Dit heb je nodig voor je project

Zelfklevend PVC leggen: stap voor stap

01

Controleer of de ondergrond geschikt is voor het leggen van de delen. Oneffen vloeren moeten met geschikte plamuur worden geëgaliseerd (laagdikte min. 2 mm).

Zelfklevend PVC leggen | Stap 1 | HORNBACH!
Zelfklevend PVC leggen | Stap 1 | HORNBACH!
02

Controleer of de ondergrond geschikt is voor het leggen van de delen. Oneffen vloeren moeten met geschikte plamuur worden geëgaliseerd (laagdikte min. 2 mm).Voor een betere hechting voorstrijkmiddel/primer aanbrengen. De inwerktijd hangt af van de specificaties van de fabrikant.

Zelfklevend PVC leggen | Stap 1 | HORNBACH!
Zelfklevend PVC leggen | Stap 1 | HORNBACH!
03

Vóór de verwerking moeten de delen 24 uur in de ruimte waar ze worden gelegd uitgepakt worden opgeslagen.

Zelfklevend PVC leggen | Stap 3 | HORNBACH!
Zelfklevend PVC leggen | Stap 3 | HORNBACH!
04

De delen altijd in één richting leggen, zie pijl op de achterzijde. Aanwijzing: Nog enkele uren na het leggen kan lijm uit de voegen komen. De lijm zorgt voor een afdichting van de voegen. Vloerverwarming: de temperatuur van de vloerverwarming mag niet boven de 28° C zijn. Correct verwarmen is voorwaarde voor het leggen. Hij moet minstens 4 weken vóór het geplande leggen van de vloer in gebruik zijn geweest. De verwarming moet 24 uur vóór en tijdens de voorbereiding van de ondergrond en het leggen worden uitgeschakeld. Na het leggen kan de vloerverwarming weer langzaam worden gestart.

Zelfklevend PVC leggen | Stap 4 | HORNBACH!
Zelfklevend PVC leggen | Stap 4 | HORNBACH!
05

Met het leggen van de vinyldelen in het midden van de ruimte beginnen. Het aanbrengen van lange markeringslijnen gaat het best met een krijtlijn.

Zelfklevend PVC leggen | Stap 5 | HORNBACH!
Zelfklevend PVC leggen | Stap 5 | HORNBACH!
06

Het beschermende papier op de achterkant van de delen eraf trekken (let op de richting van de pijl). De delen vervolgens tegen de markeringslijn aan leggen en naar de randen aandrukken.

Zelfklevend PVC leggen | Stap 6 | HORNBACH!
Zelfklevend PVC leggen | Stap 6 | HORNBACH!
07

De verdere delen in lengterichting langs de markeringslijn leggen. Na de eerste gelegde rij worden de volgende rijen met verspringende voegen gelegd.

Zelfklevend PVC leggen | Stap 7 | HORNBACH!
Zelfklevend PVC leggen | Stap 7 | HORNBACH!
08

Het op maat snijden bij de wand doe je met een stanleymes en een winkelhaak. De delen vervolgens op de snijrand ombuigen en het beschermende papier doorsnijden.

Zelfklevend PVC leggen | Stap 8 | HORNBACH!
Zelfklevend PVC leggen | Stap 8 | HORNBACH!
09

Voor het leggen op moeilijke plaatsen, zoals bij verwarmingsbuizen, zijn uitsparingen in de delen nodig. Teken deze op de bovenkant van de delen af met een potlood. Het beschermende papier op de achterkant van de delen nog niet eraf trekken. Let bij het aanbrengen van de delen op gelijke looprichting.

Zelfklevend PVC leggen | Stap 9 | HORNBACH!
Zelfklevend PVC leggen | Stap 9 | HORNBACH!
10

Na het aftekenen kunnen de uitsparingen met het stanleymes langs een stalen liniaal of de winkelhaak worden uitgesneden. Je moet het materiaal niet geheel doorsnijden. Buig het langs de insnijdingen om en breek daardoor de uitsparingen eruit. Nu het beschermende papier eraf trekken en de delen op de beoogde plaatsen inpassen. De lege plaatsen achter de verwarmingsbuizen kunnen met de uitgesneden stukken worden gevuld. Om de verwarmingsbuizen kun je nu nog afdekrozetten aanbrengen.

Zelfklevend PVC leggen | Stap 10 | HORNBACH!
Zelfklevend PVC leggen | Stap 10 | HORNBACH!
11

Bij deurkozijnen moeten de delen in vorm worden gesneden. Dit gaat het best wanneer men voor de benodigde uitsnijdingen een sjabloon of een contourenmal gebruikt.

Zelfklevend PVC leggen | Stap 11 | HORNBACH!
Zelfklevend PVC leggen | Stap 11 | HORNBACH!
12

Hiermee kan de vorm worden overgenomen en heel eenvoudig op het materiaal worden overgebracht. Nu alleen nog snijden en leggen.

Zelfklevend PVC leggen | Stap 12 | HORNBACH!
Zelfklevend PVC leggen | Stap 12 | HORNBACH!
13

Voor diagonaal leggen teken je hulplijnen in het midden van het vloeroppervlak. Dit gaat het best met een krijtlijn. Voor de diagonalen onder een hoek van 45° eerst op de beide assen telkens gelijke lengten (bijv. 1 m) markeren en met een gespannen koord het midden bepalen.

Zelfklevend PVC leggen | Stap 13 | HORNBACH!
Zelfklevend PVC leggen | Stap 13 | HORNBACH!
14

Door het snijpunt ontstaat een hoek van 45°. Leg de eerste 10 delen eerst los, beginnend bij de middenas. Wanneer deze nauwkeurig zijn gerangschikt, worden de eerste twee delen met gewichten verzwaard en de volgende delen vastgelijmd.

Zelfklevend PVC leggen | Stap 14 | HORNBACH!
Zelfklevend PVC leggen | Stap 14 | HORNBACH!
15

Wanneer de eerste rij helemaal klaar is kunnen de volgende rijen worden gelegd. Het aftekenen van schuine sneden aan de randen gaat het gemakkelijkst met een zwaaihaak (verstelbare hoek). Daartoe de hoek bij de muur overnemen, op de delen overbrengen en deze dan op maat snijden.

Zelfklevend PVC leggen | Stap 15 | HORNBACH!
Zelfklevend PVC leggen | Stap 15 | HORNBACH!
16

De delen aanleggen en de benodigde lengte bepalen. Na het afsnijden kunnen de delen worden vastgelijmd.

Zelfklevend PVC leggen | Stap 16 | HORNBACH!
Zelfklevend PVC leggen | Stap 16 | HORNBACH!
17

Bij het vakkundig leggen van vinyldelen horen ook plinten als afwerking van de kanten. Overgangen naar ander ruimten en vloerbedekkingen worden met overgangsprofielen uitgevoerd.

Zelfklevend PVC leggen | Stap 17 | HORNBACH!
Zelfklevend PVC leggen | Stap 17 | HORNBACH!

Projecten die ook interessant zijn