Hier moet je op letten!

 • Schone ondergrond | HORNBACH!!

  Schone ondergrond

  Let erop dat de te coaten oppervlakken schoon, stofvrij, vetvrij, droog en bij metaal roestvrij zijn. De kleinste voorwerpen kunnen het latere oppervlaktebeeld al verstoren, dit komt omdat de microfijn verstoven verf haarfijn op het oppervlak wordt gelegd.

 • Viscositeit | HORNBACH!

  Viscositeit

  Voor een gelijkmatige, structuurvrije laklaag mag het coatingmateriaal niet te stroperig, te visceus, zijn. Houd de viscositeitsadviezen van de handleiding aan.

 • Temperatuur | HORNBACH!

  Temperatuur

  Te lage verf- en omgevingstemperaturen beïnvloeden de oppervlaktekwaliteit en de houdbaarheid negatief.

 • Omroeren van het coatingmateriaal | HORNBACH!

  Omroeren van het coatingmateriaal

  De meeste verven en lakken neigen tot afzetten. Alleen goed geroerde verf garandeert gelijkmatig opbrengen.

 • Keuze van de verdunning | HORNBACH!

  Keuze van de verdunning

  Verdunningen die niet overeenkomen met de basis van het lakmateriaal beïnvloeden de houdbaarheid en het uiterlijk van een coating.

 • Laagopbouw | HORNBACH!

  Laagopbouw

  Een eindlak die op een reeds met verf gecoat object wordt aangebracht, moet dezelfde basis hebben als de eerdere laag.

 • Testspuiten | HORNBACH!

  Testspuiten

  Test, voordat je met het echte werk begint, de optimale verfhoeveelheid en de beste spuitstraalinstelling voor je project op een teststuk of een niet zichtbare plaats.

 • Veiligheidsvoorzieningen | HORNBACH!

  Veiligheidsvoorzieningen

  Let bij het gebruik van oplosmiddelhoudende verven op voldoende toevoer van frisse lucht, werk eventueel met een zuurstofmasker.

van

Projecten die ook interessant zijn