Verstevigen met stapelbare bloembakken

01

Om een helling duurzaam te verstevigen, is een geschikt fundament nodig. Zet met een koord de contouren van de fundering uit. Graaf voor een muur van maximaal 100 cm hoog een gat van ca. 40 cm diep.

Verstevigen met stapelbare bloembakken | Stap 1 | HORNBACH!
Verstevigen met stapelbare bloembakken | Stap 1 | HORNBACH!
02

Bedek de helling met planken om te voorkomen dat de aarde naar beneden glijdt. Breng vervolgens een vorstwerende laag aan en verdicht deze met de betonstamper tot een hoogte van 20 cm. Daarna volgt een 10 cm dikke laag aardvochtig beton.

Verstevigen met stapelbare bloembakken | Stap 2 | HORNBACH!
Verstevigen met stapelbare bloembakken | Stap 2 | HORNBACH!
03

Bij muurhoogten van meer dan 100 cm graaf je de grond 80 cm diep uit en stort je op de verdichte vorstwerende laag minimaal 20 cm beton.

Verstevigen met stapelbare bloembakken | Stap 3 | HORNBACH!
Verstevigen met stapelbare bloembakken | Stap 3 | HORNBACH!
04

Stort het beton kort voordat de bloembakken geplaatst worden. Breng slechts zoveel beton op een stuk aan, als je plantenringen kunt plaatsen, want het beton moet bij het plaatsen van de plantenringen nog aardvochtig zijn. Tip: kies de diepte van de fundering zo, dat de onderste rij stenen minstens voor de helft in de grond zit.

Verstevigen met stapelbare bloembakken | Stap 4 | HORNBACH!
Verstevigen met stapelbare bloembakken | Stap 4 | HORNBACH!
05

Leg eerst het precieze verloop van de eerste rij stenen met een gespannen metseldraad vast. Zet bij bloembakken met een uitsparing de eerste bloembak zo neer dat de uitsparing zich aan het begin van de rij bevindt.

Verstevigen met stapelbare bloembakken | Stap 5 | HORNBACH!
Verstevigen met stapelbare bloembakken | Stap 5 | HORNBACH!
06

Nu zet je een volgende plantenring ernaast met de inkeping naar de vorige plantenring gericht. Houd hier, en bij alle overige bloembakken, een afstand van 5 mm aan. Deze afstand is belangrijk om fabricagetoleranties te kunnen compenseren.

Verstevigen met stapelbare bloembakken | Stap 6 | HORNBACH!
Verstevigen met stapelbare bloembakken | Stap 6 | HORNBACH!
07

Vul vervolgens de onderste rij stenen tot 1/3 van de hoogte met kiezel. Dit is nodig om bij wateroverlast schade door bevriezing te voorkomen. Om het ophopen van water in het opvulmateriaal achter de bloembakken te voorkomen, kun je op meerdere plekken afwateringsgleuven graven.

Verstevigen met stapelbare bloembakken | Stap 7 | HORNBACH!
Verstevigen met stapelbare bloembakken | Stap 7 | HORNBACH!
08

De ruimte achter de bloembakken wordt opgevuld met vorstbestendig materiaal. Omdat de volgende stenenrijen in de regel naar achteren verspringen en op de vulling van de achterkant liggen, moet je deze vulling tot de juiste hoogte verdichten.

Verstevigen met stapelbare bloembakken | Stap 8 | HORNBACH!
Verstevigen met stapelbare bloembakken | Stap 8 | HORNBACH!
09

Vul de resterende ruimte in de plantenringen met tuinaarde.

Verstevigen met stapelbare bloembakken | Stap 9 | HORNBACH!
Verstevigen met stapelbare bloembakken | Stap 9 | HORNBACH!
10

Nu plaats je een volgende rij stenen naar achter verspringend volgens het verloop van de helling en vul je de achterkant met het vorstbestendige materiaal en de plantenringen met kiezel en tuinaarde.

Verstevigen met stapelbare bloembakken | Stap 10 | HORNBACH!
Verstevigen met stapelbare bloembakken | Stap 10 | HORNBACH!
11

Werk zo rij voor rij naar boven. Nu kun je naar eigen smaak nog beplanting aanbrengen - klaar!

Verstevigen met stapelbare bloembakken | Stap 11 | HORNBACH!
Verstevigen met stapelbare bloembakken | Stap 11 | HORNBACH!

Projecten die ook interessant zijn