Verlanglijst 0 Winkelwagen 0
Aalborg witte cement 42,5 25 kg
Aalborg witte cement 42,5 25 kg
Afbeelding 1 van 1

Aalborg witte cement 42,5 25 kg

(2)
9,40 * / Stuks
Bij afname van 56 Stuks :
8,94 * / Stuks

Art. 4133436
 • Type: Cement
 • Inhoud: 25 kg
Hoeveelheid (Stuks)
9,40 *
Gemakkelijk thuisbezorgd
Thuisbezorgd voor 4,95
Levertijd ca. 1-2 werkdagen
Afhalen in de vestiging Breda
gratis service
Plan zelf je afhaalmoment
82 Stuks direct beschikbaar
Bouwmaterialen Drive In, buiten
Waarschuwingen (H-zinnen)

(H315) Veroorzaakt huidirritatie.
(H317) Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
(H318) Veroorzaakt ernstig oogletsel.
(H335) Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen)

(P102) Buiten het bereik van kinderen houden.
(P261) Inademing van stof vermijden.
(P280) Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
(P302+P352) BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.
(P304+P340) NA INADEMING: De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
(P305+P351+P338) BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
(P312) Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
(P333+P313) Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.
(P501) - Inhoud/verpakking afvoeren naar een verzamelpunt voor gevaarlijk of speciaal afval, overeenkomstig de lokale, regionale, nationale en/of internationale regelgeving

Artikeldetails

 • Signaalwoord Gevaar
 • Waarschuwingen (H-zinnen) (H315) Veroorzaakt huidirritatie., (H317) Kan een allergische huidreactie veroorzaken., (H318) Veroorzaakt ernstig oogletsel., (H335) Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
 • Veiligheidsaanwijzingen (P-zinnen) (P102) Buiten het bereik van kinderen houden., (P261) Inademing van stof vermijden., (P280) Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen., (P302+P352) BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen., (P304+P340) NA INADEMING: De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen., (P305+P351+P338) BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen., (P312) Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen., (P333+P313) Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen., (P501) - Inhoud/verpakking afvoeren naar een verzamelpunt voor gevaarlijk of speciaal afval, overeenkomstig de lokale, regionale, nationale en/of internationale regelgeving
 • Type Cement
 • Materiaal Speciaal cement
 • Inhoud 25 kg
 • Verwerkingsaanwijzingen en eigenschappen Zie veiligheid en/of product informatieblad
 • Toepassingsgebieden Mortel
 • EAN 6225000313828, 2004133436000, 2007000709153, 5411444013818, 5411444013856, 5411444013849, 6225000313811

Certificaten & services

Gegevensbladen

Reviews


e hebt deze informatie op 10.08.2020 om 16:36 uur uitgeprint. Let op dat prijzen op de wereldmarkt en reacties op korte termijn de prijzen op ieder moment veranderen en deze daardoor kunnen afwijken van die op je print. Dank u voor uw begrip.
naar boven

Wij gebruiken cookies om het winkelen bij HORNBACH gemakkelijker te maken. Bezoek je onze website, dan ga je akkoord met deze cookies. Meer informatie

x