0 Verlanglijst 0 Winkelwagen
HORNBACH Breda Openingstijden
Konijnenberg 33
4825 BC Breda

service-breda@hornbach.com
+31 76 578 9000
ma - vr: 07:00 - 21:00 Uur
za: 08:00 - 18:00 Uur
zo: 10:00 - 17:00 Uur
e hebt deze informatie op 04-03-24 om 09:53 uur uitgeprint. Let op dat prijzen op de wereldmarkt en reacties op korte termijn de prijzen op ieder moment veranderen en deze daardoor kunnen afwijken van die op je print. Dank u voor uw begrip.
Advies

Beton mixen

Beton mixen

Cement is een bindmiddel waarmee door toevoeging van zand en water beton wordt gemaakt. Zonder het bindmiddel cement kunnen er geen gebouwen gebouwd worden. Cement is dus een belangrijk en duurzame grondstof binnen de bouw.

Cement is een bindmiddel waarmee door toevoeging van zand en water beton wordt gemaakt. Zonder het bindmiddel cement kunnen er geen gebouwen gebouwd worden. Cement is dus een belangrijk en duurzame grondstof binnen de bouw.

Belangrijk is dat voor elk doel ook de juiste stoffen worden gebruikt. Een buitenmuur maak je bijvoorbeeld van andere betonmortel dan waarmee je de fundering maakt. Hoe maak je beton en wat zit er eigenlijk allemaal in? En wat heb je nodig bij het maken van bijvoorbeeld een fundering? Lees hieronder meer over cement, zand en beton.

Materiaal Toepassing
Grof toeslagmateriaal/grind Grind met een korrelgrootte van meer dan 2 mm vormt het hoofdbestanddeel van beton. Afmetingen tot 32 mm zijn in de doe-het-zelf-sector gebruikelijk. Fijn beton bevat toeslagmateriaal tot 16 mm korrelgrootte.
Bekistingsmateriaal Bekisting is een vorm of mal dat het beton tijdens het storten op zijn plek houdt. Speciale bekistingspanelen en baddingen zijn hiervoor het meest geschikt. Maar ook reeds aanwezige planken kunnen als bekisting worden gebruikt. Belangrijk is wel dat de planken intact zijn en geen vervorming brengen aan de betonmassa.
Wapening Wapening is nodig om het beton extra sterk te maken. Een fundering bestaat bijvoorbeeld vaak uit wapeningsstaal dat ook wel betonstaal of monierstaal wordt genoemd. Afhankelijk van de toepassing zijn verschillende uitvoeringen verkrijgbaar.
Cement Je hebt grijs Portlandcement (PC) en wit cement. Dit wordt gebruikt voor decoratief wit beton of mortel. Hoogovencement wordt gebruikt voor beton dat zeewater of sulfaat bevattende bodem moet kunnen weerstaan. Gebruik geen metselcement, dat bevat toevoegingen als stollingsvertragers en weekmakers.
Zand Zand noemt men steenmateriaal dat door een 2 mm zeef valt. Je hebt scherp zand, dat groter is dan metselzand en wordt gebruikt voor het storten van beton en het fijnere kwartszand, waarmee je wit beton of mortel vervaardigt. Zand moet droog worden opgeslagen, bij voorkeur goed afgedekt buiten.

Betonklassen volgens DIN

Alle richtlijnen rondom beton zijn in de normen DIN EN 206-1 en DIN 1045-2 vastgelegd. Bij beton maakt men onderscheid tussen licht, normaal en zwaar beton. Bij licht beton wordt poreus toeslagmateriaal gebruikt en aan zwaar beton wordt staalzand of bariet toegevoegd. Normaal beton, waarmee je van doen hebt wanneer je het zelf gaat verwerken, wordt met een mengsel van zand en stenen gemaakt. De stenen zorgen voor de hardheid, het zand zorgt ervoor dat alle holle ruimtes in de massa goed worden afgesloten.

Alle eigenschappen van beton worden in verschillende klassen onderverdeeld. De kwaliteit van beton wordt door de zogenaamde blootstellingsklasse, 'Klasse van de omgeving', gedefinieerd. Afhankelijk van de omgeving van het component, moet de overeenkomstige blootstellingsklasse worden gekozen (bijvoorbeeld 'XO' voor een ongewapende en vorstvrije fundering).

Een ander kenmerk voor de betonkwaliteit is de druksterkteklasse. Deze is in eerste instantie afhankelijk van de gekozen blootstellingsklasse en daarna van het gespecificeerde component. Deze wordt met de letter 'C' aangeduid. Om de sterkteklasse, 'karakteristieke minimale druksterkte', van beton vast te stellen, zijn er twee verschillende testprocedures:

  • Drukproef op cilindervormig proefstuk
  • Drukproef op kubusvormig proefstuk

Deze beide procedures worden door twee getallen aangegeven (bijvoorbeeld 12/15). Beton met de omschrijving 'C 12/15' geeft de waarden voor de gemeten druksterkte uit de betreffende testprocedures a. en b. aan. De omschrijving 'C 8/10' kenmerkt bijvoorbeeld beton met een lagere druksterkte en de omschrijving 'C 20/25' daarentegen één met een hogere druksterkte.

Het vloeigedrag en de sterkteontwikkeling van beton kunnen met overeenkomstige additieven worden beïnvloed (bijvoorbeeld steenstof of vliegas).

Laat het controleren

Funderingen moeten minstens een diepte van 80 cm bereiken (de vorstgrens) om opvriezen te voorkomen. In geval van twijfel beslist de bouwkundig ingenieur over de diepte. Kleine funderingen kun je zelf maken maar het maken van een zwaar belaste fundering kun je beter over laten aan een vakman.

Een bouwkundig ingenieur kan berekenen hoe het beton op de juiste manier moet worden gemengd om te voldoen aan de gegeven lokale vereisten. Een vakman controleert ter plaatse de bouwkundige situatie, creëert het wapeningsplan en stelt de benodigde betonkwaliteit vast. De ingebouwde wapening wordt voor het storten van het beton nogmaals gecontroleerd door de bouwkundig ingenieur.

Tip

Laat je bouwplan te allen tijde bij de gemeente controleren, omdat er rekening moet worden gehouden met bouwvoorschriften en bestemmingsplannen.

naar boven