Dit heb je nodig voor je project

Folievijver aanleggen: stap voor stap

01

Wanneer je een gezellig plekje voor je toekomstige folievijver hebt gevonden, markeer je de omtrek van de vijver met een koord. Verander de markering net zo lang, tot de vorm je bevalt. Het beste kun je ook meteen de verschillende vijverzones plannen (moeraszone tot 10 cm, ondiepe waterzone 20-40 cm en diepwaterzone 60-150 cm diep). De hellingen tussen de zones mogen niet meer dan 30° zijn, omdat kiezel en plantenpotten anders af kunnen glijden. Je hoeft geen terrassen aan te leggen, de overgangen kunnen gerust zacht en vloeiend zijn.

Folievijver aanleggen | Stap 1 | HORNBACH!
Folievijver aanleggen | Stap 1 | HORNBACH!
02

Graaf de vijverput van buiten naar binnen uit, maar in totaal 20-25 cm dieper dan het beoogde waterpeil. Modelleer daarbij ook de verschillende dieptezones en maak rond de vijverrand een 15 cm diepe geul als capillaire barrière (barrière tussen de vijver en de begroeiing daarbuiten).

Folievijver aanleggen | Stap 2 | HORNBACH!
Folievijver aanleggen | Stap 2 | HORNBACH!
03

Het is zeer belangrijk, dat de buitenste vijverranden exact op hetzelfde niveau liggen. Om dit te controleren, leg je een richtlat dwars over de vijver. Met de waterpas controleer je vervolgens de positie van de lat. Dit moet je meerdere malen op verschillende plekken herhalen. Wanneer de lat schuin ligt moet je de vijverrand bijwerken. Op een te kiezen plek kun je de rand iets uitdiepen, zodat de vijver bij teveel regen gecontroleerd kan overstromen.

04

Nadat je alle stenen, wortelresten en andere scherpe voorwerpen hebt verwijderd, bedek je de vijverput met een 10 cm dikke laag zand, die je vastklopt. Leg vervolgens de vijverfolie uit in de put. Zand en vlies beschermen de vijverfolie tegen beschadigingen en daarmee je vijver tegen later waterverlies.

Folievijver aanleggen | Stap 4 | HORNBACH!
Folievijver aanleggen | Stap 4 | HORNBACH!
05

Spreid de folie uit over de vijverbodem. De folie moet daarbij ongeveer 50 cm buiten de rand uitsteken. Probeer de folie met zo min mogelijk vouwen te leggen. Een paar vouwen mag, want die dienen als schuilplaats voor kleine dieren. De folie kan overigens het best bij warm weer worden gelegd, omdat het dan soepeler is.

Folievijver aanleggen | Stap 5 | HORNBACH!
Folievijver aanleggen | Stap 5 | HORNBACH!
06

Strooi een dunne laag fijn grind of zand op de bodem en giet er voorzichtig water op, tot de diepwaterzone vol is. Nu kun je gaan beplanten. Wanneer je chloorhoudend leidingwater gebruikt, moet je de vijver minimaal een week laten rusten, voordat je de planten erin zet.

Folievijver aanleggen | Stap 6 | HORNBACH!
Folievijver aanleggen | Stap 6 | HORNBACH!
07

Nu kun je beginnen met het beplanten van je vijver. Afhankelijk van de vijverzone kun je hiervoor plantenpotten of speciale plantenzakken gebruiken, die gevuld met planten gewoon met bevestigingshaken achter de vijverrand in de grond worden vastgezet. De vijverbodem en de plantenzones kun je met wortels, kiezelstenen of dergelijke vormgeven. Wanneer het plantenbestand en de decoratie naar je zin zijn, kun je de vijver geheel met water vullen. De folie heeft daarna nog een paar dagen nodig om zich definitief aan de vijverbodem aan te passen.

08

Pomp installeren: de meest gebruikelijke methode is om de vijverpomp in de vijver op te stellen. Maar zet de pomp niet direct op de vijverbodem, want aangezogen slib kan de werking van de pomp verstoren. Leg gewoon een baksteen op de bodem en zet daar de pomp op.

Folievijver aanleggen | Stap 8 | HORNBACH!
Folievijver aanleggen | Stap 8 | HORNBACH!
09

Een opstelling buiten de vijver wordt in een zogenaamde pompschacht gedaan. De pomp moet beneden de waterspiegel worden geplaatst. Een zuig- en een drukslang worden met de pomp verbonden en in de vijver gevoerd. Eventueel onderhoudswerk aan de pomp kan gemakkelijk worden uitgevoerd. De slangverbinding naar het water kan met stenen worden gecamoufleerd.

Folievijver aanleggen | Stap 9 | HORNBACH!
Folievijver aanleggen | Stap 9 | HORNBACH!
10

De vijverrand moet goed vastgezet zijn, om afbrokkelen bij betreden van de oeverzone te voorkomen. Hiervoor zijn stoepranden, straatstenen of dikke houten planken geschikt. Deze moeten iets dieper liggen dan de eigenlijke vijverrand, zodat het water gecontroleerd kan afvloeien. Zorg dat het vijverwater niet in de richting van het kelderraam of het naburige grondstuk kan afvloeien – gevaar voor overstroming! Water kan ook buiten de vijveroever treden, wanneer het optrekt tussen vouwen in de folie of bij planten (capillaire werking). Om dit te voorkomen, wordt een capillaire barrière aangelegd. De rand van de folie wordt loodrecht omhoog gezet en een stuk boven de grond afgeknipt. De bovenrand van de folie moet hierbij boven het hoogste waterpeil uitsteken!

Folievijver aanleggen | Stap 10 | HORNBACH!
Folievijver aanleggen | Stap 10 | HORNBACH!
11

Bij een andere manier om een capillaire barrière te maken, wordt de uitstekende vijverfolie niet gewoon in de grond ingegraven, maar nog een keer naar het oppervlak gevoerd en wel 3 cm hoger dan de rand van de oever. Over deze plek verspreid je kleinere stenen of je gebruikt de ingegraven stenen van de oeverversteviging tegelijk als capillaire barrière.

Folievijver aanleggen | Stap 11 | HORNBACH!
Folievijver aanleggen | Stap 11 | HORNBACH!
12

Bij de verdere vormgeving, de keuze van de planten en andere decoratie rond je vijver kun je je eigen fantasie de vrije loop laten.

Projecten die ook interessant zijn