Handleiding

XXL ligbed maken

XXL ligbed maken

Om samen te relaxen in de tuin.

XXL ligbed maken: stap voor stap

01

Leg op een vlakke ondergrond eerst het lange frame-element en dat voor het middenframe, dan het element voor het korte frame en voor het dwarsframe parallel aan elkaar. In de volgende stap wordt eerst het middenframe in het midden aan het korte frame bevestigd en aan het dwarsframe. De montage wordt met 2 universele schroeven (5,0x120 mm) per verbinding gedaan. Daarna worden de lange frame-elementen aan de korte frame-elementen geschroefd met 2 universele schroeven (5,0x120 mm) zo, dat ze vlak aansluiten. De schroeven worden door de korte frame-elementen geschroefd. In de laatste stap wordt eerst het dwarsframe vastgezet en daarna het tweede korte frame-element plat op de lange frame-elementen gelegd, aan alle kanten vlak aansluitend. De montage wordt ook hier met 2 universele schroeven (5,0x120 mm) per verbinding gedaan.

 Ligbed XXL maken - stap 1 . HORNBACH
02

Leg aan het uiteinde van de ligstoel eerst een plank aan alle kanten gelijkliggend op het korte frame-element en op de lange frame-elementen en schroef deze met 2 universele schroeven (5,0 x 50 mm) per verbinding vast. Nu worden de overige 10 planken op gelijke afstanden zo verdeeld, dat de laatste plank aan het hoofdeinde gelijk ligt met het dwarsframe. Maak dan de schroefverbindingen met telkens 2 universele schroeven (5,0x50 mm).

 Ligbed XXL maken - stap 2 . HORNBACH
03

Nu wordt het raamwerk van de ligstoel met de lange en korte panelen bekleed. Bevestig eerst het lange paneel. Dit wordt aan de bovenkant gelijkliggend met de latten uitgelijnd en met universele schroeven (5,0x50 mm) vastgemaakt. Gebruik voor de montage 12 universele schroeven (5,0x50 mm) en let bij het boren op de reeds aanwezige schroeven. Ga verder met het korte paneel aan het voeteneinde en bevestig dit ook gelijkliggend met de bovenkant met 6 universele schroeven (5,0x50 mm). Vervolgens wordt het lange en het korte paneel aan het hoofdeinde op dezelfde wijze bevestigd.

 Ligbed XXL maken - stap 3 . HORNBACH
04

Neem 3 planken, de lange frame-elementen en de dwarsframe-elementen. Deze worden met een gelijkmatige tussenruimte uitgelegd en als volgt aan elkaar geschroefd: op de planken wordt eerst een lang frame-element zo geplaatst, dat dit aan de lange kant vlak aansluit en aan de zijkant een afstand van 5 cm wordt aangehouden. Vervolgens wordt dit met 3 universele schroeven door de plank vastgeschroefd. De dwarse frame-elementen worden daarna aan de planken gemonteerd met eenzelfde afstand tot de zijkant (5 cm).

 Ligbed XXL maken - stap 4 . HORNBACH
05

De planken worden telkens met 2 universele schroeven (5,0x120 mm) aan het betreffende dwarsframe geschroefd. Bovendien worden de lengte- en dwarsframe-elementen met 2 universele schroeven (5,0x120 mm) met elkaar verbonden. Nadat dit klaar is wordt het tweede lengteframe aan de planken en het dwarsframe geschroefd, de planken steken ca. 1 cm uit).

 Ligbed XXL maken - stap 5 . HORNBACH
06

Bevestig de kistscharnieren aan het gemonteerde hoofdeinde en aan de ligstoel met universele schroeven (4,0x40 mm), zodat de ronding niet op het ligvlak komt te staan. Test van tevoren of de hoofdsteun precies past.

 Ligbed XXL maken - stap 6 . HORNBACH
07

Om de hoofdsteun te kunnen verstellen, wordt hij van een voet voorzien. Neem daarvoor de beide voetdelen en het voetblok en schroef die met de kanten gelijkliggend aan elkaar. De bevestiging wordt gedaan met 1 universele schroef (5,0x50 mm) en sluitringen door een voetdeel. Vervolgens wordt aan één kant een hoek van 10° afgezaagd. Hierdoor kan de voet later worden neergezet. Aan de andere kant worden de voetdelen met schuurpapier zo afgerond, dat de voet zonder problemen kan zwenken.

 Ligbed XXL maken - stap 7 . HORNBACH
08

Vervolgens wordt de voet met een kolomschroef aan het middelste dwarsframe bevestigd en wordt de zwenkbeweging getest. Tot slot wordt de rolluikband tot een lus gevouwen en aan het voetblok bevestigd, zodat de hoofdsteun zonder problemen kan worden versteld.

 Ligbed XXL maken - stap 8 . HORNBACH
09

Ga vervolgens verder met de constructie van de voeten van de ligstoel. Neem hiervoor het dwarse voetdeel en monteer dit aan de betreffende voetdelen. Houd aan de bovenkant een afstand van 10 cm aan. Aan de onderkant kan 4 cm of indien gewenst een andere afstand worden gekozen. Gebruik hierbij telkens 2 universele schroeven (5,0x120 mm) per verbinding. Daarna worden de gemonteerde voeten elk 10° afgeschuind (parallel) en aan de ligstoel bevestigd. De schroeven worden door de voet in het lange frame-element geschroefd met 3 universele schroeven (5,0x80 mm).

 Ligbed XXL maken - stap 9 . HORNBACH

Projecten die ook interessant zijn