Handleiding

Aanbouwcarport bouwen

Aanbouwcarport bouwen

Geef je auto een mooi dak boven het hoofd, zonder dat je hiervoor een garage hoeft te bouwen. Bouw je eigen carport direct tegen de muur van je huis of schuur. Deze projecthandeiding laat je stap voor stap zien, hoe je dit snel en eenvoudig kunt doen!

Geef je auto een mooi dak boven het hoofd, zonder dat je hiervoor een garage hoeft te bouwen. Bouw je eigen carport direct tegen de muur van je huis of schuur. Deze projecthandeiding laat je stap voor stap zien, hoe je dit snel en eenvoudig kunt doen!

Dit heb je nodig voor je project

Aanbouwcarport bouwen: stap voor stap

01

Het opstellen van een aanbouw-carport begint met het plaatsen van H-ankers voor de palen. De afstanden zijn afhankelijk van de specificaties van de desbetreffende carport. Om de ankers van de palen uit te lijnen, wordt een koord parallel aan het gebouw gespannen en uitgelijnd volgens het grondplan van de carport. Bestaande straatstenen kunnen op de gewenste plaatsen worden verwijderd en funderingsgaten kunnen tot een diepte van 80 cm worden uitgegraven. Hang de paalankers in de uitgegraven gaten. Met een lat eronder kan het anker in elk geval op de juiste hoogte worden bevestigd. Vul vervolgens de bevestigingsgaten met beton en controleer nogmaals de exacte positie van de ankers.

 Aanbouwcarport bouwen | stap 1 | HORNBACH
02

Bij een aangebouwde carport wordt de achterste gording direct aan de buitenmuur van het huis bevestigd. Omdat daar geen steunpalen komen, moet de gording stevig volgens de instructies van de fabrikant worden bevestigd.

 Aanbouwcarport bouwen | stap 2 | HORNBACH
03

Naast een bevestiging met ankers is ook een bevestiging met draadstangen mogelijk. Beslissend is de soort en toestand van de muur.

 Aanbouwcarport bouwen | stap 3 | HORNBACH
04

De palen worden nu in de paalankers gezet en met een schroefklem vastgezet. Onder de palen wordt telkens een houten plankje gelegd. Controleer met de waterpas of de palen loodrecht staat. Wanneer de palen loodrecht staan en dezelfde hoogte hebben kunnen ze worden vastgeschroefd.

 Aanbouwcarport bouwen | stap 4 | HORNBACH
05

Nu worden de schoren met de aanwezige pen-en-gatverbindingen gemonteerd.

 Aanbouwcarport bouwen | stap 5 | HORNBACH
06

Na het plaatsen en vastschroeven van de voorste gording worden de dakbalken erop gelegd en volgens de montage-instructies vastgeschroefd.

 Aanbouwcarport bouwen | stap 6 | HORNBACH
07

Maak de dakconstructie af door het aanbrengen van panlatten.

 Aanbouwcarport bouwen | stap 7 | HORNBACH
08

Bij een bedekking met dubbele brugplaten wordt op de dakbalken een onderlegband met daknagels bevestigd. Vervolgens worden de dubbele brugplaten voorbereid voor de montage en op het dak gelegd.

 Aanbouwcarport bouwen | stap 8 | HORNBACH
09

Maak de dakbedekking af met de dubbele brugplaten. De bevestiging van de platen wordt gedaan door het opschroeven van aluminium afdekprofielen.

 Aanbouwcarport bouwen | stap 9 | HORNBACH
10

Bevestig de randprofielen en systeemelementen volgens de instructies van de fabrikant.

 Aanbouwcarport bouwen | stap 10 | HORNBACH
11

De carport kan nog worden voorzien van een afwateringssysteem op dezelfde manier zoals beschreven bij de vrijstaande carport. Bij onbehandeld hout moet nog een houtverduurzamingsmiddel worden aangebracht. Een eerste laag kan ook al vóór de opbouw worden aangebracht.

 Aanbouwcarport bouwen | stap 11 | HORNBACH

Projecten die ook interessant kunnen zijn