0 Verlanglijst 0 Winkelwagen
HORNBACH Breda Openingstijden
Konijnenberg 33
4825 BC Breda

service-breda@hornbach.com
+31 76 578 9000
ma - vr: 07:00 - 21:00 Uur
za: 08:00 - 18:00 Uur
zo: 10:00 - 17:00 Uur
e hebt deze informatie op 28-11-23 om 17:08 uur uitgeprint. Let op dat prijzen op de wereldmarkt en reacties op korte termijn de prijzen op ieder moment veranderen en deze daardoor kunnen afwijken van die op je print. Dank u voor uw begrip.
Advies

Zwembad onderhouden

Zwembad onderhouden

Een ding is zeker: in het zwembad spetteren is alleen leuk als je na je duik in het koele water niet in een zwembad vol vies water met diertjes of bladeren drijft.

De waterbehandeling is altijd een samenspel van meerdere factoren. Als je een daarvan achterwege laat, raakt het hele systeem al snel onbeheersbaar. Van cruciaal belang voor een optimale waterkwaliteit zijn:

 • Filtertechniek: de filterinstallatie moet zijn afgestemd op de grootte van het zwembad. Hoe beter de filterinstallatie, hoe lager de kosten voor de zwembadchemie.
 • Hydraulica: een slechte doorstroming van het zwembad zorgt meestal voor algaantasting.
 • Hulpparameters voor de hygiëne zoals de pH-waarde en desinfectiemiddelen zoals chloor of actief zuurstof.
 • Voeg regelmatig schoon water toe aan het zwembad.

Een belangrijke waterwaarde: de pH-waarde

De pH-waarde is heel belangrijk voor de waterkwaliteit in je zwembad. Deze beïnvloedt alle factoren van het water in het zwembad en moet altijd binnen het ideale bereik van 7,0 tot 7,4 liggen.

pH-waarde Gevaar voor...
8,5 verstoring van de natuurlijke zuurmantel van de huid
8,0 kalkuitbloeiingen bij middelhard tot hard water (verstopping van de filter, troebel water)
7,5 sterke afname van de desinfecterende werking
7,4 t/m 7,0 ideaal pH-bereik voor een optimale waterkwaliteit
6,5
stank en irritatie van de slijmvliezen door de vorming van chloramiden (gebonden chloor)
6,0
corrosie van metaal- en mortelhoudende materialen (voegen, rvs-ladders)

Wat is de pH-waarde nu eigenlijk?
Deze waarde beschrijft de hoeveelheid waterstofionen die het water kan opnemen. De pH-waarde is een maateenheid waaraan je kunt aflezen of het water zuur, neutraal of alkalisch (basisch) is. Dit kengetal kan gemeten worden met eenvoudige teststrookjes, testtabletten of een elektronische pH-meter.

 • Hoe lager de pH-waarde is, des te meer waterstofionen zich in het water bevinden en des te zuurder het water is. Als de waarde oploopt, zegt men ook wel dat het water “harder” is.
 • De pH-waarde wordt door veel factoren beïnvloed. De waarde daalt bijvoorbeeld als het zwembad door veel mensen wordt gebruikt. Ook regen kan de waterkwaliteit beïnvloeden.

De pH-waarde is belangrijk voor een optimale werking van de chloorproducten. Om een optimale waterkwaliteit te hebben, zijn er producten die de pH-waarde kunnen beïnvloeden.

 • Dat zijn aan de ene kant pH-verlagers die de pH-waarde van het alkalische naar het neutrale bereik verlagen.
 • Aan de andere kant zijn er makkelijk oplosbare alkalische pH-reguleringsmiddelen voor het verhogen van de pH-waarde.
 • Los deze middelen altijd in een emmer water op en verdeel dan over het wateroppervlak. Meng deze middelen nooit met andere chemicaliën.

Meten is weten

Om goed gebruik te maken van zwermbadchemie, meet je de waterkwaliteit. Dat kan gemeten worden met o.a. eenvoudige teststrips!

Zwembadwater desinfecteren

Door externe invloeden komen vuil, kiemen en bacteriën in het water terecht die een gevaar voor de gezondheid kunnen vormen. Met oxidatiemiddelen zoals chloorproducten en actieve zuurstof desinfecteer je het water. Hieronder volgt een overzicht van een aantal middelen en de werking daarvan:

Sneloplossend chloorgranulaat

Sneloplossend chloorgranulaat is vooral geschikt voor continue of aanvullende chlorering evenals voor het weer verhogen van het vrije chloorgehalte en voor een chloorshock.

Sneloplossende chloortabletten

Sneloplossende chloortabletten zijn geschikt voor permanente chlorering of een snelle instelling van het optimale chloorgehalte. Deze tabletten zijn ook geschikt voor chloorshocks.

Langdurig werkende chloortabletten

Langdurig werkende chloortabletten lossen langzaam op met een actief chloorgehalte van ca. 90%. Ze zijn geschikt voor de continue chlorering van alle water- en filtersystemen.

Multifunctioneel blok

Met een multifunctioneel blok kun je het water in het zwembad (maximaal 30 kubieke meter water) tot drie weken lang verzorgen.

Er zijn multifunctionele blokken verkrijgbaar met de drie functies desinfectie, algenvernietiging en flocculatie.

Actievezuurstofgranulaat

Actievezuurstofgranulaat is een desinfecteermiddel op basis van actieve zuurstof in combinatie met een activator voor actieve zuurstof. Het product verhindert de vorming van algen.

Algenbestrijding in zwembaden

Er zijn 20.000 bekende soorten alg! De meest voorkomende soorten zijn de zogenoemde groene algen. Hier heb je vaak in de zomer last van. Dat komt omdat ze dan voldoende zuurstof, warmte en vooral licht krijgen. Je kunt de groene sluier in je zwembad voorkomen met producten voor algenbestrijding. Dat is nodig in aanvulling op chloordesinfectie omdat de algen na verloop van tijd resistent worden tegen chloor.

Voorkomen is zinvol! Als het zwembadwater vol algen zit, is het moeilijk om het evenwicht weer te herstellen. Dan helpt een chloorshock ook niet meer.

Algen vormen overigens een voedingsbodem voor bacteriën. Daarom zijn vooral in openluchtbaden extra maatregelen nodig om algen te bestrijden en te voorkomen. Zo heb je ook geen desinfecteringsmiddelen meer nodig.

Algenbestrijding zwembaden | HORNBACH!

Hieronder volgen een paar middelen en hun werking:

 • Algicide standaard: vloeibaar algenbestrijdingsmiddel, schuimarm
 • Algicide speciaal: vloeibaar algenbestrijdingsmiddel, schuimloos. Zeer geschikt voor tegenstroominstallaties, fonteinen of waterornamenten.
 • Overwinteringsmiddel: product tegen algen- en kalkaanslag gedurende het winterseizoen.

Algen voorkomen

 • Houd je chloorgehaltes in de gaten
 • Backwash regelmatig met het (zand)filter
 • Gebruik een cover
 • Gebruik Anti-alg

Vlokmiddel tegen watervervuiling

pH-waarde juist? Chloor juist? Maar nog steeds last van troebel water? Dit komt door minuscule deeltjes (zeepresten, make-up, zonnebrand etc.) die niet door het zand- of cartridgefilter worden opgenomen. Om dit op te lossen raden wij het gebruik van een vlokmiddel aan. Een vlokmiddel bindt deze deeltjes aan elkaar en maakt ze groot genoeg voor een filter.

 • Vlokfix vloeibaar: kan met alle doseersystemen in zwembaden worden gebruikt op basis van aluminiumhydrochloride.
 • Vlokpatronen: vaste preparaten voor zandfilters.
 • Flock Block: gelblokken fungeren als vlokmiddellen. Door het oplossen worden de kleinste vuildeeltjes gebonden tot grote vlokken die door het zandfilter kunnen worden tegengehouden.

Tip!

Bij het gebruik van een cartridgefilter raden wij aan om het filter uit te zetten totdat de vlokken van de bodem kunnen worden opgezogen. De cartridgefilter kan nl. dichtslibben met het gebruik van vlokmiddelen.

Reinigingsmiddelen voor zwembaden

Aanbevolen wordt om ten minste eenmaal per jaar het zwembad leeg te maken en grondig schoon te maken met speciale schoonmaakmiddelen voor zwembaden. Ongeacht hoe het water eruitziet moeten de wanden en de bodem worden ontdaan van kalkaanslag en vuil om micro-organismen zoals bacteriën en algen te verwijderen.

Let op: gebruik daarvoor nooit een gewoon huishoudelijk schoonmaakmiddel! Deze brengen vreemde stoffen in het water waardoor dit troebel wordt en gaat schuimen. Ook de zwembadfolie kan beschadigd worden door huishoudelijke schoonmaakmiddelen. Je kunt speciale schoonmaakmiddelen voor de rand van het zwembad kopen in je HORNBACH-vestiging of de onlineshop. Deze producten verwijderen atmosferische vervuiling, vet en roetranden van tegels, folie en kunststof.

 • Basisreiniger: hiermee kun je kalk, aangekoekt vuil, algen en bruine verkleuringen verwijderen.
 • Metaal- en kalkstabilisator: voorkomt kalkvlekken en kalkafzetting en beschermt daardoor filterinstallaties, warmtewisselaars en leidingen. Met name aanbevolen bij het gebruik van grond- of bronwater.
 • Startersets: er zijn ook verkrijgbaar die de belangrijkste producten voor een optimaal wateronderhoud bevatten. Tevens bevatten deze producten die individueel zijn afgestemd op het gebruik van je zwembad, bijvoorbeeld desinfectiemiddelen speciaal voor kinderbaden of speciale producten zoals middelen voor een shockbehandeling van groen water.

Zwembad reinigen

Filterafhankelijke bodemzuigers

Er zijn filterafhankelijke bodemzuigers die je op de tuinslang aansluit en die het vuil in een kleine filterzak opvangen. Zulke apparaten zijn geschikt voor het schoonmaken van kleinere zwembaden en ook voor Fast Set-zwembaden.
Bij zwembaden met stalen wanden kunnen bodemzuigers worden aangesloten op de aansluiting voor bodemzuigers of met een slang aan de skimmer. Ook bij Fast Set-zwembaden is het mogelijk om dergelijke praktische zwembadzuigers aan te sluiten.

Automatische bodemzuigers

De voordeligste methode is het zwembad met de hand schoonmaken, maar dat is ook meteen de meest vermoeiende manier. Een nadeel van deze werkwijze is tevens dat het vuil slechts korte tijd wordt losgemaakt en na een tijdje weer naar beneden zakt of zich aan de wanden hecht. Een slim en economisch alternatief voor het zelf schrobben zijn automatische bodemzuigers. Deze schoonmaakapparaten worden meestal onafhankelijk van het filtersysteem gebruikt, waardoor het stroomverbruik van de filterinstallatie aanzienlijk daalt. Een ander positief bijverschijnsel is dat bespaard wordt op middelen voor wateronderhoud.

Problemen oplossen bij onderhoud van zwembadwater

Je vraagt je af wat er met het water in je zwembad aan de hand is? In de volgende tabel vind je een aantal veel voorkomende problemen, de oorzaken daarvan en de oplossingen.

Probleem Oorzaak Oplossing
1. Het water is groen, maar helder. Bij koper- of ijzerhoudend water vaak bruine vlekken
 • Sporen van ijzer uit het vulwater (geel
  -groene verkleuring)
 • Sporen van koper als gevolg van koperen leidingen (blauw-groene kleur)
pH-waarde van 7,0 – 7,4 aanhouden. Chloorshock met sneloplossend chloorgranulaat of sneloplossende chloortabletten. pH-waarde reguleren, vlokmiddel en schoon water toevoegen, circulatiepomp continu laten draaien.
2. Het water is bruin en troebel IJzergehalte in vulwater is te hoog Zie oplossing onder punt 1.
3. Het water is zwart en troebel Mangaangehalte in vulwater is te hoog Zie oplossing onder punt 1.
4. Het water is melkachtig en troebel Bezinksel
 • a) Colloïdale organische verontreinigingen
 • b) Waterverhardende deeltjes (anorganisch)
 • a) Chloorshock (zie 1), vlokmiddel toevoegen, circulatiepomp laten draaien
 • b) pH-waarde reguleren, vlokmiddel toevoegen, circulatiepomp laten draaien
5. De zwembadwanden zijn glibberig Algengroei Chloorshock (zie 1), toevoegen van algicide
6. De zwembadwanden zijn ruw Afzetting van waterverhardende deeltjes bij hard water (kalk) Aanslag verwijderen: zwembad leegmaken, basisreiniger
gebruiken, pH-waarde van 7,0 – 7,4 aanhouden
7. Er hangt een chloorlucht, irritatie van de ogen Er zit gebonden chloor in het water (chloramine) Chloorshock (zie 1), de toevoer van schoon water verhogen.
8. Sterk schuimend water bij tegenstroominstallaties Sterk schuimend algicide of resten van overwinterings-/reinigingsmiddel zijn in het water terechtgekomen Meer schoon water toevoegen, geen huishoudelijke reinigingsmiddelen gebruiken
9. Corrosie pH-waarde is te laag pH-waarde verhogen tot 7,0 – 7,4

Einde seizoen

Als je zwembad geschikt is om te overwinteren dan zijn dit de etappes die je kunt volgen:

1. Wachten totdat de temperatuur van het water onder de 15°C is gekomen.

2. Het water laten zakken tot onder de skimmer (vierkante opening bovenaan het zwembad).

3. De inlaatbuis afdichten met de winterstop.

4. Winterproducten in je zwembad doen (bijv. anti-alg). Let op! Dit is geen anti-vries.

5. Een winterafdekzeil op je zwembad leggen, samen met een drain voor winterkleden of het kleed schuin laten aflopen, voor afvoer van regenwater.

6. Elementen zoals de slangen en het filtersysteem loskoppelen; ze droogmaken en vervolgens droog opbergen.

Projecten die ook interessant zijn

naar boven