Wij vernieuwen onze Onlineshop! Op maandag 28 november tussen 19.00 - 22.00 uur sleutelen wij aan onze website. Verlanglijst & winkelwagen kunnen alleen bewaard worden voor klanten met een klantaccount.

0 Verlanglijst 0 Winkelwagen
Hornbach Breda Openingstijden
Konijnenberg 33
4825 BC Breda

service-breda@hornbach.com
+31 765 - 78 90 - 00
ma - vr: 07:00 - 21:00 Uur
za: 08:00 - 18:00 Uur
zo: 12:00 - 17:00 Uur
e hebt deze informatie op 26-11-22 om 20:00 uur uitgeprint. Let op dat prijzen op de wereldmarkt en reacties op korte termijn de prijzen op ieder moment veranderen en deze daardoor kunnen afwijken van die op je print. Dank u voor uw begrip.

Gezonde planten, blije tuinier! Als je langdurig gezonde, sterke planten in je tuin wilt, moet je ze beschermen tegen verschillende ongediertes en schadelijke invloeden die je planten bedreigen, bijvoorbeeld schimmelziektes, vraatzuchtige slakken of onkruid. We geven je hier info over fungiciden, herbiciden en insecticiden en laten je zien, hoe je deze juist gebruikt. Bovendien leer je hier hoe je je planten goed laat overwinteren.

Planten juist kiezen

Voorkomen is beter dan genezen. Bescherm je planten van begin af aan door rekening te houden met de volgende factoren.

 • Let reeds bij de aankoop van de planten op resistentieteelt en robuustheid.
 • Koop uitsluitend gezonde en sterke planten.
 • Gebruik alleen kwalitatief zaaigoed, indien mogelijk met ziekteresistentie.Houd rekening met de bodemgesteldheid en locatie, want iedere plant heeft andere eisen.
 • Denk aan een goede voorbereiding van de bodem en bodembewerking.
 • Plant en zaai altijd met voldoende afstand, zodat de plant bij de groei voldoende plaats heeft.
 • Bemest en verzorg je planten conform hun eisen. Overmatig bemesten maakt planten vatbaarder, en te veel of te weinig water laat de planten doodgaan.
 • Let bij de planning op de vruchtwisseling en de omliggende zaden van de teelt.
 • Bevorder het vestigen van nuttige insecten en zorg voor ideale omstandigheden voor je planten.
 • Let steeds op de hygiëne en verwijder groenafval, gewasresten en dergelijke altijd netjes.
 • Onderzoek je planten regelmatig op mogelijke aantasting door ongedierte of andere verstoringen.

Verschillende beschermingsmiddelen en hun eigenschappen

Waarom moet je onkruid, schimmels of ongedierte uitroeien? Hoe werken herbiciden, fungiciden en insecticiden? In het volgende overzicht krijg je antwoorden op deze vragen.

Fungiciden zijn chemische of biologische substanties voor de bestrijding van schimmels en sporen. Afhankelijk van de ingrediënten wordt de aantasting gedood of de groei tijdelijk verhinderd.

Fungiciden vinden overwegend hun toepassing als plantenbeschermingsmiddel, maar ook voor de bestrijding van schadelijke schimmels, zoals bijvoorbeeld schimmel en houtrot.

Hoe ontstaat een schimmelziekte?

Schimmelsporen worden door mensen, dieren, waterdruppels en wind verspreid. Wanneer schimmelsporen op een plantenweefsel komen, kunnen deze kiemen, vochtigheid (bijvoorbeeld regen, nevel of dauw) bevordert de groei.

In ideale omstandigheden ontstaat er een kiembuis, die dan in het plantenweefsel indringt en zich daar met behulp van een zwamvlok wortelachtig uitbreidt. De schimmelzwamvlok voedt zich met de plantencellen, vernietigt ze en vormt sporendragers, die weer nieuwe sporen vormen. Zo kan de ziekte zich vermeerderen en andere planten infecteren.

Tip: Schadelijke schimmels ontwikkelen zich in een microscopisch bereik en zijn in eerst instantie met het blote oog niet herkenbaar. Pas wanneer de schimmel zich uitbreidt, laat hij zijn sporen achter. Zo kunnen bijvoorbeeld blad- en takmeeldauw, echte meeldauw, roest, zwarte rot, bruine en afstervende knoppen, chocoladevlekken- of bladvlekkenziekte optreden.

Hoe werken fungiciden?

Afdekkingsfungiciden werken preventief als ze volledig op het plantenweefsel worden aangebracht en zo een beschermende film vormen. Wanneer schimmelsporen nu op het plantenweefsel komen en onder de hierboven beschreven omstandigheden beginnen te kiemen, vormen ze een kiembuis. Zodra deze met de beschermende folie in aanraking komt, doodt de werkzame stof hen en verhindert zo de uitbreiding van een schimmelinfectie. Behandelingen met fungiciden moeten met regelmaat worden herhaald, omdat de werkzame stoffen afgebouwd of afgewassen worden, bovendien ontstaan er door de groei van de plant steeds weer nieuwe onbehandelde plaatsen.

Planten beschermen | fungiciden | HORNBACH

Herbiciden behoren tot de belangrijkste bestrijdingsmiddelen. Het gaat hier om synthetische substanties die worden ingezet voor onkruidbestrijding.

We onderscheiden selectieve herbiciden, die alleen bij bepaalde planten werken, en breedwerkende herbiciden, die bij veel planten aanslaan.

Waarom onkruid vernietigen?

Ongeacht welk soort tuin je grondstuk siert, onkruid is een onaangename bijkomstigheid. Ze zien er in het bloembed niet alleen lelijk uit, maar concurreren samen met je sierplanten om water, voedingsstoffen en licht. Ook nuttige planten kunnen daarbij aan het kortste eind trekken en daardoor je oogst belemmeren en minimaliseren.

Hoe werken herbiciden?

Systemische bladherbiciden worden met water verdund en op het onkruid gesproeid. De plant neemt de werkzame stof op en verdeelt deze over de sapstroom, deze vernietigt op zijn beurt de plantencellen. Het onkruid vergaat vervolgens.

Tip: Vooropkomst-herbiciden kunnen voor of tijdens het zaaien worden ingezet. Na-opkomst-herbiciden worden daarentegen pas na de vorming van de eerste kiembladen gebruikt.

Planten beschermen | herbiciden | HORNBACH

Insecticiden zijn pesticiden, chemische substanties ter bestrijding van insecten in de verschillende ontwikkelingsstadia. Insecticiden worden in de volksmond ook insectenverdelgers of insectendoders genoemd.

Waarom insecten vernietigen?

Wanneer schadelijke insecten, bijvoorbeeld bladluizen, schildluizen, aardappel- en schorskevers, zich in de tuin vestigen, moet je op tijd ingrijpen. Doe je dat niet, dan kunnen ze zich snel vermenigvuldigen en tot een oncontroleerbaar probleem uitgroeien, waardoor je planten vernietigd kunnen worden.

Tip: Nuttige insecten zoals bijen, hommels, mieren of lieveheersbeestjes moet je sparen indien mogelijk.

Hoe werken insecticiden?

We verdelen insecticiden in drie gifsoorten:

 • Ademgif – werkt via de luchtwegen
 • Maaggif – werkt via het maag-darmkanaal
 • Contactgif – werkt door aanraking

Deze bestrijdingsmiddelen worden als spray, tinctuur, poeder of korrels aangeboden. Daarom worden insecticiden direct op het ongedierte gesproeid, contactwerking), ofwel behandel je de getroffen plant, systemische werking.

Planten beschermen | insecticiden | HORNBACH

Hoe pas ik bestrijdingsmiddelen juist toe?

We hebben hier de 10 belangrijkste regels bij de omgang met bestrijdingsmiddelen voor je samengesteld, deze dien je in acht te nemen voor een juiste omgang.

 • Lees de gebruiksaanwijzing voor het eerste gebruik zorgvuldig door.
 • Houd altijd de door de fabrikant aanbevolen hoeveelheden aan. Veel producten zijn in doseerverpakkingen of met doseerhulpen verkrijgbaar. Ze vergemakkelijken de dosering en vermijden onnodige verspilling.
 • Wij raden aan niet te roken, eten of drinken tijdens de toediening van de bestrijdingsmiddelen.
 • Houd in ieder geval de wachttijden aan. De wachttijd is in de regel alleen relevant voor gewassen en slaat op de tijd die tussen het laatste gebruik en de oogst moet verstrijken.
 • Wacht op windstilte en koele temperaturen. Bestrijdingsmiddelen mogen niet gebruikt worden bij temperaturen boven 25 C°. Windstilte vermijdt het onnodig wegwaaien van het spuitmengsel. Niet voor regen toepassen.
 • Vermijd restanten. Restanten mogen niet in de afvoer worden gegoten. Verdun deze in de verhouding 1:10 en verdeel het restant op de aangetaste planten.
 • Reinig alle gebruikte apparaten grondig. Breng spoelwater aan op de eerder behandelde oppervlakken in de tuin. Verwijder het spoelwater niet via het toilet, de riolering of het oppervlaktewater!
 • Was na het gebruik je handen en lichaamsdelen die met de bestrijdingsmiddelen in aanraking zijn gekomen grondig met water en zeep. Wissel en was indien nodig ook je kleding.
 • Bewaar je beschermingsmiddelen steeds afgesloten, in de originele verpakking en op een veilige plaats. Houd ze uit de buurt van kinderen en huisdieren en bewaar de verpakkingen niet in de buurt van levens- en voedingsmiddelen.
 • Geef de productresten af bij de inzamelplaats voor gevaarlijke afvalstoffen van de gemeente. Nauwkeurige informatie vind je bij de stedelijke of provinciale overheid. Gooi verpakkingen met restanten, verpakkingen en containers in de recyclecontainer.

Planten beschermen | HORNBACH

Tip

Herbiciden mogen alleen benut worden in installaties die in de tuinbouw worden gebruikt, en niet in de buurt van water. Voor gebruik in open lucht heb je een speciale vergunning nodig. Gebruik op afgesloten, lekwaterbedreigde wegen en plaatsen zoals garageopritten is eveneens uitgesloten.

Winterbescherming voor planten

Hier geven we je enkele tips over hoe je je planten kunt laten overwinteren.

Pot- en kuipplanten in de winter beschermen

 • Kuipplanten overwinteren het beste op een beschermde en vorstvrije plaats, bijvoorbeeld in de kelder, in de garage of in de wintertuin.
 • Isoleer de pot door deze goed in te wikkelen, bijvoorbeeld met noppenfolie, jute-vilt of een stro- of kokosmat.
 • Bind de folie of de mat vast met juteband of een jutekoord.
 • De bloempot mag geen direct contact hebben met de vloer. Potonderleggers zijn geschikt voor bescherming tegen bodemvorst.

Kronen en scheuten tegen de winter beschermen

 • Bind de jonge scheuten van de kronen voorzichtig met schors bij elkaar.
 • Trek een jutezak of een fleecekap over de plant om hem warm in te pakken. Gebruik geen folie – die is niet-luchtdoorlatend is, deze kan je plant beschadigen.
 • Let er bij het inpakken op dat de bladeren niet nat zijn, omdat ze anders vastvriezen aan de beschermlaag.
 • Zet de afdekking vast met juteband of een jutekoord, zodat deze bij sterke wind niets los kan raken.

Planten beschermen in de winter . HORNBACH

Tips

 • Planten hebben in de winter ook water en voedingsstoffen nodig. Vergeet ze daarom niet regelmatig water te geven, maar alleen net genoeg zodat de wortelkluit niet uitdroogt. Kappen, matten en sierpotten zijn niet alleen nuttig, maar ook nog eens decoratief. Met passende accessoires zoals koorden, banden en hangers worden ze een echte blikvanger in je tuin.
 • Als je onzeker bent of je plant geschikt is om in de open lucht te overwinteren, neem je contact op met een tuinier die je vertrouwt of vraag je het aan een medewerker in jouw HORNBACH vestiging.

Projecten die ook interessant kunnen zijn

naar boven
HORNBACH