Handleiding

Eethoek maken

Eethoek maken

Een grote tafel en twee zitbanken bieden ruimte genoeg voor gasten.

Eethoek maken: stap voor stap

01

Zaag alle delen volgens het aangegeven maatschema. Nu worden 8 poten voor de zitbanken gemaakt. Per poot worden 4 planken zo tegen elkaar gezet dat ze precies een vierkant vormen en er 4 even grote poten per bank ontstaan. Teken telkens 2 markeringen op circa 40 mm vanaf de boven- en onderkant en een afstand tot de zijkant van 9 mm en boor daar de schroefgaten. De planken worden met 2 universele schroeven per kant in het midden van de plankranden aan elkaar geschroefd. De raakvlakken worden van tevoren met houtlijm ingesmeerd.

 Eethoek maken - stap 1 . HORNBACH
02

Neem de beide lange onderpanelen van de bank en markeer 3 boorgaten, telkens 2 op 200 mm afstand van de buitenkanten en een in het midden. Vervolgens boor je de gaten met een minstens 150 mm lange houtboor door. Daarna boor je aan de uiteinden van de onderpanelen 2 gaten voor de bevestiging van de poten. Deze gaten hebben een afstand van 15 mm tot de bovenkant en een afstand van 55 mm en 100 mm tot de buitenkant.

 Eethoek maken - stap 2 . HORNBACH
03

Aan de uiteinden van de korte onderpanelen van de bank worden 4 boorgaten gemaakt. 2 boorgaten liggen boven elkaar op een afstand van 15 mm vanaf de buitenkanten. Deze worden later gebruikt voor de verbinding van de onderpanelen. De andere boorgaten liggen bij 55 mm en 100 mm en dienen voor de bevestiging van de poten. Na het boren worden de lange en de korte onderpanelen van de bank op het zitvlak van de bank gelegd. Bij het uitleggen van de panelen begin je met het korte onderpaneel van de bank, omdat dit zich, net als het andere, vóór de lange onderpanelen van de bank bevindt. Houd bij het uitleggen steeds een afstand van 10 mm tot de buitenkanten aan en zorg dat de hoeken recht zijn. Vervolgens worden de panelen met hoekklemmen vastgezet en worden de posities gemarkeerd. Breng nu op het lange onderpaneel van de bank voldoende lijm aan, leg het met de boorgaten naar beneden op de gemarkeerde positie en lijn het uit. Om er voor te zorgen dat het hout later bij het schroeven niet splintert, wordt het zitvlak van de bank door de voorgeboorde gaten in het lange onderpaneel met een lange boor licht aangeboord. Schroef nu het lange onderpaneel van de bank met 3 universele schroeven aan het zitvlak van de bank vast.

 Eethoek maken - stap 3 . HORNBACH
04

Na de bevestiging van het lange onderpaneel van de bank, wordt op het korte onderpaneel van de bank lijm aangebracht en wordt dit op de gemarkeerde positie gezet, loodrecht uitgelijnd en met hoekklemmen vastgezet. Let er op dat de raakvlakken daarbij strak aansluiten. De onderpanelen worden met 2 schroeven verbonden. Door de voorgeboorde gaten in het korte onderpaneel van de bank wordt het lange onderpaneel van de bank licht aangeboord en met 2 schroeven per kant vastgeschroefd. Breng dan het volgende lange onderpaneel aan en ga verder tot alle delen zijn vastgeschroefd.

 Eethoek maken - stap 4 . HORNBACH
05

De poten van de bank worden na elkaar in de hoeken van de gemonteerde onderpanelen gezet. Zorg dat de zichtbare kanten van de poten symmetrisch worden aangebracht. Breng nu na elkaar lijm op de onderkanten van de poten aan en zet ze vast in de hoeken. Voordat de poten met 2 schroeven door de voorgeboorde gaten aan de onderpanelen worden bevestigd, boor je ze licht aan.

 Eethoek maken - stap 5 . HORNBACH
06

Voor de stabilisering van de bank worden tussen de poten op maat gezaagde verstevigingspanelen gezet. Deze moeten strak tussen de poten van de bank zitten. Breng aan de onderzijde van de versterkingsdelen lijm aan en bevestig het met een schroef in het zitvlak van de bank. Nu maak je de tweede bank op dezelfde manier als de eerste. Het maken van de tafel doe je op dezelfde manier als de bank. Eerst maak je de 4 tafelpoten. En vervolgens worden de onderpanelen van de tafel voorgeboord.

 Eethoek maken - stap 6 . HORNBACH
07

In de smalle kant van de lange onderpanelen van de tafel boor je eerst 4 gaten, 2 daarvan hebben een afstand van 200 mm en 2 een afstand van 500 mm tot de buitenkant. Vervolgens worden 4 gaten in de brede kant van de lange onderpanelen van de tafel geboord voor de bevestiging van de onderpanelen aan de poten.

 Eethoek maken - stap 7 . HORNBACH
08

Bij het korte onderpaneel van de tafel worden 3 gaten op dezelfde afstanden als in stap 2 gaten geboord. Vervolgens boor je aan de uiteinden van de korte onderpanelen in de brede kant 2 gaten voor de bevestiging van de poten. Leg de delen op hun plek en ga verder zoals bij het maken van de bank. Let op: de korte onderpanelen van de tafel zitten tussen de lange.

 Eethoek maken - stap 8 . HORNBACH

Projecten die ook interessant kunnen zijn