het frame-element met twee universele schroeven aan het zijdeel. Plaats daarna een lang verticaal zijdeel van het frame met de smalle kant (4 cm) gelijkliggend met de bovenkant tegen het korte verticale zijdeel van het frame en een lang verticaal zijdeel gelijkliggend met de onderkant van het lange zijdeel van de leuning tegen het korte verticale zijdeel van het frame. Let daarbij op een rechte hoek. Schroef het lange verticale zijdeel van het frame met twee universele schroeven van buitenaf aan het lange zijdeel van de leuning. Zet een voor een drie korte zijdelen van de leuning naast elkaar op het lange verticale zijdeel van het frame, gelijkliggend met de onderkant van het lange zijdeel van de leuning. Houd weer een tussenruimte van ongeveer 0,4 cm aan. Schroef elk kort zijdeel met twee universele schroeven aan elk frame-element.

 Zithoek maken - stap 2 . HORNBACH
03

Plaats de voltooid constructie onder een hoek van 90° gelijkliggend tegen de linkerkant (van voren gezien) van het voltooide onderste deel uit stap 1. De steunen wijzen naar binnen. Schroef het zijdeel van buitenaf met twee universele schroeven aan het frame-element van het onderste deel. Monteer een tweede zijpaneel met dezelfde materialen. Na de montage zaag je uit het buitenste korte deel D in de bovenste hoek een uitsparing uit van 4x6 cm. Nu kun je het voltooide zijdeel onder een hoek van 90° gelijkliggend voor het zijdeel van het frame aan de andere kant van het voltooide onderste deel uit stap 1 monteren. De zijdelen wijzen daarbij in dezelfde richting als de zijdelen van het tegenoverliggende zijdeel. Bevestig het zijdeel met twee universele schroeven door het korte zijdeel aan het frame-element.

 Zithoek maken - stap 3 . HORNBACH
04

Leg vervolgens drie panelen voor het zitvlak op de steunlijsten. Het voorste paneel ligt gelijk met de buiten- en zijkant van het afdekpaneel van het onderste deel. Houd weer een tussenruimte van ongeveer 4 mm aan. Schroef de delen met twee universele schroeven aan elke kant aan de lijsten. Schroef het voorste deel bovendien met vier universele schroeven aan het frame-element.

 Zithoek maken - stap 4 . HORNBACH
05

Leg daarna een verbindingslijst voor de zijdelen op het achterste deel van het zitvlak, staand op de smalle kant en gelijkliggend met de achterkant. Verbind deze lijst met drie universele schroeven van onderen met het deel van het zitvlak. Ter versteviging breng je bovendien een steun voor het zitvlak onder het zitvlak aan. Lijn de steun in het midden van de lengte van het zitvlak en gelijkliggend met de achterkant van het zitvlak uit. Schroef deze lijst met twee universele schroeven aan elk het deel van het zitvlak.

 Zithoek maken - stap 5 . HORNBACH
06

Plaats een deel voor de rugleuning rechtop op het achterste deel van het zitvlak, gelijkliggend met de lijst en zijwaarts tegen het zijdeel aanliggend. Plaats dan op het deel van de rugleuning een rugleuningdeel, aan alle kanten gelijkliggend, en lijn de voorkant gelijkliggend met de boven- en buitenkant van het zijdeel uit. Teken het uitsteeksel aan de binnenkant van het zijdeel af en zaag de hoek uit het zijdeel. Herhaal deze stap ook bij het tegenoverliggende zijdeel. Nu kun je de steun gelijkliggend met de achterkant op de lijst leggen. De steun ligt gelijk met de zijdelen. Lijn de steun bij de uitgezaagde hoek gelijkliggend met de voorkant uit en schroef deze met twee universele schroeven aan de buitenkant aan de zijdelen. Monteer een volgend deel van voren ook aan het tegenoverliggende zijdeel volgens hetzelfde principe. Leg het deel voor de rugleuning gelijkliggend met de steunen van de rugleuning vlak op het deel van het zitvlak. Schroef het deel met twee universele schroeven aan elk kant aan de steunlijsten. Daarna zet je het rugleuningdeel weer gelijkliggend op het deel, tegen de steun van de rugleuning aanliggend. Daarbij moet het eveneens gelijkliggend op het zijdeel van de leuning liggen. Schroef ook de rugleuning met twee universele schroeven aan de steunen van de rugleuning aan elk kant. Plaats daarna de lange steun van de rugleuning tussen de steunlijsten van de rugleuning gelijkliggend met de bovenkant tegen het leuningdeel. Schroef de steun met vier universele schroeven van voren aan het leuningdeel en de rugleuning. Plaats de versteviging rechtop tussen de lijsten, vlak tegen de rugleuning aanliggend. Schroef de lijst van voren met twee universele schroeven aan de rugleuning.

 Zithoek maken - stap 6 . HORNBACH
07

Leg vervolgens een plank vlak en gelijkliggend van boven op de zijdelen en schroef deze met vier universele schroeven aan de steunlijst. Daarna plaats je de steun van het bovenste afdekpaneel van achteren in de constructie tussen de zijdelen, vlak tegen de bovenste plank aanliggend. Schroef de steun met vier universele schroeven aan de bovenkant aan de rugleuning. Zet nu de laatste plank gelijkliggend met de bovenkant voor het lange zijdeel van de leuning, de achterkant vlak tegen de zijdelen van de leuning aanliggend. Schroef de laatste lijst van de rugleuning met vier universele schroeven aan de steun van het bovenste afdekpaneel en bovendien met een universele schroef aan het voorste zijdeel.

 Zithoek maken - stap 7 . HORNBACH
08

Hierna volgt de montage van de lange zijde van de zithoek. Begin weer met de montage van het onderste deel. Leg daartoe telkens een lang afdekpaneel en een onderste deel van het afdekpaneel onder elkaar aan een kant gelijkliggend op een vlakke ondergrond met een tussenruimte van ongeveer 4 mm. Leg een verticaal zijdeel van het frame met de brede kant vlak met de boven- en buitenkant gelijkliggend van onderen tegen de gelijkliggende korte kanten van de panelen. Bevestig het deel met twee universele schroeven aan de afdekpanelen. Herhaal de stappen in spiegelbeeld, met het paneel boven aanliggend. Leg de beide gemonteerde delen vlak tegen elkaar en plaats een onderste deel van het frame gelijkliggend met de bovenkant tussen de frame-elementen. Schroef het onderste deel van het frame met de universele schroeven ca. om de 40 cm aan de afdekpanelen. De verbindingspunten tussen de panelen verstevig je bovendien door telkens een verbindingsplank van achteren aan de panelen te schroeven. Plaats de verbindingsplank gelijkliggend met de onderkant en in het midden tussen de verbindingspunten tegen de panelen en schroef de planken telkens met twee universele schroeven aan elk paneel. Vervolgens monteer je een zijdeel zoals in stap 2 met de volgende delen: kort zijdeel, lang zijdeel leuning, verticaal zijdeel van het frame en lang verticaal zijdeel van het frame. Het lange zijdeel van de leuning en het verticale zijdeel van het frame worden daarbij aan de rechterkant in plaats van aan de linkerkant gemonteerd (van voren gezien). Verbind alle delen zoals in stap 2 aangegeven. Plaats het voltooid zijdeel onder een hoek van 90° gelijkliggend tegen de rechterkant (van voren gezien) van het voltooide onderste deel. De steunen wijzen naar binnen. Schroef het zijdeel vast zoals reeds beschreven in stap 3. Nu plaats je het gemonteerde deel tegen de reeds voltooide constructie. De steun ligt gelijk met de verbindingslijst.

 Zithoek maken - stap 8 . HORNBACH
09

Nu monteer je het zitvlak. Begin met een kort deel van het zitvlak. Leg dit gelijkliggend met de voorkant van de panelen er op, vlak tegen het zijdeel aanliggend. Bevestig het korte deel van het zitvlak met twee universele schroeven met het korte zijdeel van de tussenleuning en het verticale zijdeel van het frame. Daarna leg je een lang deel van het zitvlak tegen het korte deel van het zitvlak met een afstand van 4 mm, weer gelijkliggend met de voorkant van de panelen. Het zitvlak ligt op de voorste verbindingslijst en wordt onder de achterste lijst geschoven. Schroef het deel van het zitvlak met drie universele schroeven van boven aan de steun en met twee universele schroeven van onderen aan de achterste verbindingslijst. Leg een versteviging van onderen in het midden tussen de verbindingspunten van de delen van het zitvlak. Schroef de versteviging met telkens een universele schroef aan de panelen. Leg daarna een volgend deel gelijkliggend achter de eerste reeds gemonteerde rij van het zitvlak vlak op de steunlijsten. Schroef het paneel met twee universele schroeven aan de lijsten. Vervolgens leg je aan het uiteinde van het deel weer een versteviging van onderen in het midden, zodat de helft van de versteviging door het paneel wordt bedekt en de andere helft bloot ligt. Verbind deze met telkens een universele schroef met de panelen. Leg vervolgens een volgend kort deel van het zitvlak naast het paneel van de tweede rij en bevestig het van boven met een universele schroef aan de versteviging en met twee universele schroeven van onderen aan de achterste verbindingslijst van de zijdelen. De derde rij van het zitvlak monteer je vervolgens zoals aan het begin van stap 9 is beschreven. De schroefverbindingen worden daarbij als volgt uitgevoerd: het korte deel van het zitvlak schroef je met twee universele schroeven aan het verticale zijdeel van het frame en met een universele schroef aan de steun van het zitvlak. Het paneel schroef je met een universele schroef aan de versteviging, met twee universele schroeven aan de achterste versteviging en met twee universele schroeven van onderen aan de achterste verbindingslijst. Kort vervolgens de verbindingslijsten in, zodat deze gelijk liggen met de achterste rij van het zitvlak.

 Zithoek maken - stap 9 . HORNBACH
10

Leg nu de lijst voor de steun van de rugleuning onder op de achterste delen van het zitvlak, staand op de smalle kant en gelijkliggend met de achterkant (zoals in stap 5). Verbind de lijst met zes universele schroeven van onderen met de achterste delen van het zitvlak. Herhaal nu bij het zijdeel (uit stap 8) van het lange zitvlakdeel de eerste beide delen van stap 6 en zaag de afschuining uit het zijdeel. Gebruik in plaats van de rugleuningdelen voor de korte zijde die voor de lange zijde. Herhaal vervolgens het laatste gedeelte van stap 6 met een steun/versteviging voor de rugleuning. Leg deze gelijkliggend met de achterkant op de lijst, vlak tegen de zijdelen aanliggend. Lijn de steun bij de uitgezaagde hoek gelijkliggend met de voorkant uit en schroef deze met twee universele schroeven aan de buitenkant aan het hoge zijdeel en met een universele schroef aan het lage zijdeel. Vervolgens monteer je de delen van de rugleuning. Ga daarbij te werk zoals in stap 6. Het lange deel ligt hier op het zitvlak. Het korte deel ligt gelijkliggend daarboven. Zorg ervoor dat deze op het zijdeel ligt. Leg nu de steun voor de rugleuning boven gelijkliggend met de bovenkant tegen het korte deel van de rugleuning, tegen de steun van de rugleuning aanliggend. Schroef de lijst van voren met twee universele schroeven aan de steun. Plaats twee lijsten tussen de rugleuning en afwerklijst van de rugleuning. Eén lijst lijn je aan het uiteinde van het korte deel van de rugleuning in het midden uit, de andere aan het einde van de rugleuning. Zorg ervoor dat de achterkanten van de lijsten gelijk liggen. Schroef de lijsten telkens aan de beide delen van de rugleuning met twee universele schroeven. Bovendien schroef je het lange deel van de rugleuning met twee universele schroeven aan de voorste lijst.

 Zithoek maken - stap 10 . HORNBACH
11

Voltooi de rugleuning met telkens een volgend lang en kort deel van de rugleuning, die je verspringend ten opzichte van de reeds bevestigde delen aanbrengt. Houd weer een tussenruimte van ongeveer 4 mm aan. Schroef de delen met twee universele schroeven van voren aan de lijsten. Schroef het lange deel van de rugleuning bovendien met vijf universele schroeven van voren aan de bovenste steun van de rugleuning. Nu bevestig je een volgende steun van de rugleuning aan het achterste einde van de rugleuning. Zet deze aan de achterkant rechtop op de lijst, gelijkliggend met de buitenkant van de delen van de rugleuning en gelijkliggend met de bovenkant van het lange rugleuningdeel. Schroef de lijst van voren met twee universele schroeven aan de delen de rugleuning. Nu volgen de bovenste panelen zoals beschreven in stap 7. Leg het paneel vlak van bovenaf gelijkliggend met de buitenkant op de delen van de rugleuning en het zijdeel. Bevestig het paneel met vijf universele schroeven van boven aan de lijst. Leg het korte paneel gelijkliggend met de zijkant tegen het lange paneel, gelijkliggend met de voorkant van het rugdeel. Schroef ook dit paneel met drie universele schroeven aan de lijst. Zet daarna een lijst gelijkliggend met de achterkant tegen de bovenste panelen, tegen het zijdeel aanliggend. Verplaats de lijst 2,7 cm naar binnen. Schroef de lijst met acht universele schroeven aan de bovenste panelen.

 Zithoek maken - stap 11 . HORNBACH
12

Vervolgens leg je beide planken voor de verbinding van de leuning gelijkliggend onder elkaar (tussenruimte 4 mm). Meet op de onderste plank 44,5 cm af en verbind dit punt met de bovenste hoek van de bovenste plank. Verwijder de afgetekende uitsteeksels. Breng een steun voor de rugleuning van achteren gelijkliggend aan de rugleuning aan. Lijn de steunlijst in het midden van de buitenkanten van de delen van de rugleuning uit, één helft steekt buiten de delen uit. Bevestig de steunlijst met twee universele schroeven aan de delen de rugleuning. Nu leg je de op maat gezaagde delen voor de verbinding van de leuning in de tussenruimte, liggend op de steunlijst. Schroef de nieuw geplaatste leuningdelen met twee universele schroeven aan de steunlijst. Daarna monteer je een verticaal zijdeel voor het frame van achteren gelijkliggend met de bovenkant van het bovenste deel van de leuning en bevestig je het met twee universele schroeven van voren aan de leuning. Nu komt een volgende steunlijst, die je gelijkliggend met de buitenkanten van de nieuw ingevoegde delen van de leuning van achteren hieraan met twee universele schroeven aan elk leuningdeel vastschroeft. Zorg ervoor dat de steunlijst op de schuinte is uitgelijnd en op de verbindingslijst van de zijdelen ligt. Leg het paneel voor het tussenstuk van de bovenkant van boven vlak en gelijkliggend tussen de andere twee panelen. Schroef het paneel met twee universele schroeven vast. Zet de steunlijst voor het tussenstuk/voeten gelijkliggend met de achterkant van onderen tegen het paneel van het tussenstuk van de bovenkant, gelijkliggend met het zijdeel. Verplaats de lijst ongeveer 2,7 cm naar binnen. Schroef de lijst met twee universele schroeven aan het paneel van het tussenstuk en met een universele schroef aan het afdekpaneel van de bovenkant. Zet nu het paneel voor de achterzijde van het tussenstuk vóór de lijst, gelijkliggend met het zijdeel en gelijkliggend met de achterkant van het paneel van de bovenkant. Schroef dit met drie universele schroeven aan de lijst. Zet nu ook de andere panelen voor de achterzijde van achteren tegen het lange zitvlakdeel, gelijkliggend met de steun van de rugleuning boven. Schroef het lange paneel met vijf universele schroeven en het korte paneel met drie universele schroeven aan de lijst.

 Zithoek maken - stap 12 . HORNBACH
13

Zet een steunlijst voor het tussenstuk/voeten van onderen in de hoek van de achterzijde van de constructie, gelijkliggend met het paneel van het tussenstuk van de achterzijde, zodat de lijst de vloer raakt. Schroef de lijst met twee universele schroeven aan het paneel. Plaats een kort zijdeel vóór de lijst, gelijkliggend met de panelen van de achterzijde. Schroef het korte zijdeel met twee universele schroeven aan de lijst. Bevestig een volgende lijst met twee universele schroeven aan het zijdeel (aan de tegenoverliggende kant, aan de binnenkant aansluitend en gelijkliggend met de buitenkant). Schroef de lijst bovendien met twee universele schroeven aan het paneel. Plaats nu een volgende plank als zijdeel onder een hoek van 90° tegen het reeds gemonteerde zijdeel en bevestig dit aan de lijst met twee universele schroeven. Breng ook hier een volgende lijst met twee universele schroeven aan (aan de tegenoverliggende kant, aan de binnenkant aansluitend en gelijkliggend met de buitenkant). Schroef de lijst bovendien met twee universele schroeven aan het afdekpaneel van de achterzijde.

 Zithoek maken - stap 13 . HORNBACH
14

Vervolgens zaag je de steunlijsten voor de armleuningen. Meet aan de onderkant 45 cm af en verbind dit punt met de tegenoverliggende hoek. Verwijder het uitsteeksel. Zet nu aan elke plank een steun voor het zitvlak met de smalle kant aan alle kanten gelijkliggend met de 45 cm-kant (1 x in spiegelbeeld, zie stap 13). Verbind de delen met twee universele schroeven.

 Zithoek maken - stap 14 . HORNBACH
15

Zet vervolgens een kort zijdeel vóór de panelen, gelijkliggend met de buiten- en bovenkant van het zijdeel. Verbind de plank met twee universele schroeven met elk paneel en met twee universele schroeven met het zijdeel. Leg het voorgemonteerde deel uit stap 13 in de constructie, de steun van het zitvlak ligt op het zitvlak en wijst naar binnen, de schuinte van de steunlijst van de armleuning ligt tegen de rugleuning aan. Bevestig het deel met drie universele schroeven van boven met de planken van het zitvlak. Let hierbij op een rechte hoek. Leg nu de armleuning aan alle kanten gelijkliggend op het zijdeel, het voorste paneel en de steunlijst van de armleuning. Schroef de armleuning met twee universele schroeven aan het zijdeel en de steunlijst van de armleuning. Herhaal stap 15 ook aan de andere kant van de constructie (aan het langere zijdeel).

 Zithoek maken - stap 15 . HORNBACH
16

Tot slot monteer je de poten: plaats één poot voor de hoekverbinding aan de voorkant in de hoek van de constructie – gelijkliggend met het paneel en aan de bovenkant gelijkliggend met het zitvlak. Schroef de poot van de hoekverbinding met twee universele schroeven aan de panelen van het onderste deel. Zet als tegenhanger onder een hoek van 90° de andere voet van de hoekverbinding gelijkliggend aan de afdekpanelen van het onderste deel. Schroef de poot van de hoekverbinding eveneens met twee universele schroeven aan de afdekpanelen van het onderste deel.

 Zithoek maken - stap 16 . HORNBACH

Andere tuinsets zelf maken