Handleiding

Zonnescherm monteren

Zonnescherm monteren

Lees hier hoe jij stap voor stap een zonnescherm monteert. Ga aan de slag en zorg dat je van het zomer er goed bij zit. Alles komt aan bod dus stroop de mouwen op en monteer jouw zonnescherm!

Dit heb je nodig voor je project

Zonnescherm monteren: stap voor stap

01

Montagevoorbeeld aan houten balken: voor het kopen van het zonnescherm meet je eerste de beschikbare lengte op. Afhankelijk van de aanwezige ondergrond moet de geschikte bevestigingsmethode worden gekozen.

 Zonnescherm monteren | Stap 1 | HORNBACH!
02

De montage van het zonnescherm wordt met muurbeugels gedaan. Deze kunnen voor de montage aan een muur- of aan een plafondoppervlak worden gebruikt. In het getoonde montagevoorbeeld worden 3 muurbeugels gebruikt. De positie van de beide buitenste muurbeugels wordt op de houten balk volgens de aanwijzingen van de fabrikant gemarkeerd.

 Zonnescherm monteren | Stap 2 | HORNBACH!
03

Met behulp van de muurbeugels worden op de gemarkeerde posities de desbetreffende boorgaten op de houten balk gemarkeerd. De open kant van de beugel wijst naar voren.

 Zonnescherm monteren | Stap 3 | HORNBACH!
04

Met de boormachine nu de gemarkeerde schroefgaten boren. De boorgaten worden in de kerndiameter van de gebruikte houtschroeven geboord. Bij een 8 mm-schroef is dat ca. 5–6 mm.

 Zonnescherm monteren | Stap 4 | HORNBACH!
05

Nu de beide buitenste muurbeugels met de houtschroeven aan de houten balk schroeven. Het best kun je hiervoor zeskant-houtschroeven gebruiken. Onder de schroefkop een sluitring gebruiken.

 Zonnescherm monteren | Stap 5 | HORNBACH!
06

De middelste muurbeugel wordt in lijn met de buitenste beugels gemonteerd. Hiervoor kun je het best een koord tussen de beide buitenste muurbeugels spannen.

 Zonnescherm monteren | Stap 6 | HORNBACH!
07

De middelste muurbeugel tegen het koord en in het midden tussen de beide buitenste beugels uitlijnen. De beide boorgaten markeren, boren en de muurbeugel vastschroeven.

 Zonnescherm monteren | Stap 7 | HORNBACH!
08

Nu kan het zonnescherm met de vierkante buis in de muurbeugels worden gezet. Werk hier altijd met zijn tweeën, zodat het zonnescherm tot aan het vastzetten niet uit de beugels kan glijden.

 Zonnescherm monteren | Stap 8 | HORNBACH!
09

Het vastzetten wordt met schroeven met de passende draad gedaan. Deze worden van onderaf in de muurbeugels gedraaid en met de steeksleutel stevig vastgedraaid. Het zonnescherm moet nu stevig aan de houten balk verankerd zijn, voordat de verdere werkzaamheden worden uitgevoerd.

 Zonnescherm monteren | Stap 9 | HORNBACH!
10

Nu de kruk eraan zetten en het zonnescherm eruit draaien, zodat je de hellingshoek kunt instellen.

 Zonnescherm monteren | Stap 10 | HORNBACH!
11

Aan de sluit-was wordt aan beide kanten de scharnierring aangebracht en met een schacht geborgd. Nu wordt de kruk eerst aan één kant in de scharnierring gehangen en de gewenste hoek van het zonnescherm ingesteld.

 Zonnescherm monteren | Stap 11 | HORNBACH!
12

Vervolgens ook aan de andere kant de kruk in de scharnierring hangen en dezelfde hellingshoek instellen. Met de waterpas wordt gecontroleerd of het zonnescherm recht hangt en wordt hij eventueel aan een van beide kanten gecorrigeerd. Zonneschermen met ingebouwde waterpas kunnen daarbij heel gemakkelijk worden ingesteld.

 Zonnescherm monteren | Stap 12 | HORNBACH!
13

Montagevoorbeeld op massief metselwerk: bij wandmontage op massief metselwerk of een betonnen oppervlak (latei) eerst de montagehoogte (horizontaal) en de afstand van de muurbeugels markeren. Vervolgens de beide boorgaten van de desbetreffende muurbeugels op de bevestigingsplaats markeren.

 Zonnescherm monteren | Stap 13 | HORNBACH!
14

Voor de bevestiging met spreidschroeven worden de beide boorgaten in het metselwerk geboord. Aanwijzing: de bevestigingsmethode moet altijd bij het aanwezige metselwerk passen.

 Zonnescherm monteren | Stap 14 | HORNBACH!
15

De boorgaten vervolgens uitzuigen of uitblazen, zodat de spreidschroeven een stevig houvast hebben. De spreidschroeven daarna met de opgedraaide moer in het boorgat aanbrengen en met de hamer er zo ver inslaan, tot de schroefdraad van de schroef nog uit de muur steekt.

 Zonnescherm monteren | Stap 15 | HORNBACH!
16

Wanneer de beide spreidschroeven zijn aangebracht, kan de muurbeugel erop gezet en vastgeschroefd worden. De spreidschroef moet van een sluitring en een veerring zijn voorzien. De veerring voorkomt het losraken van de moer. Na het vastschroeven van de muurbeugels kan het zonnescherm worden gemonteerd.

 Zonnescherm monteren | Stap 16 | HORNBACH!
17

Montagevoorbeeld op een geïsoleerde gevel: bij de montage op een geïsoleerde gevel worden op de bevestigingspunten montageblokken in het isolatiemateriaal aangebracht. Deze vangen de druk op, die door het aanbrengen van de muurbeugels ontstaat. Op de desbetreffende posities met behulp van het blok de uitsparing aftekenen.

 Zonnescherm monteren | Stap 17 | HORNBACH!
18

De isolatie kan met een geschikt mes (zoals een isolatiestof-mes) worden uitgesneden.

 Zonnescherm monteren | Stap 18 | HORNBACH!
19

Vervolgens het uitgesneden isolatiemateriaal eruit nemen. Eventueel moet een mes worden gebruikt, om het isolatiemateriaal te kunnen verwijderen.

 Zonnescherm monteren | Stap 19 | HORNBACH!
20

Op de achterkant van het montageblok wordt hechtplamuur aangebracht. De zijvlakken blijven vrij van lijm.

 Zonnescherm monteren | Stap 20 | HORNBACH!
21

Nu het blok in de opening plaatsen. Het montageblok moet dezelfde dikte als het isolatiemateriaal hebben. Het blok sluit gelijkliggend met het oppervlak van het isolatiemateriaal aan.

 Zonnescherm monteren | Stap 21 | HORNBACH!
22

Om het blok na het bepleisteren te kunnen lokaliseren, wordt de positie opgemeten en genoteerd.

 Zonnescherm monteren | Stap 22 | HORNBACH!
23

Na het bepleisteren kunnen aan de hand van de eerder genoteerde positie de benodigde boorgaten voor de muurbeugels door het blok in de muur worden geboord.

 Zonnescherm monteren | Stap 23 | HORNBACH!
24

De boorgaten vervolgens uitzuigen of uitblazen. De bevestiging van de muurbeugels kan daarbij met een injectiebevestiging worden gedaan. Het best kan hiervoor een composietmortel-set worden gebruikt. Volg daarbij de speciale gebruikshandleiding van de fabrikant op. In het gereinigde boorgat wordt de zeefhuls uit de set ingebracht.

 Zonnescherm monteren | Stap 24 | HORNBACH!
25

Nu wordt de benodigde composietmortel uit het patroon in het gat met de zeefhuls gespoten.

 Zonnescherm monteren | Stap 25 | HORNBACH!
26

De passende schroefdraad in de zeefhuls steken. De stang steekt daarbij zo ver uit de muur, dat de muurbeugel en de bevestigingsmoeren er nog opgezet kunnen worden. De verankering vindt plaats in het metselwerk. Het montageblok vangt alleen de druk op, zodat de isolatie en het pleisterwerk niet worden beschadigd.

 Zonnescherm monteren | Stap 26 | HORNBACH!
27

Na het uitharden van de composietmortel de muurbeugels op de schroefdraden steken en de moeren met sluitring en veerring erop draaien. Na de bevestiging van de muurbeugels kan het zonnescherm worden gemonteerd.

 Zonnescherm monteren | Stap 27 | HORNBACH!

Projecten die ook interessant zijn