Handleiding

Kweekkast maken

Kweekkast maken

Een nieuwe bestemming voor de kruiden en planten in jouw tuin!

uitdaging
tijd
1.5 dag(en)

Kweekkast maken: stap voor stap

01

Plaats een voet met de smalle kant op een vlakke ondergrond en leg er een achterwanddeel gelijkliggend met de boven en onderkant op. Schroef het achterwanddeel aan de voet met drie terrasschroeven. De schroefverbindingen worden telkens in het midden van de voet uitgevoerd. Herhaal de stap telkens met een volgende voet en achterwanddeel. Let er op dat je het achterwanddeel in spiegelbeeld monteert.

 Kweekkast maken stap 1 . HORNBACH
02

Leg de gemonteerde delen op een vlakke ondergrond naast elkaar op de achterwanddelen, de voeten telkens naar buiten wijzend. Plaats een houder gelijkliggend met de boven- en onderkant van de achterwanddelen op de smalle kant staand tussen de voeten. Zorg hierbij voor rechte hoeken. Schroef de houder met een roestvrij stalen schroef van buitenaf door de voeten aan deze vast. Draai de constructie op de andere kant. Plaats tussen de reeds gemonteerde achterwanddelen nog twee planken, gelijkliggend met de boven- en onderkant van de houders. Lijn de achterwanddelen gelijkmatig uit. Schroef alle planken boven en onder met telkens twee terrasschroeven aan de houders en voeten.

 Kweekkast maken stap 2 . HORNBACH
03

Neem een zijwand en zet deze aan één kant van de achterwand vlak op de voet en het achterwanddeel, gelijkliggend met de bovenkant. Verplaats de zijwand met één plankdiepte naar binnen. Zorg ervoor dat de zijwand recht op de zijde van de achterwand ligt, zodat een gelijkmatige afstand tot de buitenkant van de voet ontstaat. Tip: neem als afstandhouder een andere zijwand als hulpmiddel. Schroef de zijwand met drie terrasschroeven van buitenaf aan de voet. Herhaal de laatste stap aan de tegenoverliggende zijde. Zet nu een zijkanthouder vlak achter een zijwand, gelijkliggend met het achterwanddeel en aan de boven- en onderkant gelijkliggend met het achterwanddeel en zijdeel. Schroef de houder met twee terrasschroeven van buitenaf door de zijwand aan deze vast. Herhaal de stap ook aan de andere kant. Leg nu een volgende zijwand vlak op een effen ondergrond en leg een voet met de bovenkant gelijkliggend met de brede zijde op de zijwand. Verplaats de voet met één plankdiepte, zodat de voet buiten de zijwand uitsteekt. Schroef de zijwand met drie terrasschroeven aan de voet. Herhaal deze stap met een volgende zijwand en voet. Let er op dat je de voet in spiegelbeeld monteert. Leg nu telkens het gemonteerde deel uit de laatste stap met de voet op de houders. De zijwand ligt daarbij vóór de houder, gelijkliggend met het reeds gemonteerde zijdeel. Lijn het te monteren deel gelijkliggend met de bovenkant van de houder en gelijkliggend met het zijdeel uit. Schroef telkens het deel aan de houder met twee terrasschroeven van buitenaf door het zijdeel met de houder. Zet de constructie daarna voor de verdere montage op de voeten.

 Kweekkast maken stap 3 . HORNBACH
04

Zet de voorste houder van de bodem van voren in het lichaam vlak liggend tussen de voeten en lijn deze uit met de bovenkant gelijkliggend met de zijkanthouders en met de buitenkant gelijkliggend met de voeten. Schroef de houder van buitenaf aan de voeten met een roestvrij stalen schroef aan elke kant. Meet vóór het vastschroeven de constructie nog een keer nauwkeurig na. Neem nu de bekleding voor de bodem en zet deze voor de houder. Lijn het paneel gelijkliggend met de buitenkant van de voeten en gelijkliggend met de onderkant van de houder uit. Schroef de bekleding met twee terrasschroeven aan de houder en telkens een terrasschroef aan de aangrenzende voeten. Zaag de grondplaten nu als volgt: meet bij één grondplaat 11,5 cm breedte af en verwijder het resterende deel. Bij de tweede grondplaat zaag je de hoeken eruit. Meet daartoe aan de korte zijde van de grondplaat telkens 6,5 cm vanaf de onderkant en 4 cm vanaf de zijkanten af. De ontstane rechthoek zaag je eruit. Nu kun je de op maat gezaagde grondplaten in de constructie leggen. Schroef de voorste plaat bovendien met twee terrasschroeven aan de houder.

 Kweekkast maken stap 4 . HORNBACH
05

Vóór de montage worden de delen van de houders van de schappen gezaagd. Leg daartoe de houders op de brede kant op een vlakke ondergrond. Meet aan de onderkant ongeveer 18,8 cm en aan een zijkant ongeveer 3,25 cm af. Verbind de beide punten en zaag telkens de ontstane hoek eruit. Zet telkens de beide onderste houders aan beide kanten aan de binnenkant tussen de voeten in het lichaam, gelijkliggend met de zijwanden. De hoek van de houders ligt telkens vlak tegen de voorste voet aan. De achterste bovenkant van de houder ligt telkens vlak tegen de achterste voet aan. De bovenste houder zet je zijwaarts in het lichaam, gelijkliggend met de houder. De hoek wijst daarbij naar de binnenkant van het lichaam. De hoogte van de houders kan willekeurig worden gekozen. Zorg ervoor dat beide houders voor een grondplaat telkens op dezelfde hoogte worden gemonteerd. Meet vóór het vastschroeven de houders nauwkeurig na. Schroef de houders vervolgens met twee terrasschroeven aan de zijwanden. Let daarbij op de schuine stand.

 Kweekkast maken stap 5 . HORNBACH
06

Bewerk nu twee schappen voor de montage. Meet telkens aan de lange onderkant ongeveer 4 cm en aan de zijkanten telkens 5,5 cm af. Zaag de ontstane rechthoeken eruit. Meet bij je constructie nog eens nauwkeurig na, of de maten voor de uitsparingen kloppen. Leg nu op de beide onderste houders telkens achteraan een hele plank en daarvoor een op maat gezaagde plank gelijkliggend erop. De achterste grondplaat ligt vlak tegen de achterwanddelen aan. Schroef de grondplaten telkens met een terrasschroef aan elke zijde aan de houders. Bewerk hierna een volgend schap. Meet aan de lange onderkant ca. 4 cm en aan de zijkanten ongeveer 11 cm af. Zaag de ontstane rechthoeken eruit. Meet ook hier je constructie nog eens nauwkeurig na. Nu leg je een hele en de op maat gezaagde schap op de bovenste houders en schroef je de schappen met een terrasschroef aan elke kant aan de houders. Om een schap erin te kunnen leggen, verwijder je eerst een bovenste houder, die je na de montage van de schappen weer in de constructie zet. Monteer vervolgens de houder onder het bovenste voorste schap. De houder ligt vlak tussen de voeten tegen de onderkant van het schap aan. Schroef de houder met een roestvrij stalen schroef van buitenaf aan de voeten en met twee terrasschroeven van bovenaf aan het schap.

 Kweekkast maken stap 6 . HORNBACH
07

Nu volgt het schap voor de zijkant. Aan welke kant het schap wordt gemonteerd kun je zelf kiezen. Zet de schapzijden rechtop in de opening uit stap 3, de bovenkant gelijkliggend met de zijdelen en de buitenkant gelijkliggend met de desbetreffende voet. Schroef de schapzijden elk met twee roestvrij stalen schroeven aan de zijdelen. Vervolgens kun je de schappen willekeurig tussen de schapzijden verdelen. Bevestig de schappen met telkens twee terrasschroeven aan elke kant. Tot slot bekleed je de schappen met vijverfolie.

 Kweekkast maken stap 7 . HORNBACH

Projecten die ook interessant zijn