dcsimg

Stappen:

 • Getoonde stappen per pagina
 • 5
 • |
 • 10
 • |
 • 50
 • 1
Graaf het afgebakende pad af tot ca. 30 cm diep.
Stap 1

Klinkerbestrating aanleggen: voor het leggen van tuinbestrating zijn normaliter geen kostbare voorbereidingen nodig. Afhankelijk van het gebruik en de belasting van het pad wordt de aarde ca. 30 cm diep in het vooraf afgebakende pad afgegraven.

Tril een verhardingslaag af met een trilapparaat.
Stap 2

Klinkerbestrating aanleggen: stort daarna een ca. 20 cm dikke verhardingslaag (0/40) en tril dit dan gelijkmatig af met een trilapparaat.

Kies de passende afgrenzing.
Stap 3

Klinkerbestrating aanleggen: als afgrenzing van het pad kunnen trottoirbanden, kantstenen of kinderhoofdjes gebruikt worden, die als strekstenen (in de lengterichting) worden gelegd. De kantstenen worden in een betonbed gelegd en uitgericht met een afloop voor de waterafvoer en het uitgezette patroon van de gekozen bestrating.

Stort nu een laag zand, split of mengsel van kiezelzand en split.
Stap 4

Klinkerbestrating aanleggen: na het doorharden en verstevigen van de kantstenen wordt nu op de verhardingslaag een zandlaag, fijn split of een mengsel van kiezelzand en split van ca. 5 cm gestort (0/5).

Maak het oppervlak glad met een reilat.
Stap 5

Klinkerbestrating aanleggen: maak een reilat op maat en maak hiermee een glad, effen oppervlak voor de bestrating. Let erop, dat de totale hoogte na het aftrillen van de bestrating ongeveer 1 cm wordt verdicht.

Leg nu de bestrating over de kop.
Stap 6

Klinkerbestrating aanleggen: de bestrating wordt over de kop gelegd, dus vanuit de reeds gelegde bestrating. Leg de klinkers met een voegafstand van 3-5 mm.

Veeg de voegen dicht met fijn zand.
Stap 7

Klinkerbestrating aanleggen: de voegen in de bestrating worden voor het aftrillen dicht geveegd met fijn zand. Hiervoor gebruik je kiezelzand dat diagonaal over het pad wordt geveegd. Na het volledig vullen van de voegen wordt het oppervlak grondig gebezemd.

Tril de stenen aan in de ondergrond.
Stap 8

Klinkerbestrating aanleggen: daarna wordt het aftrillen voor de stevigheid uitgevoerd met een trilapparaat met rubberen plaat. Na het aftrillen is het soms nodig om de voegen nogmaals met zand te vullen. Door het aftrillen worden de hoogteverschillen in de bestrating weggewerkt.

Voor betontegels de grond tot 20 cm afgraven.
Stap 9

Betontegels leggen: voor het pad het benodigde deel zo diep afgraven, dat er een verhardingslaag van 20 cm kan worden gestort.

Houdt rekening met waterafloop.
Stap 10

Betontegels leggen: op de verharding komt een zandlaag van 5 cm hoog die met een rei glad en vlak wordt gemaakt, waarbij rekening wordt gehouden met de benodigde afloop voor waterafvoer. Plaats de kanthouten in het zandbed en zorg dat ze nauwkeurig worden uitgericht. Na het glad maken met een reilat, de kanthouten verwijderen en de ontstane sleuven met zand vullen.

Het leggen van de tegels geschiedt op een mortelbed
Stap 11

Betontegels leggen: het leggen van de tegels geschiedt op een mortelbed (één deel cement, vier delen zand).

Begin met de randtegels.
Stap 12

Betontegels leggen: leg eerst de randtegels in de lengterichting en vervolgens in de breedterichting met een voegafstand van 5 mm en vul daarna de rest van het vlak ertussen op. De tegels worden op vijf mortelklonters gelegd en met een rubber hamer enigszins aangeklopt en daarna, rekening houdend met een afloop voor waterafvoer, uitgericht met een waterpas.

Vanaf een gebouw wordt een afloop van 15 mm per meter aangehouden.
Stap 13

Pad langs een gebouw leggen: bij een pad dat direct langs een gebouw loopt, blijft de afdeklaag 30 cm onder de afsluitlaag (bescherming tegen opstijgend vocht) van het gebouw. Vanaf het gebouw wordt een afloop van 15 mm per meter aangehouden.

Gebruik een troffel om de vorm van een tegel uit gras te ‘stanzen’.
Stap 14

Staptegels in gras leggen: je kunt heel eenvoudig een pad van losse tegels maken (ideaal in een gazon). Verdeel de tegels zo over het oppervlak dat je makkelijk van de ene naar de andere steen kunt stappen. Vervolgens met een troffel de vorm van de steen uitsteken, de steen ernaast leggen en de aarde zo diep uitgraven, dat er een laag zand van 10 cm kan worden gestort en de bovenkant van de geplaatste tegel ca. 2 cm onder het omliggende gazonniveau ligt. Na het plaatsen van de stenen in de gaten, worden ze met een rubber hamer aangeklopt, zodat ze niet meer wankelen als je erop stapt. De stenen moeten volledig op de zandlaag rusten en er mogen geen holtes onder zitten.

Kasseien zijn zeer geschikt voor het leggen van bochtige paden.
Stap 15

Kasseien leggen: kasseien zijn zeer geschikt voor het leggen van bochtige paden. Tijdens het leggen grote voegen maken, omdat deze stenen van natuurlijk materiaal verschillen in grootte. Voor het aanleggen van een pad, eerst het verloop van het pad met houten piketten afbakenen en met een richtsnoer het exacte verloop weergeven. Daarna de aarde afgraven tot een diepte van de dikte van de kassei plus 20 cm. Hierop een onderlaag van kalkgruis storten. Werk in gedeelten.

Maak eerst een schets van het legpatroon van de stenen.
Stap 16

Kasseien leggen: maak als volgt een schets van het legpatroon van de stenen: bij tien stenen met een gemiddelde steenlengte van bijv. 10 cm en een voegbreedte van 2 cm verdeel je tien stenen over een lengte van 118 cm. Als je nu ieder gedeelte exact zo legt, creëer je een gelijkmatig legpatroon.

Start aan de binnenbocht langs het richtsnoer.
Stap 17

Kasseien leggen: start voor het leggen van bochten bij de binnenbocht langs het richtsnoer. De stenen kunnen hier iets strakker worden gelegd. Leg nu de andere stenen straalvormig naar buiten, tot het pad de gewenste breedte heeft.

Houdt rekening met de afloop van water.
Stap 18

Kasseien leggen: nadat er kalkgruis als onderlaag is gestort, kan deze met een rei waterpas worden gemaakt. Als het pad moet aflopen, houd hier dan bij het aanbrengen van de onderlaag al rekening mee. De stenen worden zoals afgebeeld op de onderlaag gelegd en met een rubber hamer op gelijke hoogte geklopt.

Vul de voegen met kalkgruis voor de stevigheid.
Stap 19

Kasseien leggen: na het vullen van de voegen met kalkgruis ontstaat de benodigde stevigheid. Aan de zijkanten kan het pad met aarde worden aangevuld. Je verkrijgt een optimaal legoppervlak, als je het pad daarna aftrilt met een aftrilapparaat (met rubberen plaat).

 • Getoonde stappen per pagina
 • 5
 • |
 • 10
 • |
 • 50
 • 1

Vestigingsinfo

 Hornbach Nieuwegein

Veldwade 3

3439 LE Nieuwegein

Tel.: 030 - 266 90 00

Openingstijden:
Ma–Vr: 07:00–21:00 uur
Za: 08:00–18:00 uur